Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nasadenie cloudových technológií môže v najbližších dvoch rokoch priniesť zvýšenie výnosov. Podľa štúdie analytickej spoločnosti IDC, ktorú vypracovala pre Cisco, je o tom presvedčených celkovo 53 percent oslovených firiem. Cloudové technológie im prinášajú nielen úspory, ale podporujú aj inovácie a pomáhajú zvládať nové výzvy.  

Analytická spoločnosť IDC v 3400 firmách v 17 krajinách oslovila vedúcich pracovníkov, zodpovedných za rozhodnutia o investíciách do IT. Výsledky štúdie „Ako nezaostať: obchodné výhody širšieho nasadenia cloudu“, vypracovanej pre spoločnosť Cisco, ukazujú, že podniky sa už nezameriavajú len na úspory a znižovanie nákladov. Vidia totiž v cloude platformu, ktorá podporí inovácie, rast a zmenu zabehnutých obchodných modelov. Výhody a možnosti cloudových riešení svojim partnerom predstavila spoločnosť Cisco aj na podujatí Cloud Connections, ktoré sa za účasti špičkových svetových spíkrov uskutočnilo v Bratislave v dňoch 23. a 24. septembra v rámci Cisco Partner Summitu  pre región strednej a južnej Európy.

„Digitálna ekonomika všetko zmenila. Firmy, ktoré nedokážu flexibilne a efektívne reagovať na zmeny, či už na trhoch alebo v zákazníckych preferenciách, to budú mať veľmi ťažké. Presadia sa pružné spoločnosti, ktoré budú schopné vychádzať v ústrety želaniam zákazníkov,“ vysvetľuje František Baranec, obchodný riaditeľ spoločnosti Cisco Slovensko. „Práve cloudové technológie majú schopnosť priniesť väčšiu flexibilitu i zvýšenie efektivity. Môžu pomôcť firmám uspieť na trhu, kde sa konkurenčný boj neustále vyostruje,“ dodáva F. Baranec.

Medzi najpokročilejších užívateľov cloudu patria podľa štúdie priemyselné podniky (33 percent z nich využíva cloudové technológie), IT (30 percent), financie (29 percent) a zdravotníctvo (28 percent). Na opačnom konci rebríčka stojí verejná správa a školstvo (22 percent) a obchod (20 percent).

Ekonomické prínosy pokročilého využitia cloudu

Štúdia vyčíslila aj ekonomické prínosy, z ktorých sa tešia firmy na najpokročilejšej úrovni využitia cloudu. Na každej aplikácii, nasadenej vo verejnom alebo súkromnom cloude, zarábajú v priemere dodatočných 1,6 milióna dolárov a ušetria náklady vo výške 1,2 milióna dolárov. K zvýšeniu tržieb prispievajú najmä nové trhové príležitosti, ktoré cloudové technológie prinášajú – či už ide o predaj nových produktov a služieb, získavanie nových zákazníkov alebo vstup na nové trhy. Cloudové technológie totiž so sebou prinášajú tlak na zmenu zaužívaných pracovných postupov a procesov. IT oddelenia sa musia vzdať svojej tradičnej správcovskej úlohy a stať sa skutočnou podporou pre rozvoj biznisu.

Zníženie prevádzkových nákladov, spojené s cloudom, je dôsledkom flexibilnejšieho, spoľahlivejšieho a výkonnejšieho výpočtového prostredia v podnikoch. To prináša lepšiu adaptabilitu, vyššiu produktivitu zamestnancov, menšie riziká a úspory nákladov na infraštruktúru. Privátny cloud okrem toho umožňuje lepšie využitie zdrojov, prispôsobenie aktuálnym potrebám a kratšiu dobu reakcie na požiadavky, avšak zároveň lepšiu kontrolu a vyššiu bezpečnosť vyhradených zdrojov.

Celkom 53 percent firiem očakáva, že im cloud počas najbližších dvoch rokov pomôže zvýšiť výnosy. Pre mnohé z nich to však môže byť problém – iba jedno percento má optimalizovanú cloudovú stratégiu, kým 32 percent nemá cloudovú stratégiu žiadnu. Až 44 percent firiem chce počas najbližších dvoch rokov začať používať technológie, založené na privátnom cloude.

Od ad hoc po optimalizovanú prácu s cloudom

Štúdia IDC hovorí o piatich úrovniach pokročilosti práce s cloudom: ad hoc, príležitostná, opakovateľná, riadená a optimalizovaná. Firmy, ktoré prejdú od základnej úrovne, teda ad hoc, na najvyššiu – optimalizovanú – získajú výrazné výhody. Okrem iného:

  • nárast výnosov o 10,4 %
  • zníženie nákladov na IT o 77 %
  • skrátenie doby, potrebnej na poskytnutie IT služieb a aplikácií o 99 %
  • zlepšenie schopnosti IT oddelení dodržať garantovanú úroveň služieb (SLA) o 72 %
  • dvojnásobné zvýšenie schopnosti IT oddelení investovať do nových projektov, podporujúcich inovácie

Zároveň so zverejnením výsledkov štúdie spoločnosť Cisco ponúkla svojim zákazníkom nástroje na ich efektívne využitie a to v podobe jednoduchého analytického nástroja a podrobnejšieho workshopu. Ich cieľom je pomôcť lepšie zmerať potenciálny dopad nasadenia cloudu na podnikové IT na základe množstva ukazovateľov výkonnosti a odporučiť optimálny postup.

On-line nástroj Cisco Business Cloud Advisor je dostupný na tejto linke

Značky: