Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Globálny prieskum medzi zamestnancami odhalil, že 74 % si myslí, že neefektívna podpora IT ovplyvňuje morálku a bráni produktivite, zatiaľ čo 87 % víta umelú inteligenciu pri riešení problémov v oblasti IT
  • Lenovo Premier Support Plus kombinuje AI a ľudskú interakciu pre proaktívnu, prediktívnu, bezproblémovú a priamu IT podporu, navrhnutú špeciálne pre dnešnú hybridnú pracovnú silu

Deväť z desiatich  zamestnancov  (87 %) uznáva, že umelá inteligencia zohráva pozitívnu úlohu v tom, že im pomáha zostať produktívnymi, zatiaľ čo osem z desiatich (81 %) podľa spoločnosti Lenovo uprednostňuje kombináciu umelej inteligencie a ľudskej interakcie.

Nová globálna štúdia odhaľuje[1] že väčšina z 12 000 opýtaných zamestnancov (91 %) verí, že by boli produktívnejší, keby sa ich problémy s IT v práci vyriešili rýchlo a efektívne. Ďalších 74 % tvrdí, že slabá podpora IT znížila ich motiváciu v práci.  Výsledky ukazujú, že na podporu dnešnej hybridnej pracovnej sily je potrebné zaviesť efektívny a účinný systém podpory IT.

Respondenti prieskumu vnímajú, že kľúčovými výhodami IT podpory založenej na umelej inteligencii je najmä riešenie pracovných problémov s minimálnym narušením práce, keďže umelá inteligencia dokáže IT problémy automaticky identifikovať a riešiť. Táto podpora je dostupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni aj počas víkendov a sviatkov.

,,Hoci pracoviská sa vyvíjali s nárastom hybridnej práce, IT podpora pre zamestnancov zjavne nedržala krok. S rastúcim využívaním cloudových služieb, umelej inteligencie a  metaverse sa IT prostredie jednotlivých organizácií stane ešte zložitejšie, takže aj efektívna IT podpora sa stane ešte dôležitejšou pre pracovnú morálku zamestnancov,” povedal John Stamer, viceprezident a generálny riaditeľ globálnych produktových služieb v spoločnosti Lenovo.

Premier Support Plus ponúka služby, ktoré sú nevyhnutné pre súčasné potreby hybridnej pracovnej sily a digitálnej transformácie v organizáciách, kombinujúc to najlepšie z oboch svetov – pokročilú umelú inteligenciu pre inteligentnejšie služby. Zároveň stále poskytuje ľudskú podporu tam, kde je to najviac potrebné pre bezproblémovú a priamu IT podporu, ktorú zamestnanci hľadajú.

Premier Support Plus je najkomplexnejšia služba podpory IT na trhu. Pomáha spoločnostiam zostať pripravenými na budúcnosť tým, že ponúka kvalitné riešenia na zlepšenie pracovnej morálky a spokojnosti zamestnancov, ktoré sú nevyhnutné pre udržanie talentov na dnešnom vysoko konkurenčnom trhu.

Podľa prieskumu 62 %  respondentov uviedlo, že sú vo svojej práci spokojní s riadením zamestnaneckých skúseností zameraných na hybridnú prácu. Avšak napriek tomu  sa významných 38 % respondentov vyjadrilo, že sú neutrálni alebo dokonca nespokojní so svojim fungovaním v práci.

Podpora Premier Support Plus bola vyvinutá s ohľadom na kľúčové podnikové prvky a tiež s ohľadom na koncových užívateľov, aby ponúkla najkomplexnejšiu službu podpory a ochrany pri problémoch s IT:

  • Prediktívna analýza založená na umelej inteligencii umožňuje proaktívnu a preventívnu detekciu problémov a schopnosť identifikovať a riešiť mnohé potenciálne problémy v oblasti IT.
  • Ochrana proti náhodnému poškodeniu poskytuje krytie nad rámec tradičnej systémovej záruky  a chráni zariadenia pred akýmikoľvek neúmyselnými pádmi, rozliatím a nárazmi.
  • Služba Keep Your Drive uchováva pevné disky používateľov a poskytuje zákazníkom úplné vlastníctvo nad ich údajmi, ktoré si môžu ponechať alebo zlikvidovať podľa ich podmienok, čím sa zvyšuje bezpečnosť údajov a zabezpečuje súlad s požiadavkami na ochranu a uchovávanie údajov.
  • Služba Sealed Battery predlžuje podporu batérií až na tri roky, pričom sú k nim pridelení technici certifikovaní spoločnosťou Lenovo, ktorí v prípade potreby zabezpečia efektívnu a účinnú výmenu batérií, čím sa minimalizujú prestoje a zvyšuje sa odolnosť podniku.
  • Oprávnenie na medzinárodné služby podporuje nadnárodné korporácie tým, že umožňuje službu ochrany pred náhodným poškodením, Keep Your Drive a Sealed Battery kdekoľvek na svete sa ich zamestnanci nachádzajú.

Vzhľadom na dôležitosť produktivity a skúseností zamestnancov ponúka Premier Support Plus podnikom aj špecializovaného správcu zapojenia do služieb, ktorý poskytuje proaktívne vykazovanie a sledovanie aktív.

,,Mandáty CIO na podporu transformácie podniku neboli nikdy naliehavejšie. IT oddelenia musia každý deň poskytovať zamestnancom efektívnu skúsenosť s IT. Takže okrem toho, že sme čoraz dôveryhodnejším partnerom v oblasti inteligentnej digitálnej transformácie, sme tiež neuveriteľne zameraní na poskytovanie praktických inovácií,” povedal John Stamer.

Poslaním spoločnosti Lenovo je poskytovať organizáciám praktické a udržateľné technológie, ktoré podporujú inovácie a pripravenosť na budúcnosť. Spoločnosť Lenovo nedávno uviedla na trh sériu PC riešení vrátane nových zariadení ThinkPad, ThinkCentre a IdeaPad, ktoré pomáhajú používateľom využívať hybridné pracovné prostredia.

Lenovo Premier Support Plus je k dispozícii už teraz. Viac sa dozviete na globálnom virtuálnom podujatí 15. marca 2023.  Získajte prehľad o  tom, ako môžu technológie zlepšiť skúsenosti zamestnancov, a pozrite sa z prvej ruky na to, ako môže Premier Support Plus vyriešiť problémy s podporou IT.  Pre viac informácií a registráciu kliknite sem.


[1] Globálna štúdia spoločnosti YouGov, ktorú si objednala spoločnosť Lenovo, skúmala 12 000 zamestnancov na desiatich kľúčových trhoch vrátane Austrálie, Brazílie, kontinentálnej Číny, Nemecka, Hongkongu, Indie, Japonska, Singapuru, Veľkej Británie a USA, sa uskutočnila od 23. februára do 3. marca 2023. 

Značky: