Technológie sú už dnes prítomné takmer na všetkých školách. Tie postupne aj na Slovensku prechádzajú digitálnou transformáciou. Ako to však vyzerá v praxi a prečo sa toľko píše o potrebe rozvoja digitálnych zručností, chce širokej verejnosti priblížiť unikátny technologický festival IXPO. Návštevníci si počas neho budú môcť všetky vystavené technológie vyskúšať na vlastnej koži.

Technológie menia nielen naše fungovanie v bežnom živote, ale aj spôsob vzdelávania na školách. Tie nielen že postupne zavádzajú inovatívne spôsoby výučby pomocou technológií, ale začínajú klásť čoraz väčší dôraz aj na výučbu digitálnych zručností pre potreby súčasného a budúceho trhu práce. Napriek tomu, že technológie vo vzdelávaní a celková digitálna transformácia škôl je na Slovensku už dlho aktuálnou témou, len málokto si vie predstaviť, čo to vlastne znamená pre naše deti a ako reálne prebieha vyučovanie na školách pomocou technológií.

„Keď hovoríme o technológiách, nemožno vynechať ani to, akú úlohu zohrávajú vo vzdelávaní. Nejde len o využívanie technológií vo vyučovacom procese, ale najmä o to, aby sme sa im naučili rozumieť, využívať ich a prispôsobovať si ich. Z môjho pohľadu je vzdelávanie a digitálne zručnosti najdôležitejšou témou, ktorú prinášame na IXPO,“ vysvetľuje Matej Drlička, autor konceptu IXPO.

Medzi vzdelávacími inštitúciami, ktoré budú mať na IXPO zastúpenie preto nechýbajú Edulab či Slovenská technická univerzita, ktorá je zároveň aj odborným garantom podujatia. Cieľom IXPO je ukázať, že aj na Slovensku máme šikovných odborníkov na robotiku, vývojárov aplikácií, developerov technologických platforiem či umelej inteligencie. Na podujatí vystúpi aj najmladší držiteľ prestížneho Krištáľového krídla v histórii, Ondrej Vrábel, ktorý už ako 14-ročný vyvinul hru pre deti so špeciálnymi potrebami.

Jedno zo šiestich pódií, ktoré prinesú celkovo takmer 100 zaujímavých spíkrov z oblasti technológií, bude patriť aj Slovenskej akadémii vied. „SAV ako najväčšia vedecká inštitúcia na Slovensku je za uplynulé roky v našej spoločnosti zároveň najdôveryhodnejšou. IXPO je pre nás skvelou príležitosťou, ako dostať vedu čo najbližšie k tým, pre ktorých ju robíme,“ hovorí prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. zo Slovenskej akadémie vied.

Nezisková organizácia Aj Ty v IT zasa prichádza na IXPO s témou uplatnenia žien v IT. „Pre nás je IXPO výbornou príležitosťou ako ukázať ľuďom, že viac žien v IT má prínos pre firmy i celé odvetvie, ale taktiež dať do pozornosti návštevníkov, že IT je oblasť aj pre ženy, pretože im prináša pocit sebarealizácie, užitočnosti, zaujímavej kariéry, ale aj vhodného skĺbenia pracovného a súkromného života,“ približuje Petra Kotuljaková z Aj Ty v IT.

Prvý ročník IXPO plánuje byť podujatím, aké Slovensko ešte nezažilo, s cieľom priniesť silný a emotívny zážitok z technológií pre všetkých návštevníkov bez rozdielu veku, pohlavia, profesie alebo technologických znalostí. Organizátori predstavujú IXPO ako festival, ktorý premení Tyršovo nábrežie v Bratislave na jeden veľký technologický stan. Počas víkendu od 26. do 28. apríla ponúkne návštevníkom to najnovšie a najdiskutovanejšie z hi-tech sveta.

Viac informácií o podujatí nájdete na: http://ixpo.sk/

Značky: