Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Siete práve prechádzajú svojou najväčšou zmenou od zavedenia internetu

Sieť je pre dnešné digitálne podnikanie zásadná. Je základom obchodného úspechu, či už maximalizuje produktivitu zamestnancov, optimalizuje zákaznícke skúsenosti alebo chráni dáta. Zároveň sa práve nachádza uprostred svojho najväčšieho vývoja od zavedenia internetu a prináša tak IT lídrom a ich tímom príležitosť na inovácie. Spoločnosť Cisco sa spýtala viac ako 2000 IT lídrov a sieťových stratégov na aktuálny stav ich sietí a na to, ako plánujú ich rozvoj. Ukázalo sa, že ich cieľom je mať sieť schopnú reagovať na požiadavky biznisu. Do dvoch rokov by ho chcelo dosiahnuť 78 % účastníkov prieskumu. Na to, aby sa im to podarilo, však budú však musieť využiť inovatívne technológie. Viac ako 73 % IT tímov totiž dnes vynakladá viac ako polovicu svojho času len na to, aby udržali svoju sieť v súčasnom stave.

Budúcnosť sietí budú v najbližších piatich rokoch ovplyvňovať najmä tri trendy – umelá inteligencia, internet vecí a inovácie v bezdrôtových technológiách. Tie povedú k dominancii intent-based sietí,  ktoré sú schopné automaticky pretaviť prirodzene vyjadrenú požiadavku biznisu do súboru politík a akcií, ktoré zaistia, že táto požiadavka bude splnená – a to bez dopadu na ostatné služby siete,“ vysvetľuje Pavel Křižanovský, technický riaditeľ Cisco ČR.

Hlavnou prioritou pre IT lídrov a sieťových stratégov je maximalizovať obchodnú hodnotu IT a viac sa prispôsobiť obchodným potrebám. Respondenti zároveň veria, že pre dosiahnutie týchto cieľov sú zásadné investície do umelej inteligencie. Takmer 40 % IT lídrov pritom uviedlo, že zvýšenie biznisového prínosu IT je pre nich dôležitejšie než zjednodušenie prevádzky, optimalizácia produktivity zamestnancov alebo minimalizovanie bezpečnostných udalostí.

Nástup intent-based sietí

Spôsob, akým to dosiahnuť, je prechod na intent-based siete. Niektoré firmy sa už týmto smerom vydali, 41 % opýtaných má totiž aspoň jednu inštanciu SDN v aspoň jednej zo svojich sieťových domén. Na druhej strane, len 4 % tvrdia, že ich siete sú už naplno riadené zámerom. Viac ako tretina, 35 %, ale verí, že tento stav dosiahnu počas najbližších dvoch rokov.

Na otázku, kde sa v súčasnosti v Cisco Digital Readiness modeli nachádzajú, len 28 % uviedlo, že ich sieť už prekonala hranicu softvérovo definovaných sietí a je riadená obchodnými potrebami alebo dokonca úplne založená na zámere. Do dvoch rokov chce tento stav dosiahnuť 78 % respondentov.

AI ako cesta k moderným sieťam

IT lídri a sieťoví stratégovia sú pripravení využívať umelú inteligenciu. Len 18 % IT lídrov totiž vidí nízku vyspelosť systémov umelej inteligencie ako prekážku v modernizácii sietí, čo je najnižšia miera obáv medzi ich odpoveďami. Využiť prediktívnu analýzu, založenú na umelej inteligencii, plánuje v najbližších dvoch rokoch 72 % opýtaných, kým SD-WAN by malo počas dvoch rokov nasadiť dokonca 93 %. Navyše, 42 % tých, čo už SD-WAN nasadenú majú, chce mať do dvoch rokov sieť optimalizovanú pre umelú inteligenciu.

Prechod na prediktívny model fungovania sietí

IT oddelenia zápasia s prechodom z reaktívneho modelu fungovania na proaktívny, čo znižuje ich schopnosť vychádzať v ústrety potrebám biznisu. Tri štvrtiny respondentov si myslia, že ich firma nedospela k prediktívnemu modelu fungovania. Jediným možným vysvetlením toho, prečo IT tímy nie sú viac proaktívne, je množstvo času vynaložené len na to, aby všetko zostalo v súčasnom stave.

Viac než 73 % tímov na to vynakladá viac než polovicu svojho času. Ďalšou prekážkou, brániacou dosiahnutiu proaktívnejšej prevádzky, je práca v tímových silách. Až 29 % organizácií označilo koordináciu s ostatnými IT tímami za svoju časovo najnáročnejšiu prevádzkovú činnosť. Ďalších 27 % zistilo, že prevádzkový prístup využívajúci tímové silá v samostatných sieťových doménach im komplikoval možnosti modernizácie siete.

Znalosti sú kľúčom k modernizácii

IT lídri a stratégovia nemajú obavy z nedostatku zručností. Vyjadrili dôveru v schopnosti svojich tímov riešiť budúce výzvy v oblasti sietí. Tretina vedúcich IT pracovníkov verí, že ich tímy sú veľmi dobre pripravené splniť všetky potreby vyspelých sietí, ďalších 40 % verí, že sú dobre pripravené a len 7 % si myslí, že nie sú pripravené vôbec. Nedostatočné schopnosti však zostávajú prekážkou pre viac než štvrtinu IT tímov. Až 27 % IT lídrov totiž označilo nedostatok potrebných zručností ako hlavnú prekážku pri prechode na pokročilé siete. Preto je aj pre 22 % IT lídrov dopĺňanie či zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov hlavnou prioritou.

Kompletná správa spoločnosti Cisco o stave vývoja podnikových sietí Cisco 2020 Global Networking Trends Report si možno stiahnuť na tejto adrese.

Značky: