Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Vtiahnuť mladých ľudí do sveta technológií a vychovať si domáce IT talenty je hlavným cieľom novovznikajúceho študijného odboru Programovanie digitálnych technológií.

Ide o vôbec prvý stredoškolský študijný odbor na Slovensku, ktorý sa zameriava výlučne na vývoj digitálnych produktov, akými sú aplikácie alebo hry. Pilotnou školou pod záštitou OpenLabu s takto vystavanou výučbou bude Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16 v Bratislave (SPŠE), ktorá odbor spúšťa už v septembri 2021.

Príprava na systémovú zmenu vo vzdelávaní

OpenLab v spolupráci so Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou v Bratislave spúšťajú 4-ročný stredoškolský študijný odbor Programovanie digitálnych technológií. Ten má zvýšiť nielen kvalitu a efektívnosť IT vzdelávania na Slovensku, ale predovšetkým vytvára podmienky pre systémové zmeny v stredoškolskom odbornom vzdelávaní. Školy totiž podľa Tomáša Božika, riaditeľa OpenLabu, zaostávajú za rýchlo sa meniacim odvetvím IT a chýbajú im aj kvalifikovaní učitelia.

„45 % riaditeľov nemá učebné materiály. Zastarané učebné osnovy pozostávajú z teoretických informácií bez relevantného obsahu,“ dodáva. Riešením by mohol byť práve nový študijný odbor, ktorý je vybudovaný na základe doterajšej spolupráce SPŠE Hálova a OpenLabu. „Naša škola realizuje výučbu v oblasti programovania hier a hybridných aplikácií už štvrtý rok. Doteraz sa naši študenti v laboch technológiám venovali s alokáciou 5 hodín týždenne, v novom odbore to bude 12 až 19 hodín týždenne, z čoho máme veľkú radosť,“ vysvetľuje Iveta Šafránková, riaditeľka SPŠE Hálova v Bratislave.

Programátori, grafici, herní dizajnéri, marketéri či budúci podnikatelia

Študijný odbor Programovanie digitálnych technológií komplexne pokryje odbornú prípravu študenta počas celých štyroch rokov štúdia na strednej škole.  „Našou úlohou je prepájať školu so slovenskými technologickými firmami, priniesť inovatívne metódy vzdelávania a prispieť tak k systémovej zmene vzdelávania v technológiách 21. storočia,“ vysvetľuje Božik. Ide o študijný odbor, ktorý ponúka interdisciplinárny prístup. Mäkké zručnosti prepája s technologickými zručnosťami, a zároveň vzdeláva aj v marketingu a podnikaní. Študenta tak komplexne pripraví na to, aby sa uplatnil vo svete technológií, či už sa pripojí k nejakej firme alebo bude rozvíjať vlastné nápady a produkty.

Študenti si počas štyroch rokov vyskúšajú rôzne pracovné pozície pri vývoji digitálnych produktov. Zamerať sa môžu na tú oblasť, ktorá je pre nich najatraktívnejšia. Okrem programátorov budú môcť pracovať ako grafici, dizajnéri, herní dizajnéri, projektoví manažéri, produktoví manažéri, konzultanti, marketéri alebo si môžu rozbehnúť vlastné podnikanie.

Chýba nám 13-tisíc IT talentov

Nový študijný odbor reaguje na nedostatok talentov v IT sektore. „Aktuálne chýba slovenskému IT sektoru 13-tisíc ľudí. Ak bude tento trend pokračovať, toto množstvo sa zdvojnásobí. To môže výrazne nepriaznivo ovplyvniť konkurencieschopnosť našej ekonomiky v budúcnosti,“ vysvetľuje Tomáš Božik z OpenLabu. Preto je podľa neho nevyhnutné budovať našu schopnosť adaptovať sa na technologicky orientovaný trh.

Do prvého ročníka prijmú 30 študentov

Do tohto unikátneho študijného odboru prijme škola v prvom ročníku 30 študentov a študentiek, z ktorých sa 15 bude zameriavať na tvorbu hier a 15 sa bude rozvíjať v oblasti vývoja aplikácií. Prihlášku spolu s dotazníkom musia študenti vyplniť online, do 16. apríla. Študentov pred prijímacími skúškami čaká rozhovor s OpenLabom. Po ňom budú nasledovať prijímacie skúšky na SPŠE Hálova, ktoré sa uskutočnia 3. mája a 10. mája 2021. OpenLab organizuje pre záujemcov o štúdium sériu informačných stretnutí, na ktorých sa môžu dozvedieť viac o novom študijnom odbore, porozprávať sa s odborníkmi z praxe, či so študentami a študentkami, ktorí už aplikácie a hry vyvíjajú. Viac informácií o študijnom odbore, ako aj o termínoch online stretnutí sa dozviete na webovej stránke: https://spsehalova.sk/programovanie-digitalnych-technologii/.

Značky: