Dnes chce asi málokto chodiť osobne do banky a vybavovať veci.

Už pred pár rokmi sme si zvykli na zadávanie platobných príkazov cez mobil banking alebo internet banking, dnes už existuje aj pohodlná cesta ako si založiť nový účet bez toho, aby ste vôbec vedeli, kde je kamenná pobočka vybranej banky.

Ja osobne využívam ako svoju hlavnú banku práve VÚB a pamätám si na procesy, keď som pred rokmi zakladal účet. Bola to kopa papierovania a trvalo to pol hodinu aj viac. Práve preto som bol zvedavý, ako je to dnes.

Založíme nový účet

Spolu s kolegom, ktorý ešte nemal účet VÚB začali pracovať na to, aby ho reálne mal. Skúsili sme to najprv na stránke VUB. V menu nájdete položku online založiť účet alebo preniesť z inej banky. Keď na túto položku kliknete, dostanete informáciu o tom, ako si nainštalovať mobilnú aplikáciu VUB na telefón.

Cez mobilnú aplikáciu

Tak sme aj urobili a nainštalovali si aplikáciu. Z hlavného menu potom vyberiete položku Chcem sa stať klientom. Zo vzniknutej ponuky čo presne chcete založiť sme vybrali položku Bežnú účet. Ďalšie možnosti sú Spotrebný úver a Kreditná karta. Ako informuje aplikácie na založenie účtu vám stačí platný slovenský občiansky preukaz a vek nad 15 rokov.

Kontaktné údaje a prehlásenie

Ako prvé teraz zadávate kontaktné údaje: mailovú adresu a telefónne číslo. Explicitne musíte súhlasiť so spracovaním biometrických údajov a oboznámiť sa s Informáciou o spracúvaní osobných údajov VÚB, a.s.

Následne prehlasujete, že ste občanom SR aj s trvalým pobytom u nás a celosvetové príjmy podliehajú zdaneniu v SR. Toto sú všeobecne platné podmienky pre založenie bežného účtu. Na overenie telefónneho čísla vám príde na autorizačný kód.

Odfotenie občianskeho preukazu

Ďalší krok spočíva v nafotenie prednej a zadnej časti občianskeho preukazu. Zabezpečte si pri fotení dostatok svetla, ale pozor na odlesky. Výhodou je aj kontrastné pozadie pri fotení.

VÚB má fotografovanie preukazu naprogramované tak, že stav, kedy sú splnené podmienky na nasnímanie občianskeho preukazu sa označuje zeleným rámikom a na displeji sa objaví tlačidlo na odfotenie preukazu. Toto je pri porovnaní s postupmi pri niektorých konkurenčných bankách výhodou, lebo takto nafotíte údaje správne.

Po odfotení si môžete skontrolovať náhľad a presvedčiť sa, či je doklad odfotený správne. Prípadne preukaz odfotiť ešte raz. Nasnímané údaje sa totiž porovnajú s tým, čo máte zapísané v registri obyvateľstva na Ministerstve vnútra SR.

Rozpoznanie tváre

Po úspešnom nafotení preukazu postupujeme k porovnaniu tváre. Fotíte sa prednou kamerou a teda vidíte, čo fotíte. Na displeji vznikne ovál a vy nasmerujete tvár do jeho stredu a odfotíte sa. Potom sa usmejete a znova sa takto odfotíte. Potom zatvoríte oči a systém vás odfotí. Nasleduje otočenie hlavy pomaly doprava až pokým mobil nezavibruje, potom sa pozriete priamo do stredu obrazovky. Takto sa overuje, čo ste to skutočne vy a či ide o živého človeka 🙂

Po preverení sa vám zobrazia údaje načítané z občianskeho preukazu – meno, rodné číslo, dátum a miesto i krajina narodenia, čislo OP, dátum jeho exspirácie a adresa trvalého bydliska. Už sme pomaly pri konci.

Doplnkové údaje

Ešte zadáte niekoľko informácií – vyberiete si preferovanú pobočku, vyjadríte súhlas alebo nesúhlas so spracovaním osobných údajov na vypracovanie vhodnej ponuky. Vyhlasujete, že nie ste politicky exponovaná osoba a pod. Doplníte aký je vás typ zamestnania (napr. zamestnanec), názov zamestnávateľa a pod.

Nastavenie bezpečnostných údajov

Hotovo, teraz si nastavíte heslo pre internet banking, nastavíte PIN na prístup k mobil bankingu a generuje sa výsledná dokumentácia k službám Nonstop banking. Tieto zmluvy podpisujete pomocou svojho PINu. Zároveň vám VÚB vydá k bežnému účtu aj platobnú kartu a vy si nastavíte maximálny limit a heslo ku karte.

Aj platobná karta

Vedenie účtu máte pri tomto spôsobe jeho otvorenia na 12 mesiacov zadarmo. Na záver ešte určíte adresu, na ktorú vám bude doručená debetná platobná karta k vášmu účtu (nemusí to byť trvalé bydlisko).

Po zadaní všetkých údajov sa vygeneruje výsledná zmluva a celý proces je takto úspešne dokončený. Môžete s ním začať pracovať, Neskôr vám príde aj platobná karta a môžete ju začať používať.

Ako to je inde?

Proces on-line otvorenia bežného účtu sme porovnali s inými bankami, konkrétne s tým, čo ponúka Tatra banka a Slovenská sporiteľňa. Celý proces je veľmi podobný – vždy sa fotografuje občiansky preukaz a porovnávajú sa údaje s tým, čo je v registroch. A vždy sa overuje aj tvár a pokračuje to až k vygenerovaniu zmluvy. V Tatra banke ale môžete otvoriť online bežný účet aj vez počítač. Celý proces sa líši tým, ako sa fotí občiansky preukaz ale hlavne ako sa overuje tvár. V prípade Tatra banky a Slovenskej sporiteľne sa v istej etape nehýbe celou tvárou ale sleduje sa pohyb guličky očami. Z toho pohľadu nám pripadal spôsob, ktorý používa VÚB rýchlejší a pohodlnejší. Rozdiely ale nie sú veľké.

Evidentne teda banky na Slovensku zvládli spôsob on-line otvorenia bežného účtu bez väčších problémov. V prípade VÚB sme celý proces aj úspešne dokončili až do stavu, kedy účet bol skutočne vytvorený a celé to trvalo asi 29 minút. Pritom sme ale aj natáčali video, čo celý proces predĺžilo. Odhadujeme, že on-line založenie účtu môže byť hotové do 20 minút. Najdlhšie trvá overovanie údajov v registroch a záverečné generovanie dokumentácie. Je to určite rýchlejšie ako skutočne fyzicky zájsť na pobočku a tam požiadať o otvorenie účtu.

Zdroje: vlastné

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.