Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Medzi globálnymi zákazníkmi sa v minulom roku objavila okrem iného aj firma Toyota Motor využívajúca autonómne mobilné roboty MiR na optimalizáciu výroby; 10 % globálneho obratu pochádza z regiónu strednej a východnej Európy.

Spoločnosť Mobile Industrial Robots (MiR), najväčší globálny poskytovateľ autonómnych mobilných robotov, ohlásila za rok 2018 nárast obratu o 160 % oproti roku 2017. Úspešné výsledky sú z veľkej časti zásluhou zákazníkov z radov nadnárodných spoločností, ako je napríklad Toyota Motor Corporation. Tá v minulom roku investovala do flotily mobilných robotov, aby optimalizovala vnútropodnikovú logistiku a získala konkurenčnú výhodu vo výrobe a v dodávateľskom reťazci. Približne 10 % sa na celkovom obrate MiR podieľal región strednej a východnej Európy (CEE).

„Veľké nadnárodné podniky, ktoré boli spokojné s výhodami fungovania jedného robota, teraz investujú do celých flotíl naprieč všetkými závodmi. Niektoré objednávajú naraz aj 15 až 25 mobilných robotov,“ povedal Thomas Visti, výkonný riaditeľ spoločnosti MiR. „Naše roboty umožňujú týmto zákazníkom rýchlejšie sa prispôsobiť požiadavkám na masovú kustomizáciu, keď musí výrobca dodávať väčšie množstvo menších dávok produktov prispôsobených náročnejším požiadavkám zákazníkov. A to vyžaduje mať agilné výrobné prostredie s flexibilnou a jednoducho prispôsobiteľnou logistikou. Naše užívateľsky prívetivé technológie sú do tohto modelu ideálne.“

„Zákazníci v strednej a východnej Európe sa pričinili o približne 10 % nášho globálneho obratu,“ povedal Jesper Sonne Thimsen, obchodný riaditeľ Mobile Industrial Robots v regióne CEE. „V roku 2018 sa rad veľkých spoločností rozhodol prejsť od testovania robotov k ich ostrému nasadeniu do prevádzky, hlavne v automobilovom a elektrotechnickom priemysle. Nízka miera nezamestnanosti a nedostatok pracovnej sily na trhu v regióne boli hlavnými motívmi záujmu o naše kolaboratívne roboty, ktoré dokážu prevziať monotónne pracovné úlohy a uvoľniť ľudských pracovníkov pre činnosti s vyššou hodnotou. Podniky hľadajú spôsoby, ako automatizovať svoje procesy, aby zostali konkurencieschopné a automatizácia vnútropodnikovej logistiky je pre ne, pochopiteľne, veľmi zaujímavá. Dobrým príkladom môže byť spoločnosť Flex, ktorá v regióne nasadila mobilné roboty na niekoľkých výrobných zariadeniach.“

Rast založený na nových produktoch a službách

Okrem rastúcich predajov veľkým zákazníkom ako Toyota, ktorá využíva roboty MiR v svojich výrobných zariadeniach v USA a Ázii, dosiahla spoločnosť tiež úspech so svojim produktom MiR500 uvedeným v roku 2018. Globálna expanzia bude pokračovať aj v roku 2019, keď je v pláne uvedenie ďalších nových produktov a nábor viac ako 100 nových pracovníkov. Spoločnosť MiR očakáva ďalší rast v nových segmentoch, ktoré majú potenciál využívať autonómne mobilné roboty.

„V roku 2019 sa zameriame na dodávky takých riešení, ktoré si zákazníci najviac vyžadujú. To znamená, že v spolupráci s našimi externými partermi a s využitím nového programu „mobile robots as a service“ budeme podporovať podniky, ktoré si dnes prenajímajú vysokozdvižné vozíky či automaticky navádzané vozidlá. Tým budeme môcť znížiť počiatočnú investíciu a zatraktívniť naše produkty a takým podnikom, pre ktoré môže byť finančná stránka zabezpečenia si kolaboratívnych mobilných robotov hlavnou prekážkou,“ dodáva Thomas Visti.

Značky: