Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Společnost VMware, Inc., vedoucí firma v oblasti cloudové infrastruktury a firemní mobility, zveřejnila své finanční výsledky za čtvrté čtvrtletí a celý rok 2016:

Čtvrtletní výsledky

 • Příjmy za čtvrté čtvrtletí dosáhly výše 2,03 miliardy dolarů. Oproti stejnému období v roce 2015 vzrostly o 9 %.
 • Příjmy z licencí ve čtvrtém čtvrtletí činily 887 milionů dolarů, oproti stejnému období roku 2015 vzrostly o 8 %.
 • Čistý zisk za čtvrté čtvrtletí dosáhl výše 441 milionů dolarů, tedy 1,04 dolaru na akcii, a oproti stejnému období v roce 2015, kdy čistý zisk byl 373 milionů dolarů a 0,88 dolaru na akcii, vzrostl o 18 %. Bez přihlédnutí k metodice GAAP činil čistý zisk 597 milionů dolarů a 1,43 dolaru na akcii a ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím roku 2015, kdy dosáhl celkově 534 milionů dolarů a 1,26 dolaru na akcii, vzrostl o 13 %.
 • Provozní zisk za čtvrté čtvrtletí 2016 činil 543 milionů dolarů, a meziročně tak vzrostl o 21 %. Provozní zisk bez přihlédnutí k metodice GAAP byl ve čtvrtém čtvrtletí 747 milionů dolarů a oproti stejnému období předchozího roku vzrostl o 14 %.
 • Provozní peněžní tok ve čtvrtém čtvrtletí 2016 dosáhl výše 463 milionů dolarů. Volný peněžní tok ve čtvrtém čtvrtletí činil 419 milionů dolarů.
 • Celkové příjmy včetně postupné změny v odložených výnosech meziročně vzrostly o 13 %.
 • Příjmy z licencí včetně postupné změny v odložených výnosech z licencí vzrostly meziročně o 14 %.

Výsledky za celý rok 2016

 • Příjmy za rok 2016 dosáhly výše 7,09 miliardy dolarů a oproti roku 2015 vzrostly o 8 %, bez přihlédnutí k metodice GAAP vzrostly celkové roční příjmy o 7 %.
 • Příjmy z licencí za rok 2016 činily 2,79 miliardy dolarů, a oproti roku 2015 tak vzrostly o 3 %.
 • Čistý zisk za rok 2016 dosáhl výše 1,19 miliardy dolarů, tedy 2,78 dolaru na akcii. Oproti předešlému roku, kdy čistý zisk byl 997 milionů dolarů a 2,34 dolaru na akcii, tak vzrostl o 19 %. Bez přihlédnutí k metodice GAAP čistý zisk za rok 2016 činil 1,86 miliardy dolarů a 4,39 dolaru na akcii a vzrostl o 8 % ve srovnání s rokem 2015, kdy dosáhl celkově 1,73 miliardy dolarů a 4,06 dolaru na akcii.
 • Provozní zisk za rok 2016 činil 1,44 miliardy dolarů, oproti roku 2015 vzrostl o 20 %. Provozní zisk bez přihlédnutí k metodice GAAP v roce 2016 dosáhl 2,29 miliardy dolarů, a vzrostl tak o 9 % oproti předcházejícímu roku.
 • Provozní peněžní tok dosáhl v roce 2016 výše 2,38 miliardy dolarů. Volný peněžní tok činil za stejné období 2,23 miliardy dolarů.
 • K 31. prosinci 2016 disponovala společnost finanční hotovostí, hotovostními ekvivalenty a krátkodobými investicemi ve výši 7,99 miliardy dolarů a odloženými výnosy v celkové sumě 5,62 miliardy dolarů.