Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Po tom, ako pandémia zvýraznila krehkosť systémov zdravotnej starostlivosti, organizácia EIT Health nabáda európskych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby využívali umelú inteligenciu a technológie, a spúšťa ďalšie školenie na zvýšenie kvalifikácie zdravotníckych pracovníkov v oblasti umelej inteligencie.

  • Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie[1] by mohlo vzniknúť na celom svete do roku 2030 v zdravotníctve 40 miliónov nových pracovných miest, no dovtedy bude svetu chýbať 9,9 milióna lekárov, zdravotných sestier a pôrodných asistentiek.
  • Nová správa organizácie EIT Health upozorňuje na naliehavú potrebu investovať do umelej inteligencie a digitálnych technológií, aby sa lepšili systémy zdravotnej starostlivosti v celej Európe.
  • Organizácia EIT Health víta začiatok tvorby legislatívneho rámca na výmenu údajov a vyzýva na udržanie tohto tempa, aby bolo možné plne realizovať výhody umelej inteligencie.
  • Slovenskí odborníci sa teraz môžu zúčastniť na bezplatnom online školení HelloAI RIS Online, ktorého cieľom je zvyšovanie kvalifikácie v oblasti umelej inteligencie. Registrovať sa je možné do 28. mája.

Organizácia EIT Health vydala novú správu od svojho výskumného tímu[2] o umelej inteligencii, v ktorej sa hovorí o naliehavej potrebe technologickej revolúcie po pandémii, o potrebe interakcie medzi človekom a strojom a základných digitálnych zručnostiach, tak, aby nemali európske systémy zdravotnej starostlivosti počas nasledujúceho desaťročia významné ťažkosti. Bez väčšej štrukturálnej a transformačnej zmeny budú systémy zdravotnej starostlivosti neudržateľné a európsky prísľub univerzálnej zdravotnej starostlivosti bude ohrozený. Využívanie umelej inteligencie môže zachrániť budúcnosť zdravotnej starostlivosti pred týmto naliehavým problémom a môže uľahčiť automatizáciu rutinných, opakujúcich sa a administratívnych úloh zdravotníckych pracovníkov, čím sa uvoľní približne až 70 % ich času, ktorý trávia administratívnou činnosťou.

Nová správa organizácie EIT Health vychádza zo série diskusií na tému „Pracovníci v sektore zdravotnej starostlivosti a organizačná transformácia s umelou inteligenciou“ a uvádza širokú škálu oblastí zamerania, ktoré je potrebné riešiť na európskej aj národnej úrovni, najmä v kontexte pandémie COVIDU-19, aby sa maximalizoval potenciál umelej inteligencie a technológií v zdravotnej starostlivosti.

 Jan-Philipp Beck, riaditeľ organizácie EIT Health hovorí: „Výsledky správy výskumného tímu nám dali jasný a ucelený odkaz, ako podporovať umelú inteligenciou a technológiu v európskych systémoch zdravotnej starostlivosti. Už vieme, že umelá inteligencia má potenciál transformovať zdravotnú starostlivosť, no musíme pracovať rýchlo a spoločne, aby sme ju začlenili do súčasných európskych štruktúr zdravotnej starostlivosti. Výzva, ktorú priniesla pandémia, nepochybne pomohla urýchliť rast, prijatie a škálovanie umelej inteligencie, keď sa zainteresované osoby usilovali poskytovať starostlivosť rýchlo a na diaľku. Túto hybnú silu je však potrebné udržať, aby sa zaistilo dlhodobé začlenenie týchto výhod do systémov zdravotnej starostlivosti, čo im pomôže pripraviť sa na budúcnosť, a to je niečo, čo bude prospešné pre nás všetkých.”

Hlavnými odporúčaniami organizácie EIT Health je zlepšiť spoluprácu a výmenu informácií o osvedčených postupoch v celej Európe, stavať na existujúcich sieťach a infraštruktúrach na podporu integrácie umelej inteligencie, zlepšiť vzdelávanie a zručnosti, vytvárať finančné modely založené na hodnotách, ktoré začleňujú umelú inteligenciu a uznávajú dlhodobejšiu úsporu nákladov. Na širšej európskej úrovni organizácia EIT Health podporuje spoľahlivejšiu dátovú infraštruktúru pre Európu, aby sa zabezpečilo, že členské štáty a systémy zdravotnej starostlivosti si budú môcť vymieňať údaje, čo umožní odborníkom sledovať ochorenia, určovať diagnózy rýchlejšie a vytvárať nové a lepšie riešenia vychádzajúce z umelej inteligencie.

Zvyšovanie kvalifikácie zdravotníckych pracovníkov je teraz dôležitejšie než kedykoľvek predtým

Odborníci a zdravotnícke komunity sa zhodujú na tom, že témy zamerané na technológie meniace život, ako je umelá inteligencia, vo väčšine osnov akademických lekárskych programov stále chýbajú, avšak mladí odborníci by veľmi uvítali pokrok v tejto oblasti. Pokroky v oblasti umelej inteligencie a technológie môžu byť pre súčasné systémy zdravotnej starostlivosti mimoriadne prospešné a umožňujú pracovníkom v prvej línii tráviť viac času starostlivosťou o pacientov. Údaje zo spoločnej publikácie organizácií EIT Health a McKinsey and Company zverejnenej v roku 2020[3] zdôraznili, že automatizácia umelej inteligencie by mohla pomôcť riešiť nedostatok pracovnej sily, urýchliť výskum a vývoj život zachraňujúcich liečebných metód a pomôcť skrátiť čas strávený plnením administratívnych úloh.

Monika Tóthová

Je mimoriadne potrebné nielen pritiahnuť, vyškoliť a udržať si viac zdravotníckych pracovníkov, no tiež zabezpečiť, že ich čas sa využije tam, kde pridáva najvyššiu hodnotu – pri starostlivosti o pacientov. Zavedenie a škálovanie riešení umelej inteligencie však bude vyžadovať nové aktivity a nové zručnosti. Jednou z najväčších výziev bude vytvoriť pracovnú silu, ktorá dokáže pracovať s technológiou a používať riešenia využívajúce umelú inteligenciu. Nové úlohy vzniknú na priesečníku lekárskej vedy a vedy o údajoch, kde budú potrební dizajnéri – špecialisti na interakcie medzi človekom a strojom pri klinickom rozhodovaní. Toto pomôže pracovným tokom, ktoré využívajú umelú inteligenciu. Zdravotnícki pracovníci budú okrem iného tráviť viac času so strojmi, napríklad budú musieť učiť algoritmy, aby boli presnejšie. Toto je mimoriadne dôležité v krajinách, kde je celkové tempo inovácií pomalšie. Preto my spoločne s GE Healthcare a inými partnermi EIT Health chceme riešiť tento nedostatok zručností. To je dôvod, prečo zas ďalší rok vybavíme stovky zdravotníckych špecialistov vedomosťami, znalosťami a praktickými zručnosťami o umelej inteligencii. Osnovy programu sú zrozumiteľné, dokonca aj pre ľudí, ktorí nemajú zručnosti v oblasti programovania či pokročilej medicíny. Je bezplatný pre účastníkov pochádzajúcