Udržateľné investovanie, alebo aj ESG investovanie, sa stalo horúcou témou.

Už takmer zabudnutá pandémia COVID-19 spôsobila nielen globálnu zdravotnú krízu, no začiatkom roka 2020 poriadne zatriasla aj finančnými trhmi, ktoré sa spamätávajú ešte aj dnes, či poukázala na náš vzťah k životnému prostrediu. ESG investovanie však nie je žiadnym fenoménom. Ešte pred vypuknutím pandémie  sa trvalo udržateľné investovanie stalo horúcou témou pre investorov vo všetkých oblastiach.

Dokonca sa ukázalo, že akcie ESG sú počas medvedích trhov odolnejšie, čím si získali pozornosť aj skeptickejších investorov. Zatiaľ čo ceny takmer všetkých aktív počas počiatočnej fázy pandémie koronavírusu prepadli, investíciám ESG sa darilo lepšie ako väčšine, podľa analýzy spoločnosti Morningstar.

O udržateľné investovanie má záujem predovšetkým mladá generácia

Možno aj práve vďaka prístupu k informáciám sa téma udržateľnosti stáva čoraz viac aktuálnou. Aj kvôli záujmu mnohých svetových lídrov a sile sociálnych sietí dostáva udržateľnosť čoraz poprednejšie miesta spoločenských diskusií.  Dokonca podľa výskumu The Economist Intelligence Unit (EIU) realizovanom v Spojenom Kráľovstve, môžeme hovoriť až o 76 percentách mladších generácií, ktorí zastávajú názor, že pri investovaní je čoraz dôležitejšie brať do úvahy faktory ESG, v porovnaní s 37 percentami starších generácií.

„Vieme, že sú to práve mladí ľudia, ktorí prejavujú o udržateľný spôsob života čoraz väčší záujem. Aj vďaka ESG investovaniu si tak vedia napĺňať nie len svoje finančné ciele, no zároveň ciele, ktoré vychádzajú z ich postojov a presvedčenia, akými sú napríklad boj proti zmene klímy či podpora sociálnych programov. A rovnako uvažujeme aj my vo Fondee. Chceme, aby naši klienti mali možnosť investovať do skutočne udržateľného biznisu,“ vysvetľuje Eva Hlavsová, spoluzakladateľka Fondee, ktoré svojim klientom po novom ponúka aj investovanie do ESG udržateľných portfólií.

Udržateľnosť sa  oplatí

Investovanie do spoločností s udržateľnými obchodnými praktikami je síce samo osebe hodnotné, no existuje dlhodobá mylná predstava, že prináša cenu nižšej návratnosti investícií. „Spoločnosti, ktoré sa snažia dodržiavať princípy ESG, majú tendenciu dosahovať vysoké skóre aj v iných metrikách. Veľa portfólií, ktoré majú vysoké skóre ESG, sú častokrát finančne silnejšie. Akcie ESG majú navyše lepšiu hodnotu pre dlhodobých investorov, sú menej rizikové a historicky väčšiu výnosnosť,“ dodáva Eva.

Trendy ESG tu zostanú

Zatiaľ čo niektoré investičné výstrelky prichádzajú a odchádzajú, trendy, ktoré vedú k potrebe udržateľných obchodných praktík, sú z dlhodobého hľadiska stabilné, nakoľko aj záujem o všeobecnú tému udržateľnosti stále rastie. Nadobudnutie takýchto investícií teda môže byť spôsob, ako pripraviť svoje portfólio na nadchádzajúce zmeny v globálnej ekonomike. Medzi zrejmé dlhodobé témy patrí odklon od fosílnych palív k obnoviteľnej energii.

Ďalej môžeme hovoriť aj o zvýšenom využívaní umelej inteligencie a nových technológiách, ktoré pomáhajú starať sa o starnúcu populáciu a udržiavať životné prostredie čisté. Pre tých, ktorí chcú kráčať s dobou a svojim investovaním aj meniť svet k lepšiu, investovanie do ESG portfólií jednoducho nesmie ujsť.

Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Fondee.

Prečítajte si aj: