Uplynulý týždeň prialo Bratislave nielen počasie.  Rekordy v návštevnosti lámala aj Magio pláž.

Doposiaľ bolo možné čísla návštevnosti Magio pláže s určitou odchýlkou len odhadovať, a to napríklad na základe gastro štatistík, návštevnosti koncertov a podujatí, prípadne iných ukazovateľov. Od tohto roku Magio pláž poteší aj fanúšikov „veľkých dát“.

Populačná analytika Market Locatora na agregovanej skupine mobilných telefónov (počty prichádzajúcich SIM kariet Telekomu) totiž dokáže určiť, koľko ľudí a v aký čas prišlo na bratislavskú pláž na brehu Dunaja. Na grafe nižšie môžete vidieť návštevnosť v najsilnejší deň prvého prázdninového týždňa, ktorým bol piatok 7. júl.

Pri zameraní sa iba na unikátnych návštevníkov a extrapolovaní vzorky na slovenskú populáciu možno tiež odhadnúť pomerne presne aj týždennú návštevnosť, ktorá sa počas prvého júlového týždňa vyšplhala na minimálne 34-tisíc návštevníkov.

Prostredníctvom anonymizovanej a agregovanej vzorky Telekom zákazníkov a na základe pohybu SIM kariet je možné určiť nielen počty ľudí, ktorí doposiaľ navštívili 11. ročník Magio pláže.

Cez optiku ďalších demografických parametrov je možné určiť najtypickejšieho návštevníka bratislavskej pláže – viac navštevujú pláž muži ako ženy (53 % vs 47%), najpočetnejšou cieľovou skupinou sú mladí ľudia od 26 – 35 rokov (28 %), ale i to, že 67 % návštevníkov je Bratislavčanov a 33 % má trvalý pobyt mimo Bratislavy…