Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu postupoval a bude postupovať v súlade so základnými občianskymi, úradnými a zákonnými povinnosťami. V súvislosti s kauzou Govnet postupoval Úrad v súlade so zákonom č. 301/2005 Z.z. (Trestný poriadok), ktorý v ustanovení §3 ods. 2 hovorí:

“Štátne orgány, vyššie územné celky, obce a iné právnické osoby sú povinné bez meškania oznamovať orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin a včas vybavovať dožiadania orgánov činných v trestnom konaní a súdov.” 

Následne aj Národná kriminálna agentúra (NAKA) v súvislosti so svojim zásahom začala dve trestné stíhania. Podozrenia vo veci potvrdil aj prokurátor špeciálnej prokuratúry, ktorý uviedol, že na základe informácií získaných aj vlastnou činnosťou Policajného zboru  „existovali konkrétne skutočnosti, ktoré vzbudzujú pochybnosti o tom, či zariadenia nájdené v rámci prehliadok priestorov NASES-u boli nainštalované v súlade so zákonom a predovšetkým, či bolo ich použitie v súlade so zákonom,“ uviedol dozorujúci prokurátor pred médiami. Zároveň dozorujúci prokurátor vyzval politikov, aby sa čo najmenej vyjadrovali o záležitostiach, ktoré sa týkajú Govnetu.

Vzhľadom na výzvu prokurátora nebudeme komentovať vyšetrovanie policajného zboru,” uviedol Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Vedenie Úradu chce veriť, že toto trestné oznámenie a mediálne vystúpenia P. Pellegriniho a R. Rašiho nie sú súčasťou tlaku finančných skupín na to, aby staré praktiky  v informatizácii pokračovali naďalej. Štát musí totiž platiť firmám aj vo vlastníctve ľudí  jednej z najväčších finančných skupín na Slovensku milióny eur za správu a prevádzku siete Govnet, čo chce Veronika Remišová  zmeniť. Remišová zároveň nedávno stopla kúpu datacentra za 38 miliónov eur od jedného zo spolumajiteľov inej finančnej skupiny  a celoštátnej televízie.

Značky: