Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Serverovne a dátové centrá hrajú kľúčovú úlohu v modernom svete IT, a preto je efektívne riadenie ich spotreby energie nevyhnutné. Kľúčovým prvkom na dosiahnutie tejto efektivity sú rozvodné jednotky napájania (Power Distribution Units – PDU).

Tieto zariadenia s inovatívnymi funkciami a vlastnosťami pomáhajú optimalizovať a kontrolovať spotrebu energie v serverovniach a dátových centrách.

Foto: zdroj CyberPower

Čo je PDU a ako funguje?

PDU, inak nazývané rozvodné jednotky napájania, sú zariadenia určené na distribúciu elektrickej energie do viacerých zariadení z jedného zdroja. Tento zdroj môže byť napríklad distribučná sieť alebo záložný zdroj v podobe systému UPS alebo generátora. Z PDU sú potom napájané všetky ďalšie zariadenia v rackovej skrini. Princípom riadenia spotreby je možnosť vzdialeného ovládania jednotlivých zásuviek (zapnutie/vypnutie) a monitorovanie ich spotreby elektrickej energie a tiež uvoľneného množstva CO2 do atmosféry (v reálnom čase/historicky), vrátane generovania prehľadných grafov prúdu, napätia, frekvencie atď. Funkčnosť je samozrejme závislá od vybraného modelu.

Flexibilita a variabilita

Jedným z významných výrobcov PDU jednotiek je jednoznačne spoločnosť CyberPower, a tomu zodpovedá aj ich široká ponuka modelov s rôznymi vlastnosťami, ktoré vyhovujú rôznym potrebám. Preto si na ich príklade predstavíme jednotlivé možnosti. PDU umožňujú rôzne spôsoby montáže, vrátane horizontálnej a vertikálnej montáže podľa konštrukčných možností racku. Ich otáčateľný LCD displej sa automaticky prispôsobuje polohe PDU, čo zabezpečuje jednoduchú čitateľnosť informácií. Ďalej je z hľadiska inštalácie výhodné možnosť otočiť káble o 90 stupňov, čo uľahčuje uskladňovanie káblov (bočné/čelné vedenie).

Foto: zdroj CyberPower

Spektrum vlastností podľa potrieb

PDU ponúkajú nasledujúcu škálu funkcií. Základná jednotka umožňuje len distribúciu elektrického napätia. Meraná jednotka už meria spotrebu celej jednotky a informácie zobrazuje na svojom displeji. Vzdialene monitorovaná jednotka pridáva možnosť sledovania spotreby cez internet. Prepínacia jednotka je už schopná vypínať a zapínať jednotlivé zásuvky a najvyššia radová potom pridáva aj ich individuálne monitorovanie.

Foto: zdroj CyberPower

PDU od CyberPower sú vybavené užívateľsky konfigurovateľným farebným displejom LCD, ktorý umožňuje zmeniť farbu displeja pre pohodlné odlíšenie a identifikáciu. Keď dôjde k systémovej výstraze, displej sa automaticky zmení na červenú farbu, čo uľahčuje detekciu problémov. Okrem toho je displej LCD možné vymeniť bez nutnosti vypnutia napájania, čo v prípade potreby zabezpečuje dlhší čas prevádzky. Veľmi dobrým riešením sú pri trojfázových PDU farebné LED diódy pri každej jednotlivej zásuvke, ktoré signalizujú, z ktorej fázy je zásuvka napájaná. Vďaka tomu je možné optimálne rozdeliť zaťaženie na jednotlivé fáze.

Účinnosť a spotreba energie

Pretože PDU jednotky inštalujeme nielen na sledovanie a znižovanie prevádzkových nákladov, je potrebné pri výbere dohliadať aj na spotrebu samotnej jednotky. PDU od CyberPower sa vyznačujú nízkou spotrebou energie, približne 4,5 W v pohotovostnom režime, čo je ekonomické a prospešné pre životné prostredie. Ponúkajú vysoko presné meranie prúdu, výkonu a napätia, čo následne umožňuje užívateľom optimálne využitie napájania a správu efektívnosti energie celej skrine.

Foto: zdroj CyberPower

Centralizovaná správa

V prípade, že máte jednotky s vzdialeným riadením, prípadne prepínateľné verzie s monitorovaním jednotlivých zásuviek, je súčasťou ich dodávky podnikový softvér PowerPanel, ktorý zabezpečuje jednoduchú správu viacerých zariadení a PDU aj v rôznych dátových centrách. Tento softvér poskytuje dynamické riadiace panely, analytické grafy a reporty, čo umožňuje užívateľom sledovať stav zariadení v reálnom čase. V ňom si môžete nastaviť plán umiestnenia rackov v serverovni a priradiť k nim jednotlivé monitorované zariadenia. Následne je možné rýchlo identifikovať prípadné zdroje problémov, vrátane konkrétneho miesta pre servisný zásah.

Foto: zdroj CyberPower

Ďalšie funkcie pre jednoduchú správu

Medzi ďalšie vlastnosti patrí užívateľsky upgradovateľný firmware cez USB, možnosť prepojenia a správy až štyroch PDU prostredníctvom jednej IP adresy (DaisyChain), možnosť vzdialeného monitorovania prostredia (teploty a vlhkosti) a zámky zásuviek IEC, ktoré zabezpečujú mechanické upevnenie napájacích káblov a bránia náhodnému odpojeniu.

Záver

PDU sú vynikajúcim riešením pre riadenie spotreby energie vo vašom dátovom centre alebo serverovni. Pri ich návrhu určite venujte čas a projekt zahŕňajte do plánovania vašej siete a zabezpečenia napájania a jeho správy s ohľadom na budúci rozvoj. To znamená napríklad aj dostatočnú rezervu v príkone a počet zásuviek pre možnosť doplnenia budúcich zariadení.

PDU s ich funkciami a širokou ponukou modelov sú schopné riešiť mnoho kritických situácií na diaľku, pre ktoré bolo potrebné fyzické prítomnosti technika. Ide napríklad o riadené vypínanie serverov a spotrebičov podľa dôležitosti na dosiahnutie požadovanej spotreby energie. Alebo naopak nastavenie automatického postupného zapínania alebo vypínania jednotlivých prvkov infraštruktúry (servery, firewall, DHCP, úložisko, aplikácie, …), aby nedošlo k preťaženiu jističov alebo k nefunkčnosti systému z dôvodu nedostupnosti očakávaných služieb.

Jednotky PDU zaručujú flexibilné a efektívne riešenie pre distribúciu energie a v prípade vzdialenej správy a monitorovania spotreby na úrovni fyzických zásuviek sú schopné efektívne šetriť ľudské zdroje, znížiť prevádzkové náklady, uhlíkovú stopu a výrazne zvýšiť spoľahlivosť celej prevádzky, vrátane nových výziev v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Nehovoriac o tom, že prinášajú novú úroveň do oblasti vzdialeného riadenia serverov a dátových centier.

Spracované na základe materiálov spoločnosti CyberPower.

Prehľad jednotlivých riešení nájdete tu: https://www.cyberpower.com/eu/cs/product/overview/power_distribution_units

alebo video: https://www.youtube.com/watch?v=J4nYZTMrfig

Značky: