Trendy v e-mailovom marketingu pre rok 2016

0

Digitálny marketing sa každý rok spolu s rozvojom nových služieb a metód propagácie rapídne mení. Zatiaľ čo vznikajú a zanikajú nové kanály, prípadne sa zvyšuje alebo znižuje ich dôležitosť, e-mailový marketing si neustále udržiava svoju pevnú pozíciu, ktorá v priebehu rokov naopak posilňuje.

Nové marketingové kanály priniesli veľké množstvo zmien aj do oblasti e-mailového marketingu, a to do oblasti prípravy kampaní ako aj ich realizácie. Reklama na sociálnych sieťach ovplyvnila celkový prístup k digitálnemu marketingu – od prípravy dizajnu, až po realizáciu kampane. V roku 2016 preto možno očakávať výrazne vyššiu mieru využitia známych marketingových postupov pre zvýšenie efektivity e-mail marketingových kampaní.

Aké trendy prinesie rok 2016?

  1. Responzívny dizajn a čítanie e-mailov na mobilných zariadeniach

Stále rastúci podiel príjemcov e-mailov na mobilných zariadeniach bude v roku 2016 jeden z najvýraznejších trendov, a preto sa žiadny marketér nevyhne tomu, aby prehodnotil grafické spracovanie svojich kampaní. „Príprava nových šablón s responzívnym dizajnom bude zásadnou výzvou pre nejedno marketingové oddelenie, kde sa doposiaľ pracovalo s plne obrázkovými e-mailami. Táto zmena však neprinesie iba náklady na redizajn, ale naopak aj zásadné výhody vo forme lepšej využiteľnosti a v prípade správnej realizácie aj vyššej úspešnosti,“ hovorí Jakub Olexa, CEO spoločnosti Mailkit, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti e-mailového marketingu.

  1. Personalizácia a segmentácia

Naprieč všetkými reklamnými kanálmi sa potvrdzuje, že príjemcovia výrazne viac akceptujú ponuky, ktoré sú im pripravené na mieru a v e-mailovom marketingu to platí dvojnásobne. Zákazníci sú dnes zahltení veľkým množstvom e-mailov, personalizácia a segmentácia sa preto stáva dôležitým nástrojom pre udržanie úspešnosti kampaní.
Personalizácia a segmentácia kampaní bude znamenať zvýšené nároky na marketingové oddelenia a bude vyžadovať lepšiu a rozsiahlejšiu prípravu obsahu. Ten však bude využiteľný pre veľké množstvo digitálnych kanálov. Náročnosť prípravy pomôžu znížiť profesionálne nástroje, ktoré umožnia prepojiť personalizované dáta a ich spracovanie a využitie pre web, e-mail a aj ďalšie kanály. Zásadným prínosom potom budú dobre pripravené responzívne šablóny, ktoré pomôžu zjednodušiť proces prípravy a realizácie personalizovaných e-mailových kampaní.

 

  1. Obsah tvorený užívateľmi

V ostatných rokoch sme pozorovali nárast využitia užívateľského obsahu na úkor klasického firemného copywritingu. Či už ide o príspevky na diskusných fórach, sociálnych sieťach alebo príspevky na blogoch, účinnosť príspevkov písaných užívateľmi je neodškriepiteľná.
Užívateľský obsah sa v tomto roku stane aj súčasťou e-mailových kampaní, kde budú príspevky užívateľov zo sociálnych sietí, diskusných fór a blogov pomáhať podporovať pozitívny imidž produktov. Tieto užívateľské mikrorecenzie môžu nahradiť popisy produktov a podporiť v príjemcoch dôveru v ponúkaný tovar alebo služby,“ vysvetľuje Jakub Olexa.

  1. Transparentnejšia komunikácia

Nejasná a netransparentná komunikácia so zákazníkmi bola v predchádzajúcich rokoch veľkým problémom mnohých značiek a ich kampaní. Aj napriek proklamovanej orientácii na zákazníka sme videli veľké množstvo kampaní, ktoré úplne ignorovali potreby príjemcu a sústredili sa takmer výhradne na potreby odosielateľa.

V budúcnosti sa spoločnosti viac zamerajú na komunikáciu so zákazníkom a poskytovanie detailnejších informácií pomocou transakčných kampaní. Či už sa bude jednať o notifikácie o procese vybavenie objednávky alebo krátku správu informujúcu o plánovaných zmenách, ktoré sa môžu zákazníka dotknúť, dôraz sa bude klásť na spokojnosť a informovanosť klienta.

  1. Objavia sa nové predpovede konca e-mailu

Ako každý rok, aj v roku 2016 sa budú objavovať ďalšie nové predpovede o tom, ako bude tradičný e-mail niečím nahradený, nepochybne príde aj nejaká aplikácia, ktorá bude mať ambície byť jeho náhradou. „Deje sa to tak ostatných minimálne päť rokov, ale zatiaľ je e-mail stále jedným z najpodstatnejších nástrojov komunikácie v marketingu. Bez e-mailovej adresy sa aj naďalej nezaobídeme ani v rámci sociálnych sietí, v zamestnaní, ani v ďalších online službách,“ uvádza odborník na e-mailový marketing.

Zhrnutie

 

Rok 2016 postaví pred mnohých marketérov nové výzvy, avšak v kontexte súčasných trendov sa bude jednať o kroky, ktoré prinesú nemalé výsledky. Príprava nových reaktívnych šablón sa môže zdať drahá a náročná, ale niekoľkonásobne sa vráti pri využití personalizácie a užívateľského obsahu. Nové šablóny navyše umožnia lepšie reagovať na hrozbu v podobe čítania e-mailov na mobilných zariadeniach, najmä na smartfónoch. Vyššia transparentnosť síce zvýši množstvo odosielaných transakčných správ, ale povedie k zvýšenej informovanosti a spokojnosti zákazníkov a k zníženiu nákladov na zákaznícku podporu v call centre.

Pre odosielateľa bude tento rok znamenať nutnosť profesionalizácie a zvýšenia úsilia venovaného príprave kampaní ako aj nevyhnutnosť používania pokročilejších riešení pre správu kampaní, segmentáciu príjemcov a personalizáciu obsahu. Príjemcovia sa môžu na druhej strane tešiť na pokles množstva plošných kampaní ponúkajúcich všetkým rovnako nepotrebné produkty vo formáte, ktorý ich obťažuje.

Personalizovaný obsah povedie k celkovému poklesu objemu správ avšak aj k ich zvýšenej hodnote a úspešnosti kampaní. Už od konca roku 2015 pomáhame s prípravou nových šablón a kampaní niekoľkým klientom, ktorí plánujú aktualizovať svoju stratégiu v prvom štvrťroku roku 2016 a veríme, že sa rovnakou cestou vydajú aj ďalšie spoločnosti,“ uzatvára expert na e-mailový marketing Jakub Olexa zo spoločnosti Mailkit.

Viac informácií o pravidlách efektívneho e-mailového marketingu nájdete na www.mailkit.eu

O autorovi

Máme radi najnovšie technológie a žijeme s nimi. Prinášame informácie o najnovších produktoch a technológiách priamo k vám, objektívne a ľudsky, pretože robíme to, čo nás baví. Sme energický tím plný odhodlania a veríme, že je s nami aj sranda. :)

Pridaj komentár