Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Popredný poskytovateľ repasovaných iPhonov uzavrel svoje doposiaľ najväčšie kolo financovania s hlavným investorom – spoločnosťou Verdane, čím posilnil svoj záväzok zvyšovať povedomie o tomto odvetví a priniesť cirkulárnu ekonomiku smartfónov širokým masám.

Swappie, popredný a komplexne zabezpečený online obchod zameraný na nákup a predaj repasovaných smartfónov, dnes oznamuje uzavretie svojho tretieho investičného kola v hodnote 124 miliónov USD (108 miliónov EUR). Hlavnú investíciu poskytla akciová spoločnosť Verdane, ktorá sa špecializuje na udržateľné podniky s podporou technológií, spolu s existujúcimi investormi Lifeline Ventures, Inventure, Reaktor Ventures a TESI.

Vďaka Swappie je teraz nakupovanie environmentálne zodpovedných smartfónov oveľa jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. Spoločnosť transformuje trh tým, že ako prvá ponúka komplexné služby v oblasti repasovanej elektroniky a sprístupňuje cirkulárnu ekonomiku smartfónov širokým masám. Podľa odhadov celkový trh s použitými a repasovanými smartfónmi porastie v období rokov 2022 až 2027 s ročnou mierou rastu 10,23 %.

Toto posledné kolo zvyšuje celkové financovanie spoločnosti na viac ako 171 miliónov USD (149 miliónov EUR), po druhom investičnom kole z júna 2020 vo výške 40,6 milióna USD (35,8 milióna EUR), a umožní spoločnosti Swappie naďalej uspokojovať rastúci dopyt zákazníkov po repasovanom tovare.

Táto mladá fínska inovatívna spoločnosť, ktorá nakupuje, repasuje a predáva iPhony – pričom zabezpečuje vysokú kvalitu prostredníctvom kontroly celého hodnotového reťazca – využije túto finančnú injekciu na posilnenie svojej európskej expanzie a urýchlenie rastu tejto kategórie ako celku. Swappie sa zameria na rozširovanie prevádzok na svojich 15 existujúcich trhoch po celom kontinente, a to najmä Taliansku a Nemecku s cieľom stať sa popredným hráčom na európskom trhu v sektore repasovaných smartfónov. Po takmer zdvojnásobení svojej prítomnosti na trhu od minulého leta – a náraste z ôsmich na 15 krajín – sa vďaka rozširovaniu spoločnosti zvyšuje dostupnosť vysoko kvalitných repasovaných zariadení a buduje sa dôvera zákazníkov v túto kategóriu. Súčasťou tohto zámeru bude zvýšenie počtu talentovaných a cieľavedomých zamestnancov do konca roku 2022 z 1 200 na 2 200.

Snaha o pozitívny vplyv poskytovaním cirkulárnej ekonomiky smartfónov pre široké masy

Vďaka zvýšenému povedomiu spotrebiteľov o environmentálnom vplyve elektronického odpadu je udržateľnosť jedným z najväčších hnacích mechanizmov, ktorý motivuje zákazníkov spoločnosti Swappie ku kúpe repasovaného telefónu – Swappie doteraz zaznamenala neuveriteľný dopyt zo strany spotrebiteľov, vďaka čomu sa dostala do popredia novej vlny mladých európskych inovatívnych spoločností zameraných na spotrebné technológie.

Podľa odhadov smartfóny vyprodukujú v roku 2022 až 146 miliónov ton emisií CO2, pričom 83 % týchto emisií pochádza z výroby, prepravy a prvého roku používania 1,4 miliardy nových smartfónov, ktoré budú podľa prognóz dodané v roku 20222. Ak by sa mobilný telefón používal o rok dlhšie, mohlo by sa tým ušetriť viac ako 2 milióny ton emisií3, čo je dôkazom pozitívneho vplyvu na životné prostredie, ktorý sa stal záväzkom spoločnosti Swappie voči spotrebiteľom a planéte.

Keďže spoločnosť Swappie používa najnovšie technológie a špecializuje sa výlučne na iPhony, dokáže odstrániť aj tie najzávažnejšie poruchy a v mnohých prípadoch opraviť zariadenia, ktoré iné spoločnosti opraviť nedokážu. Tak sa jej darí predĺžiť životnosť zariadení vo väčšej miere ako iným hráčom na trhu. Vďaka vlastným továrňam vo Fínsku a Estónsku dokáže spoločnosť zabezpečiť plnenie najvyšších štandardov a znížiť produkciu odpadu vďaka rozumnejšiemu využívaniu materiálov.

