Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Obsah 2. ročníka STENGL IT Akademie sa stal základom pre výučbu nemeckého jazyka pre študentov inžinierského štúdia Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline. Bezplatný výberový kurz nemčiny pre IT špecialistov priniesla na Slovensko spoločnosť stengl s Ústavom celoživotného vzdelávania UNIZA.

Vstupom do Európskej únie získalo Slovensko významné investície z nemecky hovoriacich krajín. Nemecké, rakúske či švajčiarske firmy otvorili u nás pobočky, schopné zamestnať tísíce ľudí. Požiadavka jazykovej kompetentnosti v závislosti s tým narástla nielen sourcingovaním našich odborníkov do zahraničia. Až 70 % IKT spoločností pociťuje nedostatok pracovných síl a dopyt sa každým rokom zvyšuje.

To vytvorilo priestor na vznik STENGL IT Akademie, jediného kurzu nemeckého jazyka na Slovensku pre IKT trh. Jej realizátorom je spoločnosť stengl, a. s. Angličtina u nás nezabezpečuje IKT špecialistovi okamžité uplatnenie. Znalosť nemčiny na úrovni B1 a vyššie sa cení čoraz viac, a to nielen v bežnej komunikácii, ale aj v rámci projektovej reči a minimálne základoch IT,” hovorí výkonný riaditeľ stengl Andrej Petrovaj.

Prvý ročník realizoval stengl a. s. s Goethe-Institut Bratislava, partnerom 2. ročníka sa stal Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline. Do oboch sa prihlásilo 270 uchádzačov, ktorí prešli náročným výberovým konaním. “Ja sám pracujem v nemecky hovoriacej firme a viem, že jedna vec je nemecky sa dohovoriť, no druhá, veľmi podstatná, je nemčinu aplikovať v robote,” priznáva jeden zo žilinských účastníkov kurzu Peter Devera.

Význam projektu potvrdila aj riaditeľka Ústavu celoživotného vzdelávania UNIZA Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD.: “Identifikovali sme kľúčové témy pre IKT sféru, ktoré sa v závislosti od reakcií účastníkov vzdelávania stali základom výučby nemčiny na Fakulte riadenia a informatiky UNIZA. V inžinierskom stupni vzdelávanie už potrebujeme cielene a jasne zadefinovať požiadavky uplatniteľnosti do praxe. A vďaka tomuto kurzu už túto pridanú hodnotu máme a jasne prepájame vysokoškolské štúdium s praxou.”

Bratislavský a Žilinský kurz sa stretli so 100-percentnou účasťou a absolventi získali od stengl a. s. okrem cenných skúseností nové tablety. Podľa výkonného riaditeľa spoločnosti Andreja Petrovaja bude tento projekt, ktorý v roku 2016 získal  prestížne ocenenie PROKOP, pokračovať 3. ročníkom.

Značky: