Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) ako národná regulačná autorita (NRA) a člen Orgánu európskych regulátorov elektronických komunikácií (BEREC) informuje o stave sieťovej prevádzky v Európskej únii (EÚ) počas krízy Covid-19. Počas krízy Covid-19 sa celková prevádzka v pevných a mobilných sieťach v členských štátoch EÚ zvýšila, ale nevyskytli sa žiadne závažné problémy s preťažením sietí.

Aj keď v žiadnom členskom štáte EÚ neprišlo ku kolapsu, operátori v ôsmych štátoch EÚ zvýšili kapacitu svojej siete, aby sa dokázali vyrovnať s trvalým rastom sieťovej prevádzky. Dvanásť členských štátov EÚ vrátane Slovenska hlási, že v posledných týždňoch dochádza k stabilizácii sieťovej prevádzky. Naopak Slovinsko, Taliansko a Írsko pozorovali nárast prevádzky v sieťach. NRA v Taliansku (AGCOM) prijal prvý balík opatrení zameraných na riešenie nárastu spotreby služieb a prenosu v sieťach. NRA v Belgicku (BIPT) posudzoval súlad opatrení prijatých poskytovateľmi internetových služieb s Nariadením o sieťovej neutralite.

V niektorých členských štátoch EÚ vrátane Slovenska časť operátorov urobilo opatrenia v prospech používateľov služieb, napr. dočasné zvýšenie objemu mobilných dát bez ďalších poplatkov, poskytovanie prémiového TV obsahu bez príplatku, distribúciu užitočných informácií rôznymi informačnými kanálmi a umožnenie vykonania on-line platby za poskytnuté služby.
BEREC a Európska komisia (EK) vydali 19. marca 2020 spoločné vyhlásenie o tom, ako môžu telekomunikační operátori zvládnuť zvýšený dopyt po kapacite siete. BEREC pravidelne monitoruje situáciu v internetovom prenose v každom členskom štáte EÚ, aby bol schopný rýchlo reagovať na problémy s kapacitou sietí. NRA monitorujú situáciu a pravidelne zbierajú údaje od poskytovateľov internetových služieb a ostatných účastníkov trhu. BEREC a EK vyzvali občanov, aby zodpovedne využívali internet s nastaveniami, ktoré znižujú spotrebu dát. Poskytovateľov obsahu a aplikácií vyzvali, aby spolupracovali s poskytovateľmi telekomunikačných služieb a zvážili dočasné prispôsobenie priepustnosti streamovania videa. Niektorí z najväčších poskytovateľov obsahu, ako sú Netflix, YouTube, Amazon Prime a Facebook, zareagovali na situáciu a zaviedli v celej Európe opatrenia.