Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Najnovšia verzia bezpečnostnej platformy pre svet internetu vecí zlepšuje ochranu, zvyšuje vizibilitu a zdokonaľuje možnosti riadenia

Spoločnosť Trend Micro oznámila aktualizáciu svojej platformy Trend Micro IoT Security (TMIS). Najnovšia verzia 2.0 pomôže výrobcom zariadení a poskytovateľom riadených služieb zdokonaliť bezpečnosť ich produktov i celého sveta internetu vecí a súčasne ponúknuť konkurenčné výhody.

Väčšina tradičných bezpečnostných produktov neumožňuje, aby si koncoví užívatelia sami nainštalovali ochranu pre IoT riešenia. A práve do tejto oblasti TMIS 2.0 mieri.

„Hrozby vo svete internetu vecí už nie sú len teóriou. Počítačoví zločinci útočia na koncové body po celom svete s cieľom ukradnúť dáta, inštalovať ransomware, ťažiť kryptomeny, zapojiť napadnuté zariadenia do siete botnetov pre DDoS útoky a mnoho ďalšieho,“ uviedol Akihiko Omikawa, výkonný viceprezident spoločnosti Trend Micro. „Je dôležité, aby výrobcovia usilovali o zvýšenie bezpečnosti. Vďaka integrácii monitoringu, detekcii aj ochrany pred hrozbami priamo do jednotlivých zariadení môžu bežní užívatelia i firmy zlepšiť svoju ochranu. Stačí si nainštalovať platformu TMIS 2.0. A to je presne to, čo trh od výrobcov IoT zariadení stále viac očakáva.“

Platformu TMIS 2.0 je možné nainštalovať na IoT zariadenie už počas vývoja a výrazne tak zjednodušiť samotné nasadenie výsledného produktu pri súčasnom zaistení maximálnej ochrany pomocou bezpečnostných vlastností i funkcií pre detekciu rizík.

Aktualizovaná verzia prináša tesnú integráciu s platformou spoločnosti Trend Micro na odhaľovanie hrozieb – Smart Protection Network – ponúkajúcu reputačné služby Web Reputation Service a IoT Reputation Service, ktoré umožňujú zablokovať návštevu škodlivých URL adries a webov.

Nechýba ani vylepšený inštalačný skript, ktorý výrobcom zariadení aj poskytovateľom riadených služieb zjednodušuje integráciu v celom svete internetu vecí a prináša týmto firmám nové možnosti pre automatizáciu neustáleho zdokonaľovania v oblasti bezpečnosti, naviac pri znížení prevádzkových nárokov.

Administrátorom i výrobcom zariadení je elektronickou poštou zasielané množstvo informácií vrátane správ o zraniteľnostiach a virtuálnom patchovaní, ktoré zvyšujú flexibilitu správy sveta internetu vecí. Protokol so záznamami o bezpečnostných problémoch je ukladaný lokálne a výrobcovia ich môžu  využiť na viaceré účely, ako je napríklad rozsvietenie červeného varovného svetla priamo na zariadení. Platforma TMIS 2.0 sa môže pochváliť tiež off-line režimom či podporou technológie proxy a teda i využiteľnosťou v širšom spektre sieťových prostredí.

Všetky tieto vylepšenia dopĺňa ešte rada bezpečnostných funkcií: od zoznamov dôveryhodných aplikácií cez hostované služby pre prevenciu prienikov (Hosted Intrusion Prevention Services, HIPS) až po systémy pre vyhľadávanie zraniteľností.

Spoločné využitie jednotlivých funkcií a vlastností umožňuje obmedziť príležitosti na napadnutie zariadenia, zaistiť integritu firmwaru a blokovať aktívne útoky. Výsledkom je nielen minimalizácia kybernetických rizík pre koncového zákazníka, ale aj udržanie čo najnižších nákladov spojených s údržbou zariadení. A tiež zlepšenie dobrého mena výrobcov i poskytovateľov služieb.

Ďalšie informácie o Trend Micro IoT Security vrátane podrobností o riešeniach Trend Micro využiteľných vo svete internetu vecí sú k dispozícii na https://www.trendmicro.com/us/iot-security/Solutions/IoT-Security.

Značky: