Ak nastane kritická situácia, je potrebné, aby alarm nezačal iba „hulákať“ na celej ulici, ale aby ste aj vy ako majiteľ domu mali možnosť okamžite zasiahnuť.

Dnes na to slúži mobilný telefón, aplikácia ako aj webové rozhranie, kde si môžete vždy on-line skontrolovať stav vášho priestoru a súčasne ovládať váš alarm na diaľku,“ konštatuje Ján Dérik zo spoločnosti Jablotron Slovakia. Základom je, že v prípade poplachu systém elektronického zabezpečenia zavolá majiteľovi objektu a súčasne môže poslať varovnú SMS na nastavené telefónne čísla.

Prostredníctvom mobilnej aplikácie môžete ovládať zapínanie alebo vypínanie spotrebičov, kúrenia alebo osvetlenia. Súčasne si môžete kedykoľvek vizuálne skontrolovať priestory prostredníctvom kamerových záznamov a fotografií. O každej nevítanej návšteve tak budete mať dokonalý prehľad.  Doplnkovými  službami moderných alarmov je aj meranie teploty v miestnosti alebo množstva spotrebovanej elektriny.  Jednoduché nastavenie vám umožní mať notifikácie pri prekročení teploty, alebo si pozerať on-line históriu, ktorú dokáže alarm zaznamenať do vnútornej pamäte.

www.jablotron.sk

Tento článok vyšiel aj v tlačenom novembrovom vydaní TOUCHIT č. 9/2016, preto sa niektoré skutočnosti uvedené v článku, môžu odlišovať oproti aktuálnemu dátumu publikovania.

Značky: