Tento týždeň sme zistili, že existuje Rada pre mediálne služby a že chce od tvorcov videí registráciu údajne spojenú s vysokým správnym poplatkom. Za nesplnenie povinnosti hrozí pokuta do 1000 eur. Táto správa sa na slovenskom internete rozšírila ako blesk.

Je okolo toho veľa nejasností a tak sme sa na detaily spýtali priamo hovorkyne tejto rady a prinášame nové informácie. Podstatná skratka je pritom AVMS –audio-video mediálna služba na požiadanie. Len na vysvetlenie AVMS je služba, pri ktorej si používateľ sám volí, ktoré video a kedy chce na internete príp. v aplikácii sledovať. Typickým príkladom je služba Netflix alebo Voyo, ďalej internetové archívy televízií alebo videosekcie spravodajských portálov. 

Ako sme sa dozvedeli, bežní používatelia sociálnych sietí a platforiem, ktorí na nich videá zdieľajú len príležitostne, ich obsah má prevažne súkromný alebo hobby charakter a nie sú zverejňované primárne s cieľom dosiahnuť týmto spôsobom zisk či zasiahnuť širokú verejnosť, nemajú v tejto súvislosti voči Rade pre mediálne služby žiadnu povinnosť.

„Povinnosť oznámiť Rade pre mediálne služby spustenie videokanálu na platforme na zdieľanie videí, ktorou je napr. YouTube, Facebook Watch či TikTok, majú len tie fyzické osoby, ktorých kanál spĺňa kritéria audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie. AVMS sa od iného zverejňovania videí na internete odlišuje najmä tým, že má primárne hospodársku povahu a je určená širokej verejnosti, práve preto podlieha regulácii,“ objasnil Martin Dorociak, riaditeľ Rady pre mediálne služby.

Oznamovacia povinnosť fyzických osôb nie je spojená s úhradou žiadneho poplatku. Ak na platformách na zdieľanie videí poskytujú AVMS právnické osoby, neplnia si oznamovaciu povinnosť, ale Radu musia požiadať o udelenie autorizácie poskytovania. Na jej udelenie má Rada 90 dní.

Hospodárskou povahou AVMS sa nemyslí len samotná monetizácia (spoplatnenie) kanálu v zmysle podmienok platformy. Hospodárskou povahou AVMS môže byť napr. aj to, ak ju jej poskytovateľ vytvorí s úmyslom propagácie svojich platených aktivít či umiestňovať v rámci videí reklamy.

Okrem zámeru zverejňovaním videí zarábať je dôležité aj to, či ten, kto ich na platformy umiestňuje, nesie za svoj kanál redakčnú zodpovednosť (čiže má kontrolu nad usporiadaním videí v rámci svojho kanálu) a tiež či je cieľom videí informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť.

No, stále je v tomto dosť veľa nejednoznačných informácií, však? Viaceré veci sa dajú vysvetliť subjektívne – čo to znamená „zabávať“, „informovať“ či „hospodárska povaha“. Každý si tu bude vysvetľovať po svojom, aby sa registračnej povinnosti vyhol. Samotná frekvencia zverejňovania nových videí a ich počet na konkrétnom kanáli samé o sebe nie sú kritériom toho, či ide alebo nejde o AVMS. 

„Chápeme, že verejnosť by ocenila presné a jednoznačné usmernenie, konkrétne na koho sa povinnosť vzťahuje a na koho nie, ale v tejto chvíli ho nie je možné poskytnúť. Povinnosti v tejto oblasti sú nové nielen pre osoby, ktoré na platformách zdieľajú videá, ale aj pre samotného regulátora. Špecifickejšie kritéria nad rámec zákonnej definície vyplynú až z aplikačnej praxe,“ vysvetlil nám M. Dorociak a dodal, že nové pravidlá vyplývajú z transponovania smernice o audiovizuálnych mediálnych službách, ktorá platí pre celú EÚ.

„Aj od našich zahraničných partnerov – iných európskych regulátorov vieme, že pravidlá do praxe len zavádzajú a musia sa vysporiadať s obdobnými problémami, napr. správne rozhodnúť, či je nejaká sociálna sieť platformou na zdieľanie videí alebo ako zadefinovať služby na požiadanie.“

Od začiatku tohto týždňa sa na Radu pre mediálne služby obrátili stovky subjektov, ktoré na internete rôznym spôsobom zdieľajú svoje videá. Mnohí z nich si v súlade s definíciou AVMS splnili svoju oznamovaciu povinnosť, viacerí požiadali o udelenie autorizácie poskytovania, iní Radu požiadali len o konzultáciu, keďže sami presne nedokázali určiť, či sa na nich nové povinnosti vzťahujú alebo nie.

Rada pre mediálne služby aktualizovala svoju webovú stránku a o novom prináša Odpovede na najčastejšie otázky a nejasnosti a to vrátane vzorovo vyplnených formulárov či informácií o správnych poplatkov, ak ich subjekt má povinnosť uhradiť. Dostali sme prísľub, že zoznam bude priebežne dopĺňaný o ďalšie najfrekventovanejšie otázky a odpovede na ne.

Celkový záver? Vyzerá to tak, že pre väčšinu tvorcov videí voči Rade pre sociálne služby žiadna povinnosť nevzniká.

Zdroje: vlastné, Rada pre sociálne služby

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.