Boli sme sa pozrieť na základnej škole v Hamuliakove. Dôvodom bolo šetrenie, na streche tejto školy bola nainštalovaná fotoltika. Toto riešenie škola získala v pilotnej fáze programu Slnečné strechy, v rámci ktorého poskytla Nadácia ZSE vybraným školám a zariadeniam sociálnych služieb fotovoltiku zadarmo.

ZSE FotovoltikaZdroj: TOUCHIT.sk
Fotovoltické články na budove základnej školy v Hamuliakove

Základná škola v Hamuliakove sa nachádza vo viacerých objektoch. Reálne má táto základná pomenre nízku spotrebu. Konkrétne v budove, na ktorej je umiestnená fotovoltika je spotreba približne 7 MWh ročne, čo je podobné ako pri rodinnom dome.

ZSE FotovoltikaZdroj: TOUCHIT.sk
Návrh fotovotických článkov pre základnú školu v Hamuliakove

Inštaláciou fotovoltiky sa dosiahne úspora elektrickej energie na tomto objekte takmer 35 %. Nespotrebovanú elektrickú energiu od nich ZSE vykúpi za cenu dohodnutú vo výkupnom kontrakte. Škoda takto reálne na tomto projekte zarába.

Aktuálne zaznamenávame obrovský záujem o fotovoltické riešenia. Je to dané geopolitickou situáciou a zdražovaním energií. Navyše, aj samotní zákazníci vnímajú potrebu podporovať riešenia, ktoré prispievajú k väčšej udržateľnosti našich prírodných zdrojov,“ povedal nám pri rozhovore Juraj Krajcár, člen predstavenstva ZSE.

Zdroj: TOUCHIT.sk
Marek Tomeš odborník na obnoviteľné zdroje ZSE Energia nám ukázal ako tu funguje menič energie

Návratnosť fotovoltických zariadení sa dnes pohybuje v rozmedzí od 6 do 12 rokov, pričom so stúpajúcou cenou komodít sa bude táto skracovať. Reálna úspora závisí od toho, koľko z vyrobenej elektriny dokáže zákazník okamžite využiť na vlastnú spotrebu. Čím je podiel vlastnej spotreby vyšší, tým je vyššia úspora. Ak domácnosť dokáže 50 % a viac vyrobenej elektriny priamo spotrebovať, investícia sa vráti do 7 až 8 rokov pri dnešných cenách elektriny. Percento úspory samozrejme závisí aj od typu technického riešenia.

ZSE sa o zelené riešenia zaujíma dlhodobo. Investuje do fotovoltiky, rovnako je tu projekt Zelená elektrina, ktorý od svojho uvedenia na trh pred dvoma rokmi využíva viac ako 115 000 domácností. Zelená elektrina je pritom vyrobená 100 % z obnoviteľných zdrojov energie ako sú slnko, vietor, voda a jej využívaním sa výrazne prispieva k rozvoju obnoviteľných zdrojov na Slovensku i v rámci celej Európskej únie. Pri využívaní využívania produktu si môžete vybrať zelenú elektrinu podľa  typu obnoviteľného zdroja, ktorý ju vyrobí alebo podľa pôvodu (či bola vyrobená priamo na Slovensku alebo v Európe).

Sme radi, že sme súčasťou pilotného programu Slnečné strechy a plne tak využívať fotovoltiku na streche našej školy. So ZSE spolupracujeme už dlhšie, svojimi aktivitami spoločnosť pomáha školám nielen chrániť životné prostredie, ale ho aj zveľaďovať.“ povedala nám pri interview Mgr. Alena Maschkanová, riaditeľka Základnej školy v Hamuliakove.

Z výnosov produktu Zelená elektrina bude hradená časť z vyčlenenej sumy na program Slnečné strechy.

V rámci pilotnej fázy programu aktuálne inštaluje ZSE fotovoltické panely na 8 školách a zariadeniach sociálnych služieb. Následne bude realizovaná inštalácia na budovách inštitúcií, ktoré budú vybraté v rámci programu Slnečné strechy. Zoznam podporených subjektov bude známy v januári 2023.

ZSE FotovoltikaZdroj: TOUCHIT.sk
Návrh fotovoltického systému pre základnú školu v Hamuliakove

O podporu z programu sa môžu uchádzať školy a školské zariadenia, zariadenia poskytujúce sociálne služby, chránené dielne. Pre efektívnejšie využitie fotovoltických panelov je vhodné ak škola, resp. ostatné zariadenia prevádzkujú svoje priestory počas celého dňa, napríklad formou prenájmov alebo poskytnutím priestorov na komunitné podujatia a aktivity. Projekty je možné posielať do konca novembra 2022.

Všetky informácie sú na www.nadaciazse.sk.

Z tejto prezentácie sme pripravili aj video reportáž.

Zdroje: vlastné, ZSE

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.