V 4. kvartáli 2016 predstavoval celosvetový dopyt po smartfónoch 391 miliónov kusov, čo predstavuje medziročný nárast o 6 percent.

V Severnej Amerike sa v poslednom štvrťroku vďaka tomu obnovil rast najmodernejších zariadení, ktoré uvádzali na trh a aj vďaka agresívnym akciám operátorov. Nehľadiac na obrovský dopyt vo Veľkej Británii počas Čierneho piatku sa predaj v západnej Európe znížil v 4Q 2016 medziročne o štyri percentá.

Predaj smartfónov 4Q 2016 versus 4Q 2015
Počet predaných kusov (v miliónoch)Hodnota predaja (v mld USD)
4Q154Q16Y/Y % rozdiel4Q154Q16Y/Y % rozdiel
Západná Európa40.438.6-4%16.316.2-1%
Stredná a východná Európa20.924.216%4.35.630%
Severná Amerika56.258.03%21.922.95%
Latinská Amerika29.932.38%7.19.838%
Stredný Východ a Afrika41.541.91%10.310.74%
Čína106.6118.912%33.736.99%
Vyspelé ázijské krajiny19.820.54%12.313.611%
Rozvíjajúce sa ázijské krajiny53.356.87%8.59.815%
Celkovo368.6391.26.1%114.4125.59.7%
Zdroj: GfK Point of Sales (POS) – dáta zistené v POS na 75+ trhoch, december 2016

Na základe dát z prieskumu GfK Point of Sales predstavoval v roku 2016 celkový dopyt po smartfónoch 1,41 miliárd kusov, čo zodpovedá predpovedaným hodnotám. Pri pohľade do budúcnosti GfK očakáva celosvetovo mierny medziročný rast trhu inteligentných telefónov na úrovni piatich percent, kedy celkový dopyt dosiahne 1,48 miliárd.

Západná Európa: trh je saturovaný

V 4. kvartáli 2016 dosiahla dopyt po smartfónoch 38,6 miliónov kusov, teda v porovnaní s predchádzajúcim rokom o štyri percentá menej. Vo Veľkej Británii bol dopyt veľmi vysoký počas novembrových zliav počas Čierneho piatku. To však nestačilo na vykompenzovanie desaťpercentného medziročného poklesu, ku ktorému došlo v 4Q 2016 v Nemecku, ako aj vo Francúzsku. Celý región zaznamenal medziročné zníženie dopytu o tri percentá a za celý rok tak bolo predaných 131,6 kusov. GfK predpovedá na tento rok v západnej Európe stagnáciu dopytu, pretože celkovo je tento trh saturovaný.

Stredná a východná Európa: oživenie v Rusku

V tomto regióne predstavoval vo 4. kvartáli 2016 dopyt po smartfónoch  24,2 miliónov kusov a medziročne sa tak zvýšil o 16 percent. Vďaka zlepšenej politickej stabilite na Ukrajine bol v tejto krajine zaznamenaný impozantný medziročný nárast o 34 percent. V Rusku sa stabilizovala mena, čo zafungovalo ako hlavný katalyzátor zvyšovania dopytu po smartfónoch a v porovnaní s predchádzajúcim rokom predaj stúpol o desať percent. Podľa prognózy GfK dosiahne dopyt po smartfónoch v roku 2017 84,4 miliónov kusov, a to znamená medziročný nárast o osem percent.

Severná Amerika: uvedenie najmodernejších zariadení na trh a agresívne akcie operátorov ako hnacia sila dopytu v 4Q

Po prepade v 3. štvrťroku 2016 zaznamenal trh v 4Q toho istého roku zvrat v dopyte. Postarali sa o to akcie operátorov a začiatok predaja najnovších zariadení, ktoré sa časovo zhodli s vianočným obdobím. Dopyt po inteligentných telefónoch dosiahol 58 miliónov kusov, čo je medziročný nárast o tri percentá. GfK predpovedá, že medzi operátormi bude veľmi silná konkurencia, vďaka ktorej dôjde len k minimálnemu rastu dopytu po smartfónoch vo výške jedného percenta; v roku 2017 to bude predstavovať 193,4 miliónov kusov.

Latinská Amerika: Argentína zažila hviezdny rok 2016 a v Brazílii nastáva oživenie

Dopyt po smartfónoch v 4Q 2016 dosiahol v tomto regióne 32,3 miliónov kusov vďaka obratu, ktorý nastal v 3. štvrťroku toho istého roku. Bol zaznamenaný medziročný nárast o osem percent. Zlepšujúca sa politická aj ekonomická situácia v Brazílii predznamenala postupné oživenie dopytu v roku 2016, keď v novembri došlo k prvému zvýšeniu dopytu v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Dopyt v Argentíne je aj naďalej silný – v 4Q 2016 predstavoval medziročný nárast 38 percent. Za rok 2016 dopyt v celom regióne poklesol medziročne o jedno percento. GfK však ponúka na rok 2017 optimistický výhľad, pretože vývoj dopytu v Brazílii má po dvojročnom ekonomickom prepade vzostupný trend.

Stredný východ a Afrika: rast aj naďalej zoslabuje

Dopyt po smartfónoch dosiahol celkovo 41,9 miliónov kusov, čo predstavovalo medziročné zvýšenie o jedno percento. Bolo to dané nie dobrou ekonomickou situáciou v Saudskej Arábii, Nigérii a Egypte. GfK však predpovedá, že počas roka 2017 dôjde k zrýchleniu rastu dopytu po smartfónoch, pretože sa očakáva zlepšenie ekonomickej situácie.

Čína: širšie využitie technológie 4G posilňuje dopyt

V Číne predstavoval v 4Q 2016 celkový dopyt po smartfónoch 118,9 miliónov kusov, a to znamená medziročný nárast o 12 percent. Vďaka dotáciám od operátorov dosiahol na konci roka počet užívateľov 4G smartfónov 57 percent. Potom, čo technológie 4G prenikli do husto obývaných mestských oblastí, teraz sa rozširuje do menších miest a vidieckych regiónov, lebo užívateľom 2G a 3G je široko ponúkaný upgrade. GfK očakáva v roku 2017 oproti minulému roku štvorpercentný nárast a predaj 467,9 miliónov kusov.

Vyspelé ázijské krajiny *: rast na saturované trhy zaisťuje Južná Kórea

Dopyt po smartfónoch dosiahol v 4Q 2016 celkovo 20,5 miliónov kusov, čo je o štyri percentá viac ako v predchádzajúcom roku. Južná Kórea zaznamenala úctyhodný medziročný nárast o 17 percent, ku ktorému prispel zvyšujúci sa dopyt po stredne drahých prístrojoch. Avšak podobne ako v západnej Európe a v Severnej Amerike je trh saturovaný a GfK očakáva, že dopyt po smartfónoch poklesne v roku 2017 o dve percentá na predaj 72 miliónov kusov.

Rozvíjajúce sa ázijské krajiny *: India a Bangladéš poháňajú rast v regióne

Dopyt po smartfónoch v regióne vzrástol oproti predchádzajúcemu roku na celkových 56,8 miliónov kusov, ale v porovnaní s 3Q 2016 išlo o mierne spomalenie. Dopyt v Indii sa medziročne zvýšil o päť percent, keď silný predaj počas októbrového sviatku Diwali čiastočne vyrovnal negatívny dopad demonetizácie. GfK spracovala pozitívny výhľad na rok 2017 a počíta s tým, že dopyt po smartfónoch vzrastie medziročne o deväť percent a dosiahne predaj 229,4 miliónov kusov. V Bangladéši možno podľa GfK očakávať medziročný rast o 28 percent a spoločne s Indiou (9-percentný nárast) sa zaslúži o dosiahnutie tejto predpokladanej hodnoty.

Predaj smartfónov 2016 versus 2015
Počet predaných kusov (v miliónoch)Hodnota predaja (v mil. USD)
2015 tržby2016 tržbyY/Y rozdiel2015 tržby2016 tržbyY/Y rozdiel
Západná Európa135.4131.6-3%52.953.61%
Stredná a východná Európa71.578.510%14.517.118%
Severná Amerika191.0191.30%72.171.80%
Latinská Amerika108.4107.1-1%26.831.718%
Stredný Východ a Afrika157.5165.55%40.441.83%
Čína385.3450.117%116.2133.615%
Vyspelé ázijské krajiny73.473.81%43.045.35%
Rozvíjajúce sa  ázijské krajiny197.9210.26%32.234.16%
CELKOVO1,320.51,408.06.6%398.1428.97.7%
Zdroj: GfK Point of Sales (POS) – dáta zistené v POS na 90+ trhoch v rokoch 2015 a 2016

Arndt Polifke, globálny riaditeľ výskumu telekomunikácií v GfK, hovorí: „Žiadny iný technologický produkt nepoužívajú spotrebitelia tak intenzívne ako smartfón. Preto je dopyt po smartfónoch stabilný aj na saturovaných trhoch. Vďaka celému radu fantastických inovácií, ako je virtuálna realita, umelá inteligencia, funkcia „inteligentná domácnosť“, mobilné platby a mobilné aplikácie pre zdravý životný štýl, budú mať smartfóny pre spotrebiteľov na rozvinutých trhoch stále veľký význam. Okrem toho sú tu rastúce regióny ako Stredný východ/Afrika a rozvíjajúce sa ázijské krajiny, ktorých trhy ešte len vyzrievajú a predstavujú teda významný rastový potenciál. Tieto dva faktory vedú k tomu, že môžeme v prípade dopytu po smartfónoch vysloviť na rok 2017 prognózu solídneho rastu.“