Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Volvo Cars predstavila vo svojich vozidlách svetovú novinku – prémiovú technológiu zlepšovania kvality vzduchu, aby vodiči vo svojich modeloch Volvo dýchali čistý a zdravý vzduch, pričom táto technológia vyčistí vzduch v kabíne ešte pred cestou.

Nová technológia s názvom Advanced Air Cleaner prichádza so snímačom, ktorý meria hladiny pevných častíc PM 2,5 vo vnútri kabíny. Prináša tak funkciu, ktorá nie je dostupná v žiadnom inom vozidle, ktorý je v súčasnosti na trhu.

V Číne, kde sú merania úrovní PM 2,5 a súvisiace informačné služby bežné, môžu vodiči vozidiel Volvo porovnávať aj kvalitu vzduchu v kabíne s kvalitou mimo vozidla.

Hodnota pevných častíc PM 2,5 indikuje množstvo pevných častíc vo vzduchu a často sa používa na meranie kvality ovzdušia. Veľa mestských oblastí na celom svete prekračuje hodnoty pevných častíc PM 2,5 odporúčané Svetovou zdravotníckou organizáciou, čo zdôrazňuje potrebu minimalizovať ich vplyv.

Systém Advanced Air Cleaner je k dispozícii pre všetky modely Volvo série 90 a 60 postavené na architektúre Scalable Product Architecture (SPA) od tohtoročnej jari a čistí pevné častice zo vzduchu v kabíne. Vďaka filtru na báze syntetických vlákien a ionizácii sa z kabíny odstráni až 95 percent všetkých častíc PM 2,5.

Tým sa optimalizuje kvalita vzduchu vo vnútri vozidla a obmedzia sa nepriaznivé účinky na zdravie spojené so znečistením ovzdušia a pevnými časticami. Čistejší vzduch vo vnútri vozidla taktiež prispieva k bezpečnejšej jazde, pretože zdravý a čerstvý vzduch môže pomôcť zvýšiť koncentráciu vodiča.

Vodiči daných modelov Volvo môžu tiež použiť aplikáciu pre smartfón Volvo On Call (ak je k dispozícii) a jednoducho si naplánovať dodatočné čistenie vzduchu v kabíne pred cestou. V aplikácii sa po vyčistení zobrazia informácie pre vodiča o aktuálnych úrovniach pevných častíc PM 2,5 vo vnútri kabíny.

„S našou technológiou Advanced Air Cleaner máte istotu, že vzduch, ktorý dýchate vo vnútri vášho Volva, je čistejší a zdravší,“ uviedol Anders Löfvendahl, senior technický expert na kvalitu vzduchu v kabíne spoločnosti Volvo Cars. „Veríme, že čistý vzduch je pre vás dobrý, a to zo zdravotného aj bezpečnostného hľadiska, takže budeme aj naďalej posúvať hranice v tejto oblasti.“

Okrem technológie Advanced Air Cleaner pracuje spoločnosť Volvo Cars na vytváraní zdravého prostredia vo svojich vozidlách aj inými spôsobmi. Technici sa dlhodobo sústredia na odstraňovanie emisií z organických látok vo vozidle a na minimalizáciu množstva materiálov spôsobujúcich alergiu v interiéri.

Spoločnosť Volvo Cars kladie prísne požiadavky na dodávateľov, aby sa minimalizovala tvorba a emisie pachov z komponentov a materiálov použitých vo vnútri kabíny. Spoločnosť tiež úzko spolupracuje s rôznymi univerzitami a inými inštitútmi na projektoch týkajúcich sa použitia materiálov, ako aj na vývoji a implementácii čoraz prísnejších noriem pre interiérové materiály a alergie.

V spoločnosti pracuje špeciálny tím hodnotiteľov pachov – interne známy ako The Noses (Nosy) – ktorí testujú komponenty jednotlivo aj na úrovni vozidla z hľadiska emisií pachov. Napriek technologickému pokroku je tento tím pri procese kontroly zápachu nenahraditeľný, pretože ľudský čuch je oveľa citlivejší ako akýkoľvek analytický prístroj.

Značky: