Systém ezdravie (eHealth) je po rokoch príprav už realitou. Počet pripojených zdravotníckych zariadení, súkromných ambulancií i lekární stúpa a lekári ho začínajú používať. Čísla a štatistiky tomu nasvedčujú. Je ale jasné, že celý proces je poznačený problémami, s ktorými sa stretávajú hlavne lekári v preddôchodkovom veku so základnými znalosťami o počítačovej technike. 

Ponúkame prehľad používania jeho najdôležitejších funkcií v číslach:

  • erecept – k 18. 1. 2018 je urobených 2 190 871 elektronických výdajov receptov, z toho 419 897 bolo na základe elektronického predpisu
  • evyšetrenie – k 18. 1. 2018 bolo urobených spolu 167 602 preskripčných záznamov (odborné vyšetrenie, prepúšťacia správa, zobrazovacie vyšetrenie)

K 18. 1. 2018 so systémom ezdravie aktívne pracuje 2 578 lekárov denne. Ako sme zistili, na Slovensku je okolo 24 000 lekárov, teda tento systém používa o niečo viac ako 10 % lekárov. Pritom od nového roku by bal byť tento systém povinný pre všetkých lekárov. „Som veľmi rád, že toto číslo má rastúcu tendenciu, preto by som rád apeloval na všetkých pripojených lekárov, aby začali ezdravie aktívne používať. Vieme, že len v pripojených nemocniciach je dnes mnohonásobne viac lekárov, ktorí so systémom môžu pracovať,“ uviedol generálny riaditeľ NCZI, Ing. Peter Blaškovitš. „Vzhľadom na rastúce množstvo dopytov, ktoré k nám chodia, sme sa rozhodli stretávať sa s predstaviteľmi zdravotníckych združení (komory, asociácie, spolky) na pravidelnej báze,“ dodal Blaškovitš. Podľa GR NCZI bude na týchto stretnutiach priestor na zodpovedanie konkrétnych otázok, stretnutia budú mať informačne–edukačný charakter. Konať sa budú jedenkrát do mesiaca. Prvé by sa malo konať už vo februári.

NCZI je štátna príspevková organizácia zriadená Ministerstvom zdravotníctva SR, ktorá zodpovedá za realizáciu elektronizácie zdravotníctva v Slovenskej republike. Postavenie a úlohy NCZI upravuje zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Značky: