Víkend plný slnka sme využili aj na test, momentálne najlacnejšieho produktu v rámci predplatených služieb operátorov – Tesco mobile Bodka. Zamerali sme sa na ceny služieb, kvalitu signálu a rýchlosti internetu. Na všetky merania sme použili smartfón Huawei P9.

Merania sme zámerne vykonávali mimo Bratislavy a vybrali sme si mesto Vráble a jeho okolie v okrese Nitra. Chceli sme vedieť ako je to aj v takýchto menších lokalitách. Kvalitu pokrytia mobilným signálom a rýchlosť internetu sme merali v rôznych častiach mesta, ale aj v okolitých dedinách. Tesco mobile nás pozitívne prekvapil v celku dobrým pokrytím signálu, takmer v každej meranej lokalite. To ale však nemôžeme prehlásiť o rýchlostiach internetu, kde sme zaznamenali veľké rozdiely v meraných oblastiach.

Okruh merania

V takomto, pomerne rozsiahlom okruhu sme vykonávali merania

Ceny služieb

Začneme s cenami, ktoré sú presne také, ako operátor Tesco mobile deklaruje. A to bez akýchkoľvek ďalších podmienok, ako to vidíme niekedy u konkurencie. Predplatenú kartu kúpite za 3,9 eura s vopred nabitým kreditom 3,9 eura, to je výhodný obchod.

 • Volania za 1 minútu – 0,039 Eura (sekundová tarifikácia od prvej sekundy volania)
 • SMS správa – 0,039 Eura
 • MMS správa – 0,24 Eura
 • Internet na deň s objemom dát 200 MB – 0,39 eura
 • Obnova internetu na jeden deň s objemom dát 200 MB – 0,39 eura

Účtovanie internetu začína po prenesení prvých 50 kB, čím máte dostupných 200 MB dát, až do konca aktuálneho dňa, teda do polnoci. Ak si internet po prečerpaní dát neobnovíte, rýchlosť bude obmedzená na 48 kbps, bez ďalších poplatkov. Nespotrebované dáta sa však do ďalšieho dňa neprenášajú. Uvedené ceny platia v rámci SR, ceny pre roaming sú podrobne rozpísané na stránke operátora.

Na novú službu „Bodka“ majú možnosť migrovať aj existujúci zákazníci Tesco mobile, ktorí využívajú staršie predplatené služby. Predplatená karta Bodka, je takmer bez „ALE“ , až na jedno. A to je platnosť kreditu, ktorá podlieha výške dobitia kreditu. Prepadnutý kredit máte možnosť obnoviť, opätovným dobitím karty.

Výška dobitia a platnosť dobitého kreditu

 • do 5,00 Eura – 40 dní
 • od 6,00 Eura do 14,00 Eura – 90 dní
 • od 15,00 Eura – 180 dní

Automaticky aktivované bezplatné služby

 • Zobrazenie čísla volajúceho CLIP
 • Zamedzenie zobrazovaniu čísla volajúceho CLIR
 • Podržanie volania
 • Prístup na internet, prenos dát
 • SMS
 • MMS
 • Volania do zahraničia
 • Roaming
 • Roaming Datalimit
 • Informácia o zmeškaných volaniach
 • Správa o dostupnosti volaného
 • Lokálne správy
 • Blokovanie volania

Porovnanie cien s vysvetlením Tesco mobile Bodka

Pokrytie oblasti mobilným signálom a kvalita telefonovania

V meraných lokalitách sme dosahovali veľmi dobré výsledky kvality signálu. Takmer všade bol signál plný, občas polovičný. Telefonovanie bolo bezproblémové počas celého testu a aj tam, kde majú iní operátori nedostatok. Z hľadiska pokrytia mobilným signálom a kvality telefonovania sme boli spokojní a nemáme čo operátorovi Tesco mobile v daných lokalitách vytknúť. Režim siete bol v 90 % – 3G (HSPA+)

Merali sme poctivo, cestou i necestou sme navštívili aj pár BTS vysielačov/prijímačov. Popri teste sme vytvorili aj niekoľko fotografií s novinkou Huawei P9, ktoré môžete vidieť v galérii

Rýchlosť internetu  

Deklarované rýchlosti mobilného internetu Tesco mobile Bodka, sú 8 Mbps príjem a 2 Mbps pre odosielanie dát. Rýchlu 4G / LTE sieť sme nemali a režim siete bol takmer neustále v 3G (HSPA+). V testovaných oblastiach sme namerali podstatné rozdiely v rýchlostiach internetu. V centre, východnej a južnej časti mesta pokojne surfujete v plných rýchlostiach, zatiaľ čo v severnej časti mesta bola rýchlosť už len 0,60 Mbps prijímanie a 0,50 Mbps pre odosielanie dát. Túto stratu s časti pripisujeme hustej zástavbe, vyšším priemyselným budovám v meranej zóne, to je ale náš subjektívny názor.

V okolitých dedinách boli rýchlosti internetu v priemere od 0,50 Mbps do 1,5 Mbps prijímanie a 0,75 Mbps pre odosielanie. V jednej lokalite, ktorá je v údolí, to bolo len 0,05 Mbps prijímanie a 0,02 Mbps pre odosielanie v režime siete 2G. Tu majú problém ale aj Telekom a Orange. Lokality v smere na Nitru boli bezproblémové a internet tu dosahoval deklarované rýchlosti.

Verdikt

Celkovo konštatujeme, že mobilný internet od Tesco mobile je v meraných lokalitách vrtkavý, ale použiteľný. Aj keď sú výkyvy rýchlosti podstatné, na internet sme mali prístup v každej oblasti. Telefonovanie a pokrytie mobilným signálom je akceptovateľné, nemali sme v tomto smere žiadny problém. Predpokladáme, že cieľovej skupine zákazníkov budú tieto parametre postačujúce a výhodou je priaznivá cenová politika.

4ke sa očividne podarilo vyprovokovať k znižovaniu cien ostatných operátorov. Uvidíme, kto bude ďalší a kam až môžu ceny za telekomunikačné služby klesnúť. Celý priebeh pozorne sledujeme a budeme vám prinášať vždy aktuálne správy.