Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, ktorá je súčasťou Liberty Global, jedného z najväčších svetových poskytovateľov televíznych a širokopásmových služieb, pokračovala v podpore svojich zákazníkov aj počas pandémie ďalším zvyšovaním priemerných internetových rýchlostí poskytovaných zákazníkom, skvalitňovaním TV ponuky novými stanicami v HD kvalite, a rozširovaním širokopásmovej giga-ready siete pre ďalšie domácnosti. V 1. štvrťroku 2021 spoločnosť zaznamenala ďalší rast predaja s čistým zvýšením počtu zákazníkov v medziročnom porovnaní o 5 500, s celkovým dosiahnutým počtom 406 700 služieb (RGU).

Martin Miller, generálny riaditeľ UPC BROADBAND SLOVAKIA:

„Prvý štvrťrok 2021 odráža napĺňanie našej misie a záväzkov smerom k zákazníkom – podporovať našich zákazníkov počas pandémie, a poskytovať kvalitné služby, ktoré ponúkajú našim zákazníkom produktivitu, pripojenie a zábavu. Či už ide o zvyšovanie internetových rýchlostí, pridávanie TV obsahu v podobe nových balíčkov a HD staníc, alebo rozširovanie našej giga-ready siete pre ďalšie domácnosti. Som veľmi hrdý na naše výsledky a zároveň presvedčený, že v nadchádzajúcom období budeme naďalej pokračovať v poskytovaní kvalitných služieb a inovácií, aby sme aj v tomto období boli pre našich zákazníkov oporou a spoľahlivým partnerom.“

Inovácie, ktoré zákazníkom obohacujú zážitok zo služieb UPC

  • V období pandémie sa ukázalo, že internetové pripojenie patrí medzi kľúčovú infraštruktúru, ktorá zabezpečuje pokračovanie pracovného a vzdelávacieho procesu, ako aj spoločenského či kultúrneho života. Spoločnosť UPC v 1. štvrťroku upevnila svoje vedúce postavenie v oblasti konektivity a pokračovala v priemernom zvyšovaní rýchlosti internetu pre zákazníkov na 262,3 Mb/s (z 241,8 Mb/s v 1. štvrťroku 2020). Spoločnosť UPC bola tiež v meraniach Speedtest-u od spoločnosti Ookla uznaná za poskytovateľa najrýchlejšieho internetového pripojenia na Slovensku. Tieto zistenia dlhodobo potvrdzujú aj výsledky globálneho merania na Steam-e, jednej z najväčších svetových herných online platforiem, podľa ktorých dosahujú najvyššiu priemernú rýchlosť sťahovania dát v tejto službe práve zákazníci UPC.
  • Spoločnosť UPC pokračovala tiež v prinášaní najlepších zážitkov z TV zábavy prostredníctvom svojich digitálnych služieb (digitálna káblová TV a Internetová Horizon TV). Okrem pridania ďalších HD staníc do TV ponuky, ktorá obsahuje už viac než 100 HD staníc, spoločnosť UPC zaradila nový Maďarský Extra balíček ponúkajúci spolu 23 staníc, a taktiež rozšírila ponuku Ruského balíčka na celkovo 11 staníc. Veľkou výhodou pre zákazníkov UPC je, že bohatú ponuku staníc všetkých žánrov môžu sledovať nielen doma na TV obrazovkách, ale aj online na všetkých pripojených zariadeniach. S Internetovou televíziou Horizon TV sú totiž televízne služby od UPC už dostupné všetkým domácnostiam na Slovensku s internetovým pripojením, aj v sieťach iných operátorov

Ďalšie rozširovanie giga-ready siete

  • Pokračujúce investície do rozširovania siete podporili na konci 1. štvrťroku 2021 nárast počtu domácností, ktoré sú pripojené na širokopásmovú sieť UPC na Slovensku na celkovo 627 800 domácností, čo je 7 700 viac v porovnaní s rovnakým obdobím v r. 2020. 

Viac hodnoty pre zákazníkov a výrazný rast predaja internetových služieb

  • V 1. štvrťroku pokračoval rast základne predplatených digitálnych služieb UPC. Vďaka prírastku 5 500 služieb v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 dosiahol celkový počet 406 700 služieb. Najväčší nárast bol zaznamenaný v segmente internetových služieb, ktorý na konci marca 2021 dosiahol 146 700 predaných služieb, čo je o 4 900 viac než v rovnakom období pred rokom. Počet televíznych služieb na konci 1. štvrťroku dosiahol 170 600, čo predstavuje pokles o 900 služieb v porovnaní s rovnakým obdobím na konci 1. štvrťroku 2020, a naďalej stabilný rast pokračoval tiež v segmente telefónnych služieb, ktorých počet na konci marca dosiahol 89 300, teda o 1 400 viac než na konci 1. štvrťroku 2020.

 

Značky: