Je pochopiteľné, že tlak vyvolaný pandémiou koronavírusu núti spoločnosti systematicky prehodnotiť svoje priority.

Udržateľnosť a sociálne otázky doteraz boli podľa všetkého presunuté na vedľajšiu koľaj a 76 % spoločností potvrdilo, že ich nezaradili do svojich troch hlavných obchodných priorít. Pozitívne však je, že po skončení krízy môžeme očakávať návrat týchto otázok do popredia záujmu. 65 % respondentov uvádza, že tieto problémy budú po pandémii zohrávať dôležitú úlohu.

Pokiaľ ide o kancelárske technológie, udržateľnosť a úspora nákladov spolu môžu ísť ruka v ruke. Tieto riešenia sú však často prehliadané makroekonomickými trendami, ako sú veterné turbíny a solárne panely, ktoré by mohli viesť k dojmu, že udržateľnosť môže byť nedostupná a nákladná.

Dôležitú úlohu hrajú vedúci pracovníci v oblasti IT 

Pokiaľ ide o plánovanie budúcnosti s ohľadom na pozitívny dopad na životné prostredie, príkladom idú vedúci pracovníci v IT, pričom 79 % očakáva, že ekologické a sociálne otázky získajú po pandémii koronavírusu na dôležitosti. To možno vysvetliť tým, že majú lepší prehlaď a znalosť jednoduchých technologických riešení, ktoré majú k dispozícii. Sú tak schopní ich lepšie implementovať a monitorovať ich vplyv.

„Už teraz vieme, že technológia atramentovej tlače má oproti laserovým tlačiarňam obrovské environmentálne výhody a už mnoho rokov podporujeme prechod na atramentové tlačiarne,“ hovorí Darren Phelps. „Zjednodušene, ak by boli všetky laserové tlačiarne v rámci Európy nahradené firemnými atramentovými tlačiarňami Epson s technológiou Heat-Free, mohli by sme každý rok ušetriť dostatok energie, čím by sme znížili emisie CO2 o 410 miliónov kilogramov a zmenšili náklady na energie až o 152 miliónov eur ročne.“

Príležitosti pre udržateľnosť

 Pre spoločnosti, ktoré sa i naďalej zaväzujú k úsiliu o ochranu životného prostredia a spoločensky zodpovednému jednaniu, existujú tiež menej hmatateľné výhody. 82 % osôb s rozhodovacou právomocou a 78 % osôb bez rozhodovacích právomocí verí, že tieto snahy môžu mať významný dopad na obchodné výsledky.

  • 44 % verí, že to ovplyvňuje, ako ostatní značku vnímajú.
  • 40 % verí, že to ovplyvňuje lojalitu zamestnancov.
  • 38 % verí, že to ovplyvňuje produktivitu zamestnancov.

Z tých, ktorí sa zameriavajú na ekologické a spoločenské úsilie, 86 % očakáva, že sa obchodné zisky v budúcom roku/piatich rokoch zvýšia.

Zamestnanci by si priali, aby zamestnávatelia starostlivejšie vyberali poskytnuté firemné zariadenia (na doma a v kancelárii), a to bez ohľadu na svoj vek

Čo sa týka poskytovaných produktov, zamestnanci by si priali vidieť tiež úsilie o udržateľnosť. 70 % z nich uvádza, že je nevyhnutné, aby produkty dlho vydržali, boli úsporné a/alebo pomáhali znižovať množstvo odpadu.

A hoci sú medzigeneračné rozdiely v rámci prieskumu evidentné – viac ako 76 % osôb mladších ako 22 rokov a 71 % vo veku 23 – 37 rokov očakáva, že spoločenské a ekologické problémy budú po pandémii koronavírusu ešte dôležitejšie, oproti iba 55 % respondentov vo veku 54 rokov a viac, je to práve staršia generácia, kto poháňa dopyt po energetickej účinnosti, odolnosti a znižovaniu odpadov.

Porovnávacie výpočty

„Pre spoločnosť Epson je udržateľnosť už dlho základným kameňom jej podnikateľských aktivít, a to ako pri navrhovaní a výrobe produktov, tak aj v rámci nášho vlastného jednania a internej prevádzky. Sme si istí, že v úsilí o udržateľnejší prístup k podnikaniu nie sme sami, ale pandémia veľa priorít zmenila,“ uvádza Marcel Divín, Branch Office Manager spoločnosti Epson CZ & SK.

Kľúčové poznatky zo správy o indexe udržateľnosti od spoločnosti Epson

  • V priebehu krízy koronavírusu udržateľnosť a otázky sociálneho dopadu považovala za jednu z troch hlavných priorít menej ako štvrtina spoločností v Európe
  • To sa líši od názoru širšej verejnosti, pričom sú ekologické a sociálne problémy považované za dôležité u 71 % respondentov (tak zákazníkov ako aj zamestnancov).
  • A 83 % z nich tvrdí, že ekologický a sociálny aspekt produktov a služieb, ktoré sami nakupujú, hrá dôležitú úlohu.
  • Zamestnanci v kanceláriách aj zamestnanci pracujúci z domu uviedli, že environmentálne aspekty hrajú pri produktoch, ktoré používajú, dôležitú úlohu (70 % uvádza, že technológie pre prácu z domu musia dlho vydržať, šetriť energiu alebo pomáhať znižovať množstvo odpadu).
  • 81 % zamestnancov uviedlo, že je pre nich dôležité, aby ich zamestnávateľ podporoval sociálnu a ekologicky prospešnú činnosť.
  • Príkladom idú vedúci pracovníci v oblasti IT. To nepochybne podporí spoločnosti, ktoré chcú tieto problémy uprednostniť v období po koronavíruse a ktoré budú chcieť svoje úsilie zjednotiť s očakávaním zákazníkov a zainteresovaných strán.

Rozdiely medzi geografickými regiónmi a generáciami sú zjavné, ale väčšina respondentov súhlasí s tým, že udržateľné a spoločensky zodpovedné jednanie prináša isté obchodné výhody.

Značky: