Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Fondee po novom umožní svojim klientom investovať peniaze do akcií firiem, ktoré vo svojom biznise uplatňujú zásady udržateľnosti.

Rozširuje tak ponuku investícií pre tých klientov, ktorí vo svojom investičnom rozhodovaní berú ohľad aj na ďalšie faktory akými sú napríklad ochrana životného prostredia alebo sociálna zodpovednosť. Teraz budú mať investori vo Fondee k dispozícii portfóliá zložené výhradne z ETF (exhange-traded fund) kvalifikovaných ako udržateľné, ktoré ale zároveň môžu ponúknuť obdobný výnos ako klasické portfóliá. Pri zostavovaní portfólií Fondee využíva ESG rating, podľa ktorého sa riadi napríklad aj medzinárodný gigant Blackrock. Rozšírením svojej ponuky spoločnosť odpovedá na rastúci záujem mladej generácie investorov o udržateľné investovanie.

„Ľudia v čoraz vyššej miere očakávajú od investovania nielen finančné zhodnotenie, ale tiež berú ohľad na to, či firmy, do ktorých investujú, robia niečo pre lepšiu budúcnosť. A rovnako uvažujeme aj my vo Fondee. Chceme, aby naši klienti mali možnosť investovať do skutočne udržateľného biznisu. Pri zostavovaní ESG portfólií tak vychádzame aj z hodnotenia spoločnosti MSCI, ktorá vypracováva ratingy udržateľnosti napríklad pre najväčšieho asset manažéra na svete, firmu Blackrock. Zároveň však chceme klientom ukázať, že investícia do udržateľných produktov v žiadnom prípade nemusí byť menej výnosná ako tá klasická,“ komentuje Jan Hlavsa, CEO Fondee.

Udržateľnosť prináša výnos

Práve údajný nižší výnos udržateľných investícií je jedným z faktorov, ktorý investorov od ESG investícií často odrádza. Ide pritom o mýtus. Podľa údajov totiž nerastie len záujem o udržateľné investície, ale ich výnosnosť je porovnateľná s tradičnými investíciami. Príkladom môže byť výkon indexu S&P 500, ktorý v roku 2021 čo do rastu dokonca zaostával za S&P 500 ESG, indexom sledujúcim výhradne udržateľné firmy, a to o 1,53 %. Aj to poukazuje na skutočnosť, že udržateľné investície sú nielen šetrnejšie k prírode a spoločnosti, ale môžu pre investora predstavovať atraktívnejšiu voľbu aj z hľadiska zisku.

Rovnako ako pred rozšírením služieb môže klient Fondee podľa svojich preferencií rozložiť investície do piatich portfólií, a to ľubovoľne do klasických aj udržateľných súčasne s rôznymi čiastkami v každom z nich. ESG portfólia, ktoré Fondee novo ponúka, budú zložené z tzv. akumulačných ETF. Ide o ETF, ktorých zisk sa automaticky reinvestuje, aby investor nemusel riešiť dane dividend. Z tých klient navyše nemusí daniť celkovú hodnotu predajov, pokiaľ neprekročí určitú sumu alebo pokiaľ klient jednotlivé ETF drží aspoň tri roky. Aj to chce Fondee využiť na to, aby k udržateľným investíciám prilákalo svojich investorov.

„Udržateľnosť stále obostiera mnoho mýtov, dáta ale ukazujú jasný obrázok. V prvom rade je o udržateľné investície jednoznačne záujem, a to najmä u mladej generácie investorov. Podľa správy Morgan Stanley sa udržateľné investovanie stretáva s aspoň minimálnym záujmom až u 99 % mileniálov. Navyše s tým, ako pribúda výziev typu klimatická zmena, predstavuje klasický biznisový model zbytočné riziká. Preto tieto trendy a potrebu udržateľnosti berieme vážne a spoločne s našimi klientmi chceme aj svojím dielom prispieť k lepšej budúcnosti,“ vysvetľuje Hlavsa.

Značky: