Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Epson Europe oznámila zverejnenie svojej správy o udržateľnom rozvoji v Európe v rokoch 2021/22

Táto správa opisuje vývoj spoločnosti smerom k udržateľnejšej prevádzke. Zahŕňa napríklad spôsoby doručenia produktov, ktoré napĺňajú ambície zákazníkov ohľadom udržateľnosti. Ale aj programy, ktoré chcú posilňovať vzdelanie prostredníctvom technológií a vysvetľovať dopady klimatickej zmeny.

Na základe globálne známych informácií, ako sú ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN[1], spoločnosť Epson venovala 770 miliónov eur na prechod k obnoviteľným zdrojom energie a na zníženie svojich globálnych emisií. A to s cieľom dosiahnuť teplotný limit 1,5 °C stanovaný panelom IPCC a stať sa nezávislou na podzemných zdrojoch do roku 2050.

Epson neustále inovuje svoje produkty, aby vytvárali menej odpadu, používali technológiu Heat-Free, mali dlhšiu životnosť a bolo ich možné znova použiť a recyklovať.

„Keďže sú dopady na klímu stále očividnejšie a závažnejšie, tak aj hlasy volajúce po udržateľnosti neboli nikdy hlasnejšie. Spoločnosť Epson plne podporuje – finančne aj strategicky – udržateľnejšiu budúcnosť. Túto zmenu presadzujeme poskytovaním zodpovedajúcich zákazníckych riešení a rozširovaním osvety, ktorú všetci potrebujeme na vytvorenie udržateľnejšieho sveta,“ hovorí Marcel Divín, Branch Office Manager Epson Europe CZ&SK.

Udržateľná prevádzka spoločnosti Epson

Aktuálna správa popisuje zameranie spoločnosti Epson na udržateľnosť v každej oblasti prevádzky, či už ide o energie, dodávateľský reťazec alebo uzavretie kruhu používaných zdrojov.

Udržateľná energia

Výsledky práce v rokoch 2021/22 dokazujú, že spoločnosť Epson:

  • je na ceste k naplneniu svojho globálneho záväzku z roku 2021, ktorý spočíva v prechode na 100% obnoviteľné zdroje energie v roku 2023;
  • prechádza na mix solárnych, veterných, geotermálnych a hydroelektrických zdrojov;
  • už vo všetkých svojich európskych predajniach zaviedla napájanie obnoviteľnými zdrojmi;
  • všetko spomenuté povedie k odhadovaným úsporám 36 000 ton emisií uhlíka ročne počnúc rokom 2023.

Udržateľný dodávateľský reťazec

Spoločnosť Epson sa sústredí na budovanie dodávateľského reťazca, ktorý je optimalizovaný na udržateľnosť.

V tejto oblasti vykonala v rokoch 2021/22 nasledujúce:

  • prechodom na elektrické, hybridné a nízkoemisné vozidlá znížila emisie vozového parku pod 105 g uhlíka / 1 automobil / 100 km;
  • optimalizáciou plnenia paliet dosiahla zvýšenie prepravovaného objemu v kubických metroch o 9,9 % na jednu paletu;
  • prešla z leteckej na námornú prepravu a otvorila nový sklad, čím ušetrila cez 6,8 miliónov kg uhlíka.

[1] https://sdgs.un.org/goals

Značky: