Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Predstavitelia IT Asociácie Slovenska (ITAS) sa minulý týždeň zúčastnili pracovného rokovania s predsedom Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Petrom Kubovičom.

Témami stretnutia bol rozvoj spolupráce expertov ITAS a ÚVO, obnovenie pracovných skupín, ktoré sa zaoberajú obstarávaním v IT sektore, ale aj aktuálny stav legislatívy či potrebné zmeny vo verejnom obstarávaní IT projektov a služieb.

 „V ITAS dlhodobo upozorňujeme, že profesionalizácia obstarávania informačno–komunikačných technológií je kľúčovou otázkou pre ďalší rozvoj Slovenska a jednou z podmienok zastavenia dlhodobej stagnácie našej krajiny. Sme presvedčení, že by sa mal klásť dôraz nielen na cenu, ale aj na inovatívnosť a schopnosť dodať riešenie v primeranej kvalite a primeranom čase. Preto ma teší, že sme s predsedom ÚVO túto diskusiu začali. Pevne verím, že naša spolupráca bude konštruktívna a odborná,“ uviedol prezident ITAS Emil Fitoš.

„V podmienkach verejného obstarávania je možné stanoviť jedno z troch druhov kritérií – najnižšej ceny, najlepšieho pomeru ceny a kvality, prípadne celkových nákladov počas životného cyklu. V rámci praxe sa však v absolútnej väčšine prípadov stretávame výlučne s kritériom najnižšej ceny. Spoločným základom je, že ponuky sa vždy vyhodnocujú na základe objektívnych parametrov. Napriek tomu, že ako úrad nemáme právomoci nastavovať verejným obstarávateľom kritériá na vyhodnotenie ponúk, verím, že posilnenie odborných pracovných skupín a komunikácia s asociáciami a združeniami môže pozitívne vplývať na verejných obstarávateľov a umožniť častejšie používanie inovatívnych postupov v zadávaní zákaziek,“ skonštatoval predseda ÚVO Peter Kubovič.

ITAS a ÚVO sa zároveň dohodli na spolupráci pri definovaní špecifických postupov pri nákupe IT služieb, ale aj pri vzdelávaní obstarávateľov informačno–komunikačných technológií.

Značky: