Počas dvoch mesiacov vydávania nových biometrických občianskych preukazov zaznamenali oddelenia dokladov viac ako 160-tisíc žiadostí o vydanie dokladov. 

Obrovský záujem o nové preukazy

Je to výrazne vyšší záujem oproti dlhodobému priemeru. Rovnako ako do cestovných pasov, ktoré s biometrickými prvkami vydáva Slovenská republika už od roku 2008, sa do elektronického čipu občianskeho preukazu  od 1. decembra 2022  zapisujú  otlačky dvoch  prstov na rukách a podoba tváre, a to vo forme zakódovaných biometrických údajov.

Pôvodne sa biometrické OP mali vydávať až od 1. januára 2023, ministerstvo vnútra však bolo pripravené skôr a začalo ich vydávať od 1. decembra 2022.

Pracovné raňajky na Ministerstve vnútra SR o občianskych preukazoch
Pracovné raňajky na Ministerstve vnútra SR o občianskych preukazoch

„Posunutím termínu vydávania sme vyšli v ústrety aj občanom, ktorí používali na prihlasovanie elektronických služieb štátu  občianske preukazy vydané do júna 2021. Čipu na týchto dokladoch skončila certifikácia a na elektronické podpisovanie bolo možné používať ich len do konca tohto roka,“ spresnil minister vnútra Roman Mikulec. O občiansky preukaz možno požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov na Slovensku. Ministerstvo vnútra však v súčasnosti odporúča vyhnúť sa veľkým klientskym centrám v krajských mestách a požiadať o vydanie dokladu na menších oddeleniach dokladov, kde sú čakacie doby kratšie.

Biometria v preukazoch pre vyššiu bezpečnosť

Dôvodom biometrie na dokladoch  je nariadenie EÚ účinné od 2. 8. 2021  o posilnení bezpečnosti dokladov, na základe ktorého musí každý doklad totožnosti vydaný v EÚ od 3. augusta 2031 obsahovať biometrické údaje.

Európska únia pristúpila k zavedeniu vyšších bezpečnostných prvkov v dokladoch totožnosti lebo zhruba tri štvrtiny falošných dokladov zachytených na jej vonkajších i vnútorných hraniciach tvorili doklady vydané členskými štátmi Únie a Schengenu. Jedným z dôvodov bolo teda obmedziť neoprávnený pohyb nelegálnych migrantov, hľadaných osôb či teroristov s falošnými či ukradnutými dokladmi v schengenskom priestore.

Ako sa čítajú údaje z občianskeho preukazu?

Biometrický občiansky preukaz má po novom duálny čip:  možno ho teda použiť kontaktným spôsobom ako pomocou čítačky, ale aj bezkontaktne napr. na mobilnom zariadení s funkciou NFC. Je teda uspôsobený na používanie služieb eGovernmentu v mobile.

Do 1. decembra 2022 vydávané občianske preukazy bez biometrických údajov môžu ich držitelia používať až do uplynutia platnosti. Konkrétne najneskôr 3. augusta 2031, čiže v mnohých prípadoch nie sú platné plných 10 rokov: dôvodom je európske nariadenie. Výmena OP za biometrické bude plynulá a postupná.

Vydaných je 4 milióny elektronických občianskych preukazov

V súčasnosti sú v obehu viac ako 4 milióny platných elektronických občianskych preukazov. „Takmer 70 percent z nich je aktivovaných bezpečnostným osobným kódom (BOK), čiže sú pripravené na používanie elektronických služieb štátu,“ povedal na pracovných raňajkách štátny tajomník ministerstva vnútra Tomáš Oparty.

Bezpečnostné prvky

Nové biometrické občianske preukazy majú množstvo bezpečnostných prvkov. Pribudli k nim reliéfne štruktúry mnohých údajov, ktoré presahujú povinné súčasti dokladu, napríklad podobizeň držiteľa, čím výrazne prispievajú k obmedzeniu falšovania dokladu. Duálny čip občianskeho preukazu je chránený mechanizmami SAC (supplemental access control), aktívnej autentifikácie a EAC (extended access control), pozostávajúcej z čipovej, pasívnej a terminálovej autentifikácie. Biometrické údaje nie je možné prečítať bežnými zariadeniami, oprávnenie na to majú len bezpečnostné zložky. S pomocou voľne prístupných aplikácií si však každý držiteľ biometrického občianskeho preukazu môže prečítať základné údaje o svojej osobe zapísané v čipe.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.