Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Študenti STU za študijnú literatúru vydanú univerzitou neplatia.
  • Môžu si ju stiahnuť zdarma. Študenti si už takto stiahli tisíce kníh.
  • STU sa snaží stále rozširovať ponuku svojich online služieb.
  • Elektronický index, online termíny a výsledky skúšok sú samozrejmosťou.
  • K dispozícií je zdarma i softvér pre výpočty či simulácie MATLAB.

 Všetky skriptá, monografie a vysokoškolské učebnice a monografie, ktoré vyjdú v univerzitnom Vydavateľstve Spektrum STU majú študenti a študentky  k dispozícií  kedykoľvek v elektronickej podobe zdarma. Od spustenia tejto služby na jeseň 2016 zaznamenal systém už vyše 61 400 prístupov. Najväčší záujem je o skriptá z matematiky, fyziky a chémie, ale aj knihy o umelej inteligencií, statike či cvičenia z biológie či anorganickej chémie.

Učebnice a skriptá je možné sťahovať prostredníctvom Akademického informačného systému (AIS), ide o univerzitný online systém, ktorý umožňuje študentom zostavenie rozvrhu či výber  termínov skúšok a zápočtov cez internet, ako i online zapisovanie známok do elektronického indexu. Študenti  môžu využívať  konzultovať s vyučujúcimi univerzitným emailom, v systéme vidia napríklad i ponuku univerzitných jedálni. A cez AIS študenti dostavajú i informácie o aktuálnom dianí na univerzite.

Medzi  ďalšie nástroje, ktoré môžu študenti STU využívať online, patria tiež služby virtuálnej knižnice, ktorá sprístupňuje odborné vedecké databázy. Ide najmä o digitálnu knižnicu Science Direct, prístup k  Web of Science či k prestížnej digitálnej plnotextovej elektronickej knižnici IEEE/IET Electronic Library.

Študentom je online dostupný i softvér MATLAB interaktívny nástroja na inžinierske výpočty a výskum, ktorý používajú najlepšie univerzity na svete. Slúži na rozsiahle matematické výpočty, programovanie či počítačové simulácie. Všetci študenti a aj zamestnanci STU môžu softvér používať na osobných a pracovných počítačoch aj na mobiloch. Podmienkou je pri registrácií použiť e-mail stuba.sk. K dispozícií majú tiež certifikované kurzy. „Plnú verziu (Total Academic Headcount  -TAH) MATLABu sme zakúpili ako prvá univerzita na Slovensku pred rokom. Záujem študentov i zamestnancov je veľký, k dnešnému dňu evidujeme takmer tritisíc aktívnych používateľov a začiatkom semestra očakávame ďalší nárast počtu používateľov. MATLAB využívajú takmer všetky fakulty STU, prím však hrá Strojnícka fakulta, Fakulta elektrotechniky a informatiky a Materiálovotechnologická fakulta. Nasledujú študenti a pedagógovia zo Stavebnej fakulty, Fakulty chemickej a potravinárskej technológie a potom z Fakulty informatiky a informačných technológií,hovorí prorektor STU Pavel  Čičák.

A STU plánuje online služby ďalej rozširovať. Tento rok výrazne zjednodušila prihlasovanie na štúdium. Ako jediná slovenská vysoká škola akceptovala len elektronickú prihlášku. Uchádzači nemuseli prihlášku ani prílohy posielať poštou.  Zlacnel i poplatok za materiálne zabezpečenie  prijímacieho konania.

Značky:

Komentáre sú uzavreté