Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Výstavba R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany naberá na obrátkach. Na viacerých objektoch stavby aktuálne NDS realizuje budovanie násypov a niektoré násypy sa už frézujú. V časti mokrade sa realizuje odkop zeminy. Zároveň NDS ukončila archeologický prieskum v lokalite, ktorá bola najbohatšia na rôznorodé objavy od keramiky až po kostry.

Mosty, ktoré na tomto úseku vyrastú, sú v rozostavanom štádiu. NDS zhotovuje výstuž, debnenie, betonáž drieku pilierov či betonáž samotných pilierov. Na moste cez rieku Hornád realizuje priebežný oporný múr, montáž tvárnic či zhotovenie debnenia. Okrem prác na mostoch sa realizujú aj obchádzkové trasy.

Čo odhalil archeologický prieskum?

Najvzácnejším objavom je pohrebisko. Archeológovia sa domnievajú, že na území budúcej križovatky Košice – Krásna mohlo byť v minulosti sídlisko. V tejto lokalite našli až deväť hrobov. Okrem toho bola táto oblasť bohatá aj na keramické nálezy. O osídlení tejto lokality hovoria aj ďalšie nálezy, napríklad zlaté náušnice z hrobu, bronzový nôž či keramická misa s výzdobou.

Čo bude NDS robiť v nasledujúcom období?

Naďalej budú prebiehať práce na archeologickom prieskume, avšak iba v menej historicky zaujímavých lokalitách. Takisto bude NDS pokračovať v budovaní násypov, v sanácii, vo frézovaní a v navážke kameniva. Očakáva sa realizácia ostrých prepojov na plynárenských a vodárenských stavebných objektoch. Na mostných objektoch sa budú zhotovovať debnenia, výstuže a betonáž podkladového betónu, základov drieku piliera, betonáž opory a krídla či montáž skruže nosnej konštrukcie.

Značky: