Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Trend Micro, celosvetový líder v oblasti bezpečnostných riešení, rozšírila svoje portfólio o najnovšiu modelovú sériu systémov na prevenciu prenikov – Trend Micro TippingPoint NX.

Súčasťou tejto série systémov IPS novej generácie (NGIPS, Next-Generation Intrusion Prevention Systems) je aj model 7600NX, ktorý ako prvé samostatne použiteľné riešenie prináša analytický výkon 100 Gb/s nízkou latenciou. TippingPoint 7600NX je navrhnutý tak, aby spĺňal požiadavky dátových centier aj firiem s vysoko výkonným sieťovým prostredím na ochranu najdôležitejších prvkov infraštruktúry, dát i aplikácií – pred už popísanými, nezverejnenými aj zatiaľ neznámymi hrozbami, a to v reálnom čase bez negatívneho dopadu na rýchlosť sieťovej komunikácie.

TippingPoint 7600NX je produktom pre dátové centrá spracovávajúce obrovské objemy sieťovej prevádzky, ktorým prináša komplexné bezpečnostné riešenie umožňujúce jednoduché škálovanie podľa vývoja výkonových požiadaviek. Najnovšie riešenie z dielne spoločnosti Trend Micro využíva na prevenciu a detekciu útokov kombináciu pokročilých technológií, ako je napríklad hĺbková analýza paketov (DIP, Deep Packet Inspection), posudzovanie reputácie hrozieb alebo pokročilá analýza malware.

„Organizácie využívajúce prostredie s vysokým sieťovým prenosom vyžadujú riešenia, ktoré je možné prevádzkovať úplne bez problémov a umožnia stanoviť prioritu z pohľadu nebezpečnosti jednotlivých hrozieb,“ uviedol Don Closser, viceprezident a riaditeľ pre riešenia TippingPoint v spoločnosti Trend Micro. „Vďaka vynikajúcemu výkonu nášho 100-gigabitového riešenia spojeného s exkluzívnymi informáciami o zatiaľ neznámych zraniteľnostiach, získanými prostredníctvom nášho programu Zero Day Initiative, majú zákazníci k dispozícii precíznu ochranu, ktorá si v reálnom čase poradí aj s hrozbami v období od ich odhalenia po vydanie opravy.“ V priemere existuje ochrana v IPS TippingPoint už 57 dní pred zverejnením hrozby výrobcom. Zaujímavosťou je, že približne 40 % zo všetkých filtrov pre IPS Tipping Point vzniká v pražskej pobočke Trend Micro.

Séria TippingPoint NX znižuje časové nároky na správu a vďaka technológii Enterprise Vulnerability Remediation (eVR) efektívne podporuje princíp bezpečnostných priorít. Technológia eVR umožňuje importovať vzorky zraniteľnosti do systému riadenia bezpečnosti TippingPoint Security Management System, namapovať ich na konkrétne digitálne vakcíny a okamžite uskutočniť nápravu. A práve podrobné informácie zaisťujú dostatočný prehlaď, ktorý je nevyhnutný pre vyladenie bezpečnostných opatrení a definovanie optimálneho prístupu organizácie k problematike bezpečnosti.

„V nadväznosti na pokračujúce zdokonaľovanie útokov a ich stále väčšiu sofistikovanosť budú prostredia dátových centier vyžadovať komplexnejšie bezpečnostné riešenia, ktoré im umožnia flexibilne reagovať a prispôsobiť sa dynamike kybernetických hrozieb,“ povedal Rob Ayoub, riaditeľ pre prieskumy v spoločnosti IDC. „Trend Micro je aj naďalej hybnou silou inovácií v oblasti customizácie, výkonu aj flexibility bezpečnostných riešení a uvedené požiadavky dokáže spĺňať ako jediná firma na trhu kybernetickej bezpečnosti.“

V portfóliu spoločnosti Trend Micro sa nachádza aj systém IPS novej generácie s analytickým výkonom 40 Gb/s – TippingPoint 7540NX. V októbri 2015 na základe testovania systémov IPS novej generácie opakovane odporučili riešenie NGIPS Trend Micro TippingPoint aj laboratóriá NSS Labs. A začiatkom roka 2017 bolo riešenie Tipping Point zaradené aj do magického kvadrantu spoločnosti Gartner.

Značky: