Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Priamo na hraničných priechodoch s Ukrajinou, ktorými prechádzajú vojnoví utečenci, sa nachádza pracovný tím Ministerstva zdravotníctva SR, vedený  generálnou riaditeľkou sekcie krízového riadenia Ildikó Kukanovou. Ten v spolupráci s primárkou Kliniky infektológie a geografickej medicíny UNB Alenou Koščálovou má za cieľ definovať potrebný rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti na hraniciach a v hotspotoch.

Rezort zdravotníctva vyhodnocuje efektívnosť jednotlivých krokov pomoci utečencom z Ukrajiny tak, aby nedochádzalo k preťažovaniu existujúceho zdravotného systému vysileného pandémiou COVID-19.  Systém sa vyhodnocuje podľa aktuálneho vývoja situácie a flexibilne sa bude prispôsobovať zmenám. MZ SR vníma aj potrebu spolupráce s humanitárnymi a dobrovoľníckymi organizáciami, ktoré pôsobia na hraničných priechodoch. Ministerstvo zdôrazňuje, že zdravotná starostlivosť pre našich občanov ostáva zachovaná v plnej miere tak ako doteraz.

Potrebný rozsah zdravotnej starostlivosti bol aplikovaný už aj pri budovaní rozšíreného hotspotu, ktorý bol otvorený včera v Michalovciach.  V ňom pôsobí Intervenčný tím ministerstva zdravotníctva v spolupráci s Vysokou školou sv. Alžbety. Za prvú noc fungovania hotspotu v Michalovciach bolo ošetrených 11 vojnových utečencov.

Na každom hraničnom priechode, ktorým prechádzajú vojnoví utečenci, je zabezpečená neodkladná zdravotná starostlivosť poskytovaná Záchrannou zdravotnou službou. Na priechodoch vo Veľkých Slemencoch a Ubli je doplnená aj o Intervenčný tím MZ SR a lekára. Odborníci internetovej poradne pre mladých ľudí IPčko.sk poskytujú  vojnovým utečencom tiež potrebnú psychosociálnu pomoc v krízovej situácii.

Celkový počet ošetrených pacientov je zatiaľ nízky. Najčastejšie zdravotné komplikácie, s ktorými vojnoví utečenci z Ukrajiny vyhľadávajú zdravotnú pomoc na hraniciach alebo v hotspotoch, sú vysoký krvný tlak, prechladnutie alebo vyčerpanie. Ľudia s vážnejšími diagnózami sú podľa potreby prevážaní do nemocníc alebo špecializovaných zariadení.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.