Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Letné mesiace patria vo všeobecnosti k tým obdobiam, kedy viac míňame. Takýto trend sa potvrdzuje aj tento rok, a to aj napriek pretrvávajúcej pandémii koronavírusu. Aj keď obavy zo straty príjmu mala v apríli polovica populácie, dnes sa situácia stabilizuje, čo môžeme sledovať na narastajúcej spotrebe a výdavkoch. 

Napriek tomu, že v apríli až 72 % populácie plánovalo v najbližších troch mesiacoch zredukovať svoje výdavky na bary, reštaurácie a kaviarne, aktuálna situácia túto ambíciu nepotvrdzuje. Práve naopak. Podľa našich dát sa totiž počet platieb realizovaných v týchto zariadeniach počas leta v porovnaní s májom zvýšil, a to o 20 %. Narastajúca spotreba súvisí s postupným oživovaním ekonomiky a návratom do normálu, keď majú ľudia väčšiu ochotu míňať, čo je pozitívnym signálom,“ uvádza Linda Valko Gáliková, PR manažérka 365.bank.

Okrem  stravovacích zariadení utrácame v letných mesiacoch o niečo viac peňazí aj za potraviny, pričom počet nákupov sa podľa dát 365.bank v porovnaní s obdobím pred letom mierne zvýšil, a to o 12 %. Narastajúca spotreba sa prirodzene následne prejavuje aj v maloobchodných tržbách. Tie sa v supermarketoch a hypermarketoch podľa dát Štatistického úradu medziročne zvýšili o 3,9 %, pričom v apríli dosahovali pokles takmer o 15 %. Celkovo všetky zložky maloobchodných tržieb v júni medziročne mierne klesli, a to o 1,6 %. Pozitívom je, že dosiahli porovnateľnú úroveň ako pred rokom, t. j. v období, ktoré nebolo poznačené koronavírusom.

Zatiaľ čo sa aprílové plány ohľadne škrtania výdavkov v reštauráciách nepotvrdili, ambície dovolenkovať na Slovensku sa, naopak, stali realitou. Až 60 % populácie plánovalo na jar v dôsledku koronavírusu stráviť leto doma a do zahraničia chcelo vycestovať len 7 %.

Dovolenka na Slovensku sa stala trendom tohto leta, čo podľa našich dát vidíme aj na medziročnom poklese zahraničných platieb, a to až o 40 %. To, že väčšina Slovákov ostáva dovolenkovať doma, je dobrou správou hlavne pre náš cestovný ruch. Po výpadku príjmov hotelov a ubytovacích zariadení spôsobených opatreniami súvisiacimi s koronavírusom to môže predstavovať postupné oživovanie aj v tejto oblasti, “ uzatvára L. Valko Gáliková.

Značky: