S mladým programátorom Michalom Ošvátom sme sa už na tému jeho aplikácie WocaBee na modernú výučbu jazykov rozprávali.

Dnes sa Michal Ošvát venuje aj organizovaniu online jazykových súťaží na základných a stredných školách. Štvrtý ročník Jazykového WocaBee šampionátu sa skončil v decembri a učasť aj úroveň súťaže boli rekordné.

Ako ste sa dostali k realizácii jazykových súťaží pre školy?

Už počas štúdia som vždy vytváral rôzne nástroje, ktoré by mohli zjednodušovať a zefektívňovať prácu. Tento prístup som uplatnil aj sám na sebe, keď som sa začiatkom roku 2018 rozhodol zlepšiť v nemeckom jazyku.

Vytvoril som pre seba jednoduchú aplikáciu na učenie slovíčok. Precvičovanie ma bavilo a videl som v nej potenciál, tak som oslovil ochotných pedagógov. V priebehu pár mesiacov vznikla verzia na mieru pre školy.

Odvtedy WocaBee vyskúšalo viac ako 400 000 žiakov a učiteľov na školách v 10 krajinách. So súťažou v učení slovíčok som začal prvým ročníkom už v roku 2019, vtedy sa do nej zapojilo prvých 8 000 žiakov. Uplynulý štvrtý ročník súťaže dosiahol účasť rekordných 90 000 žiakov.

Michal OšvátZdroj: WocaBee
Michal Ošvát

V čom spočíva súťaž Jazykový WocaBee šampionát?

Celá súťaž prebieha online a priamo v aplikácii. Súťažiť v nej môžu všetci žiaci základných a stredných škôl bez ohľadu na to, ktorý cudzí jazyk študujú. Kritériom hodnotenia nie sú konkrétne vedomosti, ale usilovnosť v precvičovaní slovíčok v aplikácii. Čím viac žiaci slovíčka precvičujú, tým viac bodov (tzv. WocaPoints) získajú, a tým sa aj viac naučia. Body získavajú pri precvičovaní iba za správne odpovede.

Čím sa odlišuje od iných školských súťaží?

V prvom rade v tom, že sa súťaží výhradne online. Unikátna je však najmä preto, že trieda v nej súťaží ako celok. V jednotlivých kolách šampionátu postupujú do ďalšieho kola vždy tie triedy, ktoré získajú najvyšší priemerný počet WocaPoints na žiaka. Výsledkom je, že sa zlepšujú všetci žiaci, nielen tí najlepší, ako tomu býva pri iných školských súťažiach.

V tomto školskom roku sa víťazmi šampionátu stali študenti zo Žiliny. Ako sa im to podarilo?

Študenti zo Strednej odbornej školy dopravnej v Žiline sa pod vedením pani učiteľky Ivany Kubalovej v predchádzajúcich ročníkoch umiestnili na druhom a štvrtom mieste. Sami študenti sa vyjadrili, že v tomto roku im pomohla práve spomínaná tímová práca a vzájomná motivácia. Veľmi dôležité bolo aj vedenie a podpora zo strany pani učiteľky.

Aké novinky alebo zmeny v súťaži plánujete do ďalších ročníkov?

Každý rok sa snažíme do súťaže priniesť niečo nové a atraktívne. V tomto roku bolo zaujímavou motiváciou pre školy poskytnutie podpory na modernizáciu vyučovania v hodnote 2x 2000 EUR. Takisto sa snažíme rozširovať našich produktových a mediálnych partnerov.

S kvalitou šampionátu rastie aj intenzita zapojenia žiakov, preto do budúcnosti budeme zrejme riešiť určité obmedzenie času stráveného precvičovaním. Žiaci sú často do súťaže motivovaní, ale nesmie to ísť nad rámec iných povinností alebo denného režimu.

Súťaž aj Vaše ďalšie aktivity vyžadujú mnoho organizácie, do akej miery sa dnes ešte venujete programovaniu?

Nikdy som nechcel byť vyslovene programátor, snažil som sa najmä o navrhovanie riešení. Keď však prišiel nápad s WocaBee, chcel som celú aplikáciu naprogramovať sám. Bolo potrebné vedieť čokoľvek upraviť na mieru a mať tak pod palcom každý jeden riadok zdrojového kódu.

V súčasnosti je aplikácia vo veľmi pokročilom stave. Aktuálne sa snažím vyberať, aké inovácie či vylepšenia do WocaBee zapracujem. Tie prichádzajú často priamo od učiteľov či žiakov, čo je fantastické. Programovanie je v súčasnosti možno 10-20 % objemu práce a časť z toho zastrešuje aj part-time kolega Tomáš, ktorý aktuálne končí vyskú školu.

Myslíte si, že je možné objektívne merať kvalitu a efektívnosť učenia cudzích jazykov pomocou aplikácie?

Učiteľ má v aplikácii k dispozícii niekoľko užitočných prehľadov. Vie, v ktorých konkrétnych slovíčkach robí žiak chyby. Môže sledovať, ako rastie úspešnosť správnych odpovedí a koľko slovíčok sa žiak naučil za určité obdobie. Učiteľ taktiež vidí, kedy a ako intenzívne sa žiak učeniu venoval a podobne.

O efektívnosti aplikácie však hovoria samotní učitelia – potvrdzujú, ako si žiaci zlepšujú známky, ako sa neaktívni stávajú aktívnymi, ako táto forma učenia pomáha žiakom s poruchami učenia. V prieskume až 98 % učiteľov potvrdzuje, že WocaBee im viditeľne pomáha zlepšovať výsledky žiakov.

Môžu moderné technológie zlepšiť úroveň jazykového vzdelávania na školách?

Nepochybne. Stačí si uvedomiť, že učiteľ nemá z časového hľadiska šancu venovať sa každému žiakovi plne individuálne. Aplikácia WocaBee sa však vďaka umelej inteligencii venuje desiatkam tisíc žiakov naraz a každému individuálne a precízne. Ďalším príkladom pre porovnanie sú písomky. Učiteľovi zaberie ručné vyhodnotenie jednej písomky niekoľko minút. Aplikácia vyhodnotí písomky celej triedy za desatinu sekundy.

Učiteľom sa tak otvára priestor venovať sa žiakom kreatívnejším spôsobom, kvalitnejším vysvetlením gramatiky a podobne. Takisto vidím veľký benefit aj vo výslovnosti. Deti si ju v aplikácii vypočujú, a následne overia pomocou mikrofónu. Takto získajú väčšie sebavedomie.

Technológie sú skvelí pomocníci nielen vo vyučovaní, ale aj v bežnom živote.
Preto odporúčam nemať obavy a práve naopak – využívať ich benefity na maximum.

Článok bol uverejnený v rámci mediálnej spolupráce.

Prečítajte si aj:

Značky: