Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Trenčiansky robotický deň je medzinárodná súťažná prehliadka robotov, vytvorených žiakmi základných a stredných škôl, ktorý organizuje Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín.

  1. ročník Trenčianskeho robotického dňa sa uskutoční 14. – 15. februára 2018 v areáli Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami 14, Trenčín.

Jeho cieľom je popularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi trenčianskeho regiónu.

Súčasťou Trenčianskeho robotického dňa sú interaktívne prezentácie a workshopy vysokých škôl a firiem v oblasti automatizácie.

Spoluvyhlasovateľom Trenčianskeho robotického dňa je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Spoluorganizátorom Trenčianskeho robotického dňa je Trenčiansky samosprávny kraj a Mesto Trenčín.

Záštity nad  Trenčianskym robotickým dňom opäť prevzali predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja a primátor mesta Trenčín.

Nosnou témou 13. ročníka Trenčianskeho robotického dňa je Robotika a šport. Nejde iba o náhodné spojenie, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať, ale toto spojenie symbolizuje prepojenie sveta budúcnosti so zdravým zápolením v oblasti športu.

Ani v 21. storočí slová fair-play ešte nestratili svoj význam.

Súťaže Trenčianskeho robotického dňa sú rozdelene do 3 kategórii:

Follower, DoIt! (UrobTo) a Free style.

Kategórie sú rozdelené do podkategórií podľa veku súťažiacich. V kategórii Follower prechádza robot danú dráhu v čo najkratšom čase. V kategórii DoIt! robot sleduje čiaru a prechádza farebne značené bludisko v čo najkratšom čase. V Kategórii Free style predvádzajú študenti svoje riešenia v akejkoľvek oblasti automatizácie.  Medzi priaznivcov Trenčianskeho robotického dňa patria napr.: Eugen Andrew Cernan – posledný človek, ktorý bol na Mesiaci.

Na TRD prednášali napr.:

Ladislav Emanuel Roth – slovensky fyzik v službách NASA, spoluautor projektov na prieskum, Marsu, Venuše a Saturnu;

Július Krempaský – nestor slovenskej fyziky;

Štefan Luby – bývalý podpredseda Európskej akadémie vied a umení a bývalý predseda SAV;

Igor Túnyi – bývalý člen Predsedníctva SAV,

Michaela Musilová – podpredsedníčka Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity,

Ladislav Brimich – riaditeľ Geofyzikálneho ústavu SAV.

 

Značky: