Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Väčšina firiem na Slovensku (61%) očakáva, že odchod Veľkej Británie bude mať negatívny vplyv na hospodárstvo SR.

Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu ČSOB medzi firmami na Slovensku, ktorý realizovala v spolupráci s prieskumnou agentúrou DATANK. Miera pesimizmu sa pritom zvyšuje priamo úmerne s veľkosťou podnikov. Pre porovnanie, očakávania medzi českými firmami sú o niečo menej skeptické – negatívny dopad očakáva polovica z nich (51,2%).

 „S blížiacou sa hrozbou Brexitu si toto riziko stále viac uvedomujú firmy na oboch stranách rieky Moravy. Subjektívny odhad dopadu však závisí od konkrétnych skúseností jednotlivých podnikov, ako aj ich veľkosti,“ uviedol na dnešnej tlačovej konferencii Marek Gábriš, hlavný ekonóm ČSOB na Slovensku.

Naopak, štvrtina zástupcov oslovených spoločností očakáva, že Brexit slovenskú ekonomiku neovplyvní. Ešte významnejší negatívny dopad vidia podnikatelia na obchodnú výmenu Slovenska s Veľkou Britániou. Pesimizmus v tomto prípade zdieľa 68% firiem. Aj v tomto prípade platí, že miera skepticizmu rastie priamo úmerne s veľkosťou firiem.

Podiel Spojeného kráľovstva na vývoze ako aj dovoze Slovenska je relatívne malý. Exportujeme tam asi 5% tovarov. Napriek tomu však bude mať na naše firmy dopad, či už priamy alebo nepriamy. Slovensko je napríklad exponované v cyklicky senzitívnych odvetviach ako je automobilový priemysel. Ďalším dôležitým sektorom je výroba strojov a zariadení,“ doplnil Marek Gábriš.

Samotný vplyv na vlastné podnikanie v zásadnej miere firmy však v tejto chvíli neočakávajú. Negatívny efekt predpokladá necelých 13% opýtaných.

„U malých firiem a živnostníkov jednoznačne prevláda názor, že vystúpenie Veľkej Británie z EÚ nebude mať na ich vlastné podnikanie výrazný vplyv, čo potvrdzuje aj prieskum a naše rozhovory s nimi. Jedným z dôvodov je aj fakt, že podnikanie a obchodovanie malých firiem a živnostníkov u väčšiny siaha za najbližšie hranice susedných štátov. Tržby z exportu sú u väčšiny len zlomkom, a to znamená, že ich zákazníci sa koncentrujú najmä na Slovensku,“ priblížila na tlačovej konferencii Dáša Polláková, manažérka Oddelenia pre malé a stredné podniky ČSOB.

S rastúcim obratom firmy stúpa percento spoločností, ktoré si myslia, že odchod Británie z únie uškodí ich podnikateľským aktivitám. „V prípade firiem s obratom nad 200 tisíc eur očakáva skôr negatívny vplyv 17% zástupcov. Keď sa rozprávame o tejto téme s našimi korporátnymi klientmi, je markantný rozdiel medzi jednotlivými firmami. Tie, ktoré majú obchodných partnerov vo Veľkej Británii,  analyzujú dopady výstupu krajiny z EÚ na ich podnikanie. A potom sú firmy, ktoré síce evidujú túto tému, ale vzhľadom na nízke alebo žiadne percento vlastnej obchodnej výmeny s Veľkou Britániou neočakávajú bezprostredný negatívny vplyv na svoje obchodné aktivity,“ dodal Koloman Buzgó, riaditeľ Divízie riešení pre firemných klientov v ČSOB.

Samotná príprava na Brexit firmy zatiaľ nezamestnáva, čo potvrdilo 88% z nich. Len 11% opýtaných firiem uviedlo, že už sú na Brexit pripravené alebo sa pripravujú a ďalších 6% firiem zisťuje dopady na svoje podnikanie.

 Čo konkrétne ste už podnikli, aby Brexit nepoškodil vaše podnikanie?

  • Dohodli sme si spoluprácu, fungovanie, to nie je problém.
  • Hľadáme vhodných zamestnancov na voľnú pozíciu.
    • Ja nespolupracujem s Britániou, ale môže to mať nejaké dopady. Uvidíme ako to bude ďalej. Uvidíme či vôbec odídu.
  • Komunikácia.
  • My nič, je to na vláde.
  • Sme dcérska spoločnosť a pripravili sme opatrenia na zníženie nákladov.
  • Zmena portfólia zákazníkov a ochranné opatrenia finančných strát.
  • Znížili sme stavy dobytka, aby sme sa nemuseli zadlžovať.
  • Zvýšili sme ceny.

V otázke, či by malo Slovensko nasledovať krok Veľkej Británie a tiež z EÚ vystúpiť, majú opýtaní podnikatelia jasno. V tomto smere prevažuje jednoznačný názor (83%), že by Slovensko nemalo z Európskej únie odchádzať. Iba 7% oslovených firiem považuje odchode Slovenska z EÚ za dobrý nápad.

Index očakávaní firiem sa znížil na 18,2 bodu

Prieskum očakávaní firiem v súvislosti s odchodom Veľkej Británie z Európskej únie bol súčasťou merania tzv. Indexu očakávaní firiem, ktorý ČSOB realizuje dvakrát ročne. Prostredníctvom neho zisťuje aktuálne nálady malých a stredných podnikateľov, ako aj veľkých firiem, ich plány do budúcnosti ako aj celkovú spokojnosť s ekonomickým vývojom a porovnáva ich s výsledkami meraní aj medzi firmami v Českej republike.

Aktuálny index dosiahol hodnotu 18,2 bodu a oproti predošlému polroku sa mierne znížil (z 22,9 bodu). Hodnota indexu môže dosahovať hodnotu od -100 do +100 bodov, a preto dosiahnutý výsledok stále indikuje prevažujúci optimizmus malých a stredných podnikateľov a firiem.

Index sa skladá z troch subindexov – sleduje očakávaný dopyt, rozvoj investícii a plány rozširovať alebo obmedzovať podnikanie. Pokles nastal vo všetkých troch ukazovateľoch, najvýraznejšie v oblasti plánovaných investícii, a to o 8 bodov na 13,5 bodu.

Postupnú korekciu v optimizme firiem môžeme pozorovať aj na európskych indexoch podnikateľských nálad. Vyplývajú jednak z postupného ochladzovania svetovej ekonomiky, ako aj rizík, ktoré sa môžu materializovať v budúcnosti, napríklad obchodné vojny alebo spomínaný Brexit. Vzhľadom k tomu nie je situácia v našom regióne taká dramatická, čo sa očakávaní týka,“ domnieva sa Marek Gábriš.

Čiastkový index vývoja dopytu dosahuje hodnoty 28,3 bodu a oproti druhému polroku 2018 ide o pokles o necelých 6 bodov. Aj tak však index ukazuje na prevažujúci optimizmus.​ Celkovo očakáva zvýšenie dopytu pre druhý štvrťrok v priemere každá druhá firma (51 %).​ Čiastkový index rozšírenia podnikania sa prakticky nezmenil a dosiahol 12,6 bodu. Rozšíriť podnikanie v horizonte jedného roka tak plánuje 16% oslovených podnikateľov, zatiaľ čo asi 6% podnikateľov uvažuje o obmedzení, prerušení alebo ukončení podnikania.

Viac optimizmu v Česku

Českí podnikatelia sú v porovnaní s tým o niečo optimistickejšie a index očakávaní tamojších firiem dosiahol úroveň 20,3 bodu. Ich očakávania sú optimistickejšie v oblasti dopytu (38,7 bodu), plánovaných investícii (20,3 bodu) ako aj v plánoch rozširovať svoje podnikanie (11,5 bodu).

„Treba mať na pamäti to, že nepatrná zmena výsledkov českého indexu oproti predchádzajúcemu štvrťroku je predovšetkým zásluhou korekcie predošlého, možno zbytočne prudkého poklesu subindexu dopytu. V dlhšej časovej perspektíve naďalej platí, že index vykazuje mierne klesajúci trend, korešpondujúci so spomaľovaním ekonomického rastu v Česku,“ doplnil na tlačovej konferencii Martin Kupka, hlavný ekonóm ČSOB v Českej republike.

Spokojnosť s ekonomickým vývojom

V rámci indexu sa sleduje tiež vnímanie ekonomickej situácie v krajine. U 63% oslovených firiem panuje pesimizmus ohľadom súčasnej ekonomickej situácie v krajine, v porovnaní s 58% opýtaných, ktorí deklarovali nespokojnosť v predošlej vlne prieskumu. Najvyššiu spokojnosť vykazuje Bratislavský región, kde je so súčasnou ekonomickou situáciou spokojná takmer polovica, tj. 49% firiem a  Žilinský región, kde je so súčasnou ekonomickou situáciou spokojná 46% firiem. Naopak, najvyššiu nespokojnosť vykazuje región Banskobystrický, kde je nespokojných 76% firiem.

Presne opačné nálady deklarovali aj tento krát firmy v Česku. Napriek miernemu pol percentnému poklesu v porovnaní s predošlým meraním deklarovalo spokojnosť až 70,2% opýtaných.

Značky: