Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, ktorá je súčasťou Liberty Global, jedného z najväčších svetových poskytovateľov TV a širokopásmových služieb, dosiahla v 1. štvrťroku 2020 historicky najvyšší počet užívateľov služieb (RGUs). Celkový počet TV, internetových a telefónnych služieb na konci marca dosiahol rekordných 401 300, čo je o 5 400 služieb viac v porovnaní s rovnakým obdobím pred rokom. Výrazný rast počtu služieb bol podporený pokračujúcimi investíciami do inovácií a expanzie optickej giga-ready siete a celkového skvalitňovania služieb, vrátane pravidelného zrýchľovania internetového pripojenia, rozširovania programovej ponuky a uvedenia internetovej televízie Horizon TV, ktorá je už dostupná na celom Slovensku v sieťach všetkých operátorov.

Kľúčové ukazovatele za 1. štvrťrok 2020

  • Prekonaný 400-tisícový míľnik užívateľov služieb – k dosiahnutiu celkového počtu 401 300 užívateľov služieb a rastu predaja digitálnych služieb v 1. štvrťroku 2020 prispel najmä zvýšený predaj internetových služieb, vrátane zrýchľovania internetového pripojenia až do 1Gb/s,, rozširovania ponuky TV programov, ako i sprístupnenie Internetovej televízie Horizon TV v sieťach všetkých operátorov na celom Slovensku.
  • Internetová televízia Horizon TV – rast počtu predaných služieb podporila aj pokračujúca ponuka Internetovej televízie Horizon TV. Vďaka nej sú televízne služby UPC už dostupné všetkým domácnostiam na Slovensku s pripojením na internet, aj v sieťach iných operátorov. Horizon TV ponúka možnosť sledovať televíziu bez viazanosti a súčasne až na troch zariadeniach: na televízoroch ( na Android TV a Apple TV, cez Chromecast či Airplay), ako aj na mobilných zariadeniach (mobil, tablet, PC). Horizon TV je tak optimálnou TV službou pre sledovanie televízie v domácnosti, ale i na cestách vo všetkých krajinách Európskej únie.
  • Giga-ready sieť od UPC je už dostupná pre 620 000 domácnostípokračujúce investície do rozširovania siete podporili na konci marca 2020 nárast počtu domácností, ktoré sú pripojené na širokopásmovú sieť UPC na Slovensku, na celkovo 620 100 domácností, čo je 5 000 viac v porovnaní s rovnakým obdobím v r. 2019.

Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA k 31. marcu 2020 evidovala 401 300 služieb, vrátane:

Martin Miller, generálny riaditeľ UPC BROADBAND SLOVAKIA:

„S potešením môžem konštatovať, že napriek situácii s korona vírusom máme za sebou úspešný prvý štvrťrok, v ktorom sme prekročili míľnik 400 000 užívateľov služieb, čím sme z tohto pohľadu dosiahli historicky najlepší výsledok. Okrem sprístupnenia našej internetovej televízie Horizon TV aj v sieťach iných operátorov, k tomu prispelo pokračujúce skvalitňovanie ponuky zákazníckych služieb, vrátane pokračujúceho zvyšovania rýchlostí, poskytovania špičkových zariadení pre zákazníkov a rozširovania TV ponuky. S cieľom vyjsť v ústrety našim zákazníkom v krízových časoch sme bezplatne zrýchlili internetové pripojenie a nezabudli sme ani na deti a seniorov, pre ktorých sme bezplatne sprístupnili nimi obľúbené televízne programy. Napriek dopadu korona krízy na ekonomiku krajiny veríme, že sa nám v nadchádzajúcom období bude naďalej dariť podporovať našich zákazníkov poskytovaním spoľahlivých a kvalitných služieb a zákazníckej starostlivosti.“

Výrazný rast záujmu o internetové služby

Spoločnosť UPC v prvom štvrťroku pokračovala s poskytovaním ponuky Happy Home®, ktorá prináša viac hodnoty pre zákazníkov a posilnenú konektivitu. Jej súčasťou je tiež zrýchľovanie rýchlosti pripojenia až do 1Gb/s, ako aj výmena modemov za prémiové WiFi routre GigaConnect Boxy, poskytujúce rýchle a stabilné pripojenie pre všetky zariadenia v domácnosti. Tieto skutočnosti podporili v 1. štvrťroku 2020 nárast predaja internetových služieb na celkovo 141 800, čo predstavuje nárast o 3 300 služieb v porovnaní s rovnakým obdobím pred rokom.

Na konci marca zaznamenala spoločnosť UPC výrazný rast aj v segmente užívateľov telefónnych služieb, ktorých počet na konci 1. štvrťroku dosiahol 87 900, čo je o 1 800 viac než na konci prvého štvrťroku 2019.

Spoločnosť UPC zaznamenala nárast predaja taktiež v segmente TV služieb, ktorých počet na konci marca dosiahol 171 600, t.j. o 300 viac oproti prvému štvrťroku 2019. K zvýšenému záujmu užívateľov o TV služby prispelo rozširovanie programovej ponuky, ako i pokračujúca kampaň s ponukou Internetovej televízie Horizon TV.  Tá poskytuje možnosť sledovať televíziu bez viazanosti a súčasne až na troch zariadeniach, pričom podporuje Android TV, Apple TV, Chromecast a Airplay, a rovnako je možné sledovať ju na mobilných zariadeniach. Prostredníctvom Horizon TV sú od decembra minulého roku televízne služby UPC dostupné na celom Slovensku, v sieťach všetkých operátorov.

Viac než 620 000 domácností na giga-ready sieti UPC

Na konci marca 2020 boli digitálne služby spoločnosti UPC v Slovenskej republike dostupné pre 620 100 domácností, čo medziročne predstavuje rast o 5 000 domácností. Je to výsledkom pokračujúcich investícií spoločnosti do rozširovania širokopásmovej giga-ready siete v uplynulom období. Rozširovanie káblovej siete umožňuje stále väčšiemu počtu domácností využívať všetky výhody a prednosti gigabitového pripojenia, vrátane úplne nových možností virtuálnej zábavy.

Značky: