Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V Bruseli dnes odštartovala svoju činnosť pracovná skupina Európskej komisie (EK) s názvom Ženy v digitálnej dobe. Jej hlavným cieľom je zvýšiť počet žien, ktoré budú pracovať v oblasti informačno-komunikačných technológií (IKT). Dosiahnuť to chce šiestimi opatreniami. Tie platia aj pre Slovensko, pričom EK bude po určitej dobe vyhodnocovať v jednotlivých členských krajinách ich plnenie. Na Slovensku je za zvýšenie počtu žien v IT sfére zodpovedný Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) ako vecný gestor. 

„IT sektor a práca v ňom je našou budúcnosťou. Sme totiž svedkami rapídnych technologických zmien a digitálnej transformácie, keď pre automatizáciu a robotizáciu v priemysle postupne zaniknú niektoré tradičné povolania. Je preto kľúčové a mimoriadne dôležité, aby mali naši obyvatelia potrebné digitálne zručnosti a vedeli sa v IT sfére pohybovať,“ vysvetlil podpredseda vlády SR Richard Raši s tým, že ak nechceme, aby bolo Slovensko montážnou dielňou Európy, musíme zo Slovákov vychovávať zručných ľudí v informačno-komunikačných technológiách.

Pracovná skupina pri Európskej komisii vznikla na základe deklarácie Ženy v digitálnej dobe, ktorú v apríli tohto roku podpísalo aj Slovensko. Na základe nej musíme pripraviť súbor opatrení, cez ktoré zvýšime podiel žien pracujúcich v IT oblasti. Je to záväzok voči všetkým členským štátom, aby pripravili a prijali stratégiu, ktorá počet žien zvýši. Za Slovensko ju bude pripravovať práve ÚPVII.

Až 52 percent populácie Európskej únie tvoria ženy. No v skupine všetkých IKT špecialistov je ich len 17 percent a zarábajú o 19 percent menej ako muži, a to za rovnakú prácu. Na Slovensku pracuje v tejto oblasti len 13,7 percenta žien. Ako vyplýva zo štúdie EK z roku 2018 Women in digital age, ak by v digitálnej sfére pracovalo viac žien, pre európsku ekonomiku by to znamenalo prínos HDP vo výške 16 miliárd eur. Zvýšenie počtu žien v tejto sfére pritom vyzdvihla vo svojom prejave pred Európskym parlamentom aj nová prezidentka EK Ursula von der Leyen, ktorá ju takisto považuje za mimoriadne dôležitú.

Slovensko tak musí jednak aplikovať šesť opatrení, ktoré sú v podpísanej deklarácii, no tiež musí pripraviť vlastnú národnú stratégiu, ktorá bude tieto opatrenia odzrkadľovať. Šesť opatrení, ktorých autorom je EK, bude komisia následne vyhodnocovať, a to na základe indexu DESI a u nás tiež štúdie Inštitútu pre verejné otázky s názvom Ženy vo svete informačných technológií, keďže ide o slovenské prostredie. Medzi opatrenia patrí napríklad zameranie sa na vzdelávanie a kvalifikáciu, ako aj na vytvorenie atraktívneho pracovného prostredia pre ženy, rovnaké možnosti či nediskrimináciu na pracovnom trhu. Ďalším je šírenie pozitívneho imidžu žien pracujúcich na IT pozíciách cez médiá. Opatrením je aj vytvorenie celoeurópskeho dňa pre dievčatá a ženy v IKT či podporovanie nediskriminačnej pracovnej kultúry a pracovných podmienok.

Slovensko má túto úlohu zahrnutú už v Akčnom pláne k Stratégii digitálnej transformácie SR, vláda ho schválila v júli tohto roku. Na Slovensku sa však robia aj podporné aktivity. Jednou z nich je napríklad vyhlásenie slovenskej vedkyne roka, ktoré bude v utorok 1. októbra 2019. Cieľom projektu je podporiť ženy pôsobiace na poli vedy a oceniť ich úsilie.

Značky: