Digitalizácia slovenských firiem najčastejšie končí nákupom licencie nového programu. Celý potenciál moderných systémov dokáže využiť iba približne 20 % firiem. Vyplýva to z údajov Konica Minolta, tradičného dodávateľa digitálnych služieb a nástrojov. Tá preto naďalej rozširuje svoje konzultačné a poradenské služby v oblasti efektívneho využívania cloudového nástroja spoločnosti Microsoft.

„Reagujeme na aktuálnu situáciu vo firmách, ktoré prechádzajú procesom digitalizácie, ale očakávané prínosy sa zatiaľ nedostavili. Majú totiž mylnú predstavu, že digitálna transformácia spoločnosti spočíva v nákupe a inštalácii nových IT systémov. Je to ako keby si obstarali hybridné auto, ale naďalej jazdili na benzín. Efekt digitalizácie a zvýšenia produktivity sa dostaví až s plnohodnotným využívaním týchto nástrojov, čo si vyžaduje zmenu uvažovania a spôsobu práce,“ konštatuje Michal Hanko, Business Development Manager Konica Minolta s tým, že úspešná digitalizácia môže firmám pomôcť k výraznému zrýchleniu práce, posilňovaniu konkurencieschopnosti a k úsporám v tisíckach eur ročne.  

Konica Minolta preto naďalej rozširuje svoje portfólio adopčných služieb pre firmy. Ich hlavným cieľom je pomocou zamestnancov, IT a manažmentu zmeniť zaužívaný prístup k práci a všetkým vysvetliť, prečo je pre nich výhodné využívať moderné technológie pre podporu osobnej produktivity, spolupráce a internej komunikácie. Adopčné služby Konica Minolta pokrývajú všetky nástroje Microsoft 365, ako je MS Teams, OneDrive, Sharepoint a Lists, Yammer, Forms nebo OneNote. Tie je možné naviac upravovať či rozširovať o nové funkcie v rámci MS Power Platform.

Konica MinoltaZdroj: Konica Minolta
Štyri z piatich firiem majú značné rezervy v digitalizácii

„Preškoliť užívateľov na ovládanie a funkcie je jednoduché. Nadchnúť ich pre zmenu práce je omnoho náročnejšie a práve na to sa zameriavame. Preto hovoríme najmä o prínosoch nie o funkcionalitách. Neodpovedáme na otázku Čo?, ale Prečo?. Tak ako predtým zamestnanci po príchode do práce automaticky zapínali Windows, mali by dnes otvárať MS Teams a pracovať v ňom nech sú kdekoľvek,“ vysvetlil M. Hanko a dodal: „Realita je však neraz iná. Vo firmách kde na prínosy digitalizácie stále márne čakajú, využíva nové nástroje naplno len zhruba 10 % zamestnancov.“

Podľa Konica Minolta celý problém vo firmách ilustruje nedostatočné využívanie MS Team, ktorého ovládanie končí chatom, alebo videokonferenciami. Práve tento nástroj môže užívateľom výrazne uľahčiť spoluprácu na dokumentoch, ich tvorbe, vyhľadávaní či schvaľovaní, rovnako ako organizácii času a práce, prehľade v úlohách a informáciách.

V rámci dlhodobej spolupráce poskytuje Konica Minolta k nástrojom Microsoft 365 aj školenia o novinkách a edukačné služby pre aktuálnych a budúcich pracovníkov. Adopčné služby majú podľa spoločnosti význam najmä pre oblasť ľudských zdrojov a HR manažmentu. Efektívne užívanie moderných technológií podporuje internú komunikáciu a budovanie firemnej kultúry predovšetkým v súvislosti s aktuálnymi zmenami pracovného prostredia a nástupom hybridného štýlu práce. 

Zdroj: Konica Minolta