O digitálny príspevok na nákup nového notebooku, tabletu alebo all-in-one počítača je medzi žiakmi základných a stredných škôl obrovský záujem.

O tejto aktivite sme pripravili aj náš špeciálny podcast Dotyk

Už v máji bude možné v rámci projektu Digitálny žiak využiť príspevok 350 eur na nákup nového digitálneho zariadenia celkovo pre až 20 000 žiakov. Spoločný projekt Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) a Digitálnej koalície sa tak posúva do svojej rozhodujúcej fázy.

„Najlepším dôkazom zmysluplnosti tohto projektu je obrovský záujem o digitály príspevok – do dnešného dňa sa do projektu prihlásilo už viac ako 52 000 žiakov. Tento týždeň sa projekt posunul do ďalšej fázy. Prvým stovkám žiakov stredných škôl už prišli overovacie kódy, vďaka ktorým si vo vybraných predajniach môžu uplatniť príspevok 350 eur pri kúpe svojho digitálneho zariadenia,“ uviedla ministerka informatizácie Veronika Remišová.

Veronika Remišová a Mário LelovskýZdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
Veronika Remišová a Mário Lelovský

Do pilotnej fázy sú zahrnutí žiaci kvinty a prvých ročníkov na školách Gymnázium Metodova, Stredná priemyselná škola strojnícka v Bratislave – „Fajnorka“ a Stredná priemyselná škola elektrotechnická – „Adlerka“. Prvé stovky žiakov týchto stredných škôl si môžu zakúpiť notebook, tablet s klávesnicou či all-in-one počítač v niektorej zo 16 elektro predajní, ktoré sú zapojené do pilotnej fázy projektu. V ostrej fáze projektu, ktorú Digitálna koalícia spustí do konca mája, získa svoje overovacie kódy ďalších 20 000 žiakov. Tí si svoje zariadenie budú môcť vyzdvihnúť vo viac ako 500 predajniach po celom Slovensku.

„Overenie dát žiakov a ich zákonných zástupcov v jednotlivých štátnych registroch prebieha plynule, ale postupne. Z tohto dôvodu sme vo štvrtok spustili pilotnú fázu zasielania validačných SMS kódov, v rámci ktorej zároveň testujeme funkčnosť systémov na menšej skupine žiakov. Už v najbližších dňoch začneme kódy zasielať ďalším, početnejším skupinám žiakov. Spolupráca s jednotlivými ministerstvami, samosprávami, školami a ďalšími partnermi sa ukazuje ako efektívna – naším spoločným cieľom je pomôcť čo najväčšej skupine žiakov a teší ma, že sa nám to postupne darí,“ vysvetlil predseda Digitálnej koalície Mário Lelovský.

Veronika Remišová a Mário LelovskýZdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
Veronika Remišová a Mário Lelovský

Príspevok v rámci projektu Digitálny žiak je určený pre žiakov základných a stredných škôl pochádzajúcich zo sociálne slabšieho prostredia a z domácností, ktoré neprekračujú 60 % mediánu príjmu domácností na Slovensku. Nárok na príspevok majú aj všetci terajší prváci na stredných školách a žiaci piatych ročníkov na osemročných gymnáziách. O príspevok v hodnote 350 eur môžu žiaci a ich zákonní zástupcovia požiadať do konca júna.

Národný projekt v celkovej hodnote 65,4 milióna eur je financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra z prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť, ktorú má na starosti MIRRI SR a slúži na digitalizáciu Slovenska

Všetky potrebné informácie nájdete na: www.digitalnyziak.sk. K dispozícii sú aj pracovníci call centra na telefónnom čísle 02/32 28 44 66.

Zdroje: vlastné, MIRRI

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.