Zabezpečenie dôvery a kvality v celom hodnotovom reťazci

Spoločnosť Swappie bola založená s poslaním dostať repasovanie do mainstreamu a poskytovať vysoko kvalitný, ​​cenovo dostupnejší a ekologickejší spôsob modernizácie smartfónov. Na rozdiel od iných hráčov na trhu, ktorí ponúkajú svoj tovar v spolupráci s externými predajcami, je spoločnosť Swappie jedinečná v tom, že riadi celý dodávateľský reťazec, organizuje celý proces od testovania a opravy použitých smartfónov až po predaj repasovaných zariadení priamo spotrebiteľom s minimálne 12 mesačnou zárukou.

V spoločnosti Swappie repasujú telefóny jej vlastní zamestnanci, a to v súlade s najvyššími štandardmi s použitím najnovších technológií – často to znamená, že ich repasované telefóny môžu byť rovnako odolné ako pôvodné zariadenia a v niektorých prípadoch dokonca spoľahlivejšie. Navyše, zákazníkovi spoločnosť poskytuje služby ako pri kúpe nového smartfónu, fungujúcou zákazníckou podporou, rýchlymi možnosťami dodania a minimálne 12-mesačnou zárukou Swappie Warranty™.

Sami MarttinenSami Marttinen, spoluzakladateľ a CEO spoločnosti Swappie, uviedol: „Swappie touto investíciou naďalej posilňuje svoje vedúce postavenie v Európe v oblasti repasovaných iPhonov. Našou hlavnou prioritou je zrýchlenie rastu na našich súčasných európskych trhoch a ďalšia expanzia v najbližších rokoch, aby sme tak dokázali uspokojiť rastúci dopyt.

Ľudia čoraz viac hľadajú spôsoby, ako zmierniť svoj vplyv na životné prostredie, a uvedomujú si skutočnosť, že nákup smartfónov je oblasť, ktorá sa môže týkať každého z nás. Všetci chceme skvelé technológie, no nemusí nás to stáť celý majetok.

Naozaj veríme, že spoločnosť Swappie môže zvýšiť povedomie spotrebiteľov a dôveru v tento sektor štandardizáciou kvality, presadzovaním úlohy udržateľnosti a z nákupu repasovaného smartfónu urobiť niečo rovnako bežné, ako je kúpa jazdeného auta.“

Janne Holmia, partner spoločnosti Verdane, dodal: „Ľudia a spoločnosti postupne vyhľadávajú udržateľnejší životný štýl, priestor na repasovanie a predaj iPhonov tak výrazne rastie a s ním aj spoločnosť Swappie, ktorá preukázala svoj potenciál stať sa lídrom na európskom trhu repasovaných smartfónov. Spoločnosť Verdane je nadšená, že môže so Swappie nadviazať spoluprácu, pri ktorej využije vlastné odborné znalosti vo sfére budovania udržateľných spoločností zameraných na digitálne technológie s cieľom podporiť víziu v podobe efektívnejšieho využívania budúcich zdrojov zo strany európskych spotrebiteľov.“

„Trhová príležitosť pre repasované smartfóny je obrovská. Celkový trh so smartfónmi má v Európe hodnotu 100 miliárd EUR, pričom viac ako 10 % z toho dnes predstavujú použité alebo repasované telefóny. Keďže v súčasnosti sa predáva iba 25 %  použitých telefónov, rast trhu s repasovanými telefónmi má obrovský potenciál. V spoločnosti Swappie vidíme tento potenciál ako skvelú príležitosť zhmotniť naše úsilie prostredníctvom rozširovania našich súčasných európskych prevádzok,“ dodala Emma Lehikoinenová, Chief Operating Officer v spoločnosti Swappie.

Spoločnosť Swappie zaznamenala v posledných rokoch obrovský rast, pričom tržby v roku vzrástli o viac ako 220 % – 110 miliónov USD (97 miliónov EUR) v porovnaní s 34 miliónmi USD (31 miliónmi EUR), ktoré dosiahla rok predtým. S otvorením 12 trhov počas pandémie zastáva spoločnosť Swappie v odvetví repasovaných smartfónov vedúce postavenie na trhu vo väčšine krajín vrátane Fínska, Švédska a Talianska a doteraz predala viac ako 1 milión repasovaných smartfónov. Keďže sa spotrebitelia lepšie oboznamujú s kategóriou repasovaných produktov a viac si uvedomujú, aký vplyv môže mať ich výber zariadenia na životné prostredie, spoločnosť Swappie má na trhu jedinečné postavenie, vďaka ktorému môže zákazníkom poskytnúť vysoko kvalitný, cenovo dostupnejší a ekologickejší spôsob modernizácie ich telefónov.

Značky: