Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť HP Inc. predstavila riešenie HP Omnicept tvoriace jednotnú platformu, pozostávajúcu z najinteligentnejšej náhlavnej súpravy pre VR na svete a vývojárskej sady SDK.

Softvéroví vývojári týmto dostávajú k dispozícii celý ekosystém, ktorý im umožňuje vytvárať nové personalizované, pútavé a adaptívne aplikácie pre použitie VR vo firmách. Náhlavná súprava HP Reverb G2 Omnicept Edition VR umožňuje analyzovať reakcie používateľov v reálnom čase a využiť získané poznatky na zlepšovanie výsledkov školenia i vzdelávania a ku kvalitnejšej vzájomnej spolupráci a spoločnej tvorbe.

Svet VR sa neustále vyvíja, aby dokázal udržať krok so spôsobmi ľudskej interakcie s technológiami a okolitým svetom, ktoré používateľom umožňujú zostať v spojení, navyše aj na pocitovej úrovni. Výraz tváre a reč tela sa na našej vzájomnej komunikácii podieľajú až z 50 %. Zároveň sa predpokladá, že v roku 2021 bude 25 až 30 % pracovníkov pracovať z domova.[i] Preto sú potrebné nové imerzívne nástroje umožňujúce kvalitnejšiu vzdialenú spoluprácu predovšetkým pri činnostiach týkajúcich sa návrhu a vývoja. HP Reverb G2 Omnicept Edition a vývojárska sada Omnicept SDK sú navrhnuté takým spôsobom, aby poskytli ľudskejšie a osobnejšie prepojenie s technológiami. V porovnaní s dobou pred koronavírusom prebehol 35 % nárast využitia technológií pri vzdelávaní zamestnancov[ii] a je dokázané, že VR pri učení i výcviku významne zvyšuje mieru retencie. Riešenie HP Omnicept mení spôsob, akým vývojári vo firmách prispievajú k zavádzaniu zmien a zvyšovaniu efektivity, pretože poskytuje dáta umožňujúce získať analýzami väčší vhľad.

Súprava HP Reverb G2 Omnicept Edition je navrhnutá s vysokou mierou bezpečnosti pre ochranu súkromia koncových používateľov. Firmware náhlavnej súpravy nepretržite chráni dáta zaznamenávané snímačom a v samotnej náhlavnej súprave sa žiadne dáta neukladajú. Aplikácie vyvinuté na platforme HP Omnicept pomáhajú zabezpečiť, aby zber a prenos dát prebiehali v súlade s požiadavkami všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a aby údaje používateľov zostali dôverné.

ZÁŽITKY S VIRTUÁLNOU REALITOU ZAMERANÉ NA ČLOVEKA

Personalizované zážitky založené na analýze a využiteľných poznatkoch zvyšujú mieru retencie pri školení a učení. Snímače vstavané v súprave, vrátane kamier na sledovanie očí a tváre, snímačov sledujúcich srdcový tep či pupilometrických snímačov, umožňujú súprave HP Reverb G2 Omnicept Edition zaznamenať fyziologickú odozvu a poslať informácie o nej priamo do platformy. Integrovaná vývojárska sada Omnicept SDK využívajúca pokročilé algoritmy strojového učenia umožňuje vývojárom vytvoriť používateľsky orientované VR prostredie, poskytujúce využiteľné poznatky o tom, ako sa koncoví používatelia v priebehu VR seansy zapájajú a ako reagujú.

Vďaka tejto komplexnej inteligentnej platforme slúži VR prostredie vytvorené dizajnérmi a vývojármi na využitie pri školeniach, projektovaní, wellness aplikáciách aj pri výskume dát, pričom sa v reálnom čase prispôsobuje používateľom prostredníctvom objektívnych metrík a subjektívnej spätnej väzby. Funkcie súpravy HP Reverb Omnicept Edition zahŕňajú:

  • Reverb G2 DNA: Súprava Reverb G2 Omnicept Edition vychádza z náhlavnej súpravy VR Reverb G2 s vysokým rozlíšením[iii] a prináša jedinečnú optiku, inside-out tracking, priestorový 3D zvuk a vylepšené ovládače, ktoré umožňujú používanie prirodzených gest.
  • Pohyb očí a pohľad: Zistite, ako používateľ reaguje na obsah podľa toho, na čo zameriava svoj pohľad, a pochopte jeho mieru zapojenia na základe smeru, kam sa inštinktívne pozerá.
  • Výraz tváre: Ponúka pri spolupráci na 3D návrhoch možnosť použiť avatarov s prirodzeným výrazom tváre. Rozhovor teda prebieha prirodzenejšie a účastníci sa do neho ľahšie zapoja, čo umožňuje rýchlejšie a efektívnejšie dospieť k výsledkom pri vývoji, do ktorého sú zapojení pracovníci v rôznych funkciách.
  • Srdcová frekvencia: Zistite podľa srdcového tepu, ako používateľ reaguje na zážitok alebo školenie. Lekári môžu napríklad prispôsobiť wellness procedúry využívajúce VR podľa špecifických reakcií klienta.
  • Technológia Foveated Rendering: Vďaka integrovanému sledovaniu očí dokáže toto náhlavné zariadenie rozpoznať smer pohľadu používateľa,vi čo umožňuje znížiť zaťaženie GPU a zlepšiť kvalitu obrazu v oblasti, na ktorú smeruje priamy pohľad používateľa a zlepšiť vďaka tomu realistické zobrazovanie VR.

Dostupnosť

  • Zariadenie Reverb G2 Omnicept Edition by malo byť dostupné na jar 2021. Ceny budú oznámené neskôr.
  • Zariadenie Omnicept SDK by malo byť dostupné na jar 2021 v rámci flexibilných obchodných modelov. Viac informácií na webe http://developers.hp.com/xr.

[i] Proprietárny prieskum spoločnosti HP, 2020

[ii] Proprietárny prieskum spoločnosti HP, 2020

[iii] Na základe internej analýzy spoločnosti HP zameriavajúcej sa na spoločnosti, ktoré dodali viac ako 50 000 headsetov pre VR pre pripojenie k počítaču. Rozlíšenie založené na počte pixelov panelu, údaje k marcu 2020.

[iii]i Na správne vykresľovanie je nutný grafický procesor NVIDIA VR Ready Quadro alebo GeForce Turing. Pre vývojárov je tiež vyžadovaný modul Unity foveated rendering plug-in a run-time, ktorý je k dispozícii na webe Unity Store alebo na portáli HP pre developerov https://developers.hp.com/omnicept/downloads

Značky: