Policajné oddelenia dokladov počas štvrtka a piatka prijali vyše 6800 žiadostí o vydanie občianskeho preukazu. Ministerstvo vnútra začalo vydávať biometrické občianske preukazy s duálnym čipom od 1. decembra, teda o mesiac skôr oproti pôvodnému zámeru.

„Do elektronického čipu občianskeho preukazu sa po novom zapisujú otlačky dvoch prstov a podoba tváre, a to formou zakódovaných biometrických dát,“ povedal minister vnútra SR Roman Mikulec. Postup je rovnaký ako pri žiadosti o cestovný pas, ktorý v biometrickej kvalite vydáva Slovenská republika už 15-ty rok: vtedy vám na oddelení zosnímajú podobu tváre a otlačky dvoch prstov (z každej ruky).

Ministerstvo vnútra pripomína, že otlačky prstov zosnímané pri žiadosti o doklad neukladá v databázach, odstráni ich z informačného systému hneď potom, ako si držiteľ vyhotovený doklad prevezme. 

Do čipu sa zapisujú údaje, ktoré sú uvedené v občianskom preukaze, teda meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, pohlavie, štátne občianstvo, adresa pobytu, ako aj číslo občianskeho preukazu a jeho platnosť. A, samozrejme, snímky tváre a otlačky prstov. Tie však nie vo forme obrázkov, ale biometrických dát, ktoré dokážu prečítať len oprávnené osoby. Takou je napr. polícia. 

Novinkou, ktorú umožňuje duálny čip (použiteľný s čítačkou aj bez čítačky pomocou mobilného zariadenia s funkciou NFC) je možnosť prečítať si základné údaje o svojej osobe zapísané v čipe. Už dnes sa na to dajú použiť voľne prístupné aplikácie, štát však sprístupní vlastnú aplikáciu. 

Dosiaľ vydané staršie typy dokladov však možno naďalej používať tak ako doteraz – klasickou či elektronickou formou, ako aj cestovný doklad v rámci Schengenu. K výmene dokladu by mali teraz pristúpiť používatelia e-služieb, ktorí pravidelne využívajú elektronický podpis a doklad majú vydaný pred 20. júnom 2021. Certifikátom pre e-podpis na čipe týchto OP totiž uplynie  platnosť najneskôr do 31. decembra 2022.

Zdroje: vlastné, ministerstvo vnútra

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.