Spoločnosti Mastercard a SumUp dnes oznámili vytvorenie nového partnerstva. To v priebehu nasledujúcich piatich rokov zvýši počet miest, kde bude možné v rámci 27 členských krajín EÚ platiť elektronicky. V nasledujúcich piatich rokoch Mastercard a SumUp spoločne umožnia prijímať bezhotovostné platby niekoľkým miliónom malých a stredne veľkých európskych firiem, vrátane tých slovenských.

Firmy budú mať vďaka platobným terminálom spoločnosti SumUp prístup k elektronickým platbám prostredníctvom platobných kariet a elektronických zariadení ako sú chytré telefóny, hodinky a náramky. Vo svete, kde zákazníci vyžadujú pohodlie a možnosť voľby to týmto spoločnostiam umožní ponúkať lepšie služby a možnosť platiť spôsobom, ktorý zákazníci najradšej používajú.

Sme veľmi radi, že máme možnosť spolupracovať so spoločnosťou SumUp. Jedná sa o poprednú inovatívnu firmu v oblasti platobných terminálov a súvisiaceho vybavenia pre malé podniky. Chystaný rozsah nášho partnerstva bude znamenať  výrazné rozšírenie akceptovania elektronických platieb v Európe. Podniky, od veľmi malých po stredne veľké, sú chrbtovou kosťou európskeho hospodárstva a naša spoločná iniciatíva im umožní zlepšiť svoje služby vďaka širokému výberu platobných možností. Teším sa na ďalšie prehlbovanie našej spolupráce,“ povedal výkonný viceprezident spoločnosti Mastercard zodpovedný za rozvoj európskeho trhu Jason Lane.

Vo veľkej časti Európy sa ešte stále značný podiel platobných transakcií uskutočňuje hotovostne, predovšetkým tam, kde sa jedná o transakcie s nízkou hodnotou v prospech drobných podnikov. Použitie hotovosti však predstavuje pomerne neefektívny a nedostatočne zabezpečený spôsob úhrady. Pre drobné podniky môžu byť naviac skryté náklady súvisiace s manipuláciou s hotovosťou citeľné.

Príjem platieb v hotovosti so sebou nesie celý rad nevýhod, či už ide o náklady spojené s prepravou peňazí, ich zabezpečením, počítaním, kontrolou zostatkov, rizikom podvodov, či výskytom falošných bankoviek. Spoločnosti Mastercard a SumUp preto chcú drobným podnikom pomôcť sa všetkým týmto ťažkostiam vyhnúť a vďaka jednoduchým a účinným platobným riešeniam používať bezpečnejší, jednoduchší a pohodlnejší spôsob prijímania platieb. Partnerstvo oboch firiem k tomu vytvára ideálne predpoklady vďaka inovatívnemu prístupu spoločnosti SumUp k mobilným platobným terminálom a vďaka schopnosti spoločnosti Mastercard nastaviť pre takéto riešenia ideálne prostredie.

Prijímanie elektronických platieb so sebou môže niesť i ďalšie výhody. Napríklad sa ukázalo, že možnosť platiť elektronicky vedie k rastu obratu, čo sa pochopiteľne pozitívne prejavuje na hospodárskom výsledku. Podľa údajov spoločnosti SumUp môžu malé podniky po zavedení možnosti elektronickej platby dosahovať rast až o 60%.

Prieskumy spoločnosti Mastercard ukazujú, že po zavedení akceptácie elektronických platieb dochádza k nárastu hodnoty i objemu transakcií v priemere o 10 až 15%, keďže zákazníci nie sú limitovaní výškou hotovosti, ktorú momentálne pri sebe majú. To je veľmi dôležité najmä pre majiteľov malých obchodov na vidieku, kde je zvyčajne zložitejší prístup k bankomatom a k hotovosti. Elektronické platby tiež zlepšujú cashflow, umožňujú pripisovanie platieb načas, naviac s výhodou záruky platby, čo odstraňuje nutnosť vymáhať úhrady nezaplatených faktúr a dlžných čiastok.

V schopnosti prijímať elektronické platby existuje určitá medzera, ktorá má svoj pôvod v tom, že tradiční poskytovatelia platobných riešení sa drobným podnikom historicky nijak zvlášť nevenovali. Minimálne 10 percent akejkoľvek skupiny obyvateľov by malo mať možnosť uhradiť platby kartou, v skutočnosti je však tento podiel častokrát iba jednopercentný. A práve odstránenie tohoto nedostatku je cieľom partnerstva medzi spoločnosťami SumUp a Mastercard,“ povedal Marcel Schneider, výkonný viceprezident pre Európu a obchodný riaditeľ v spoločnosti SumUp.

S platobným terminálom od spoločnosti SumUp sa môžu majitelia drobných podnikov sústrediť na svoje podnikanie s istotou, že majú k dispozícii platobné riešenie, ktoré napomôže ich firme rásť. Partnerstvo spoločnosti Mastercard a SumUp je ďalším príkladom úsilia podporovať začlenenie do sveta finančných služieb a priviesť milióny drobných podnikateľov do formálneho hospodárstva.

Značky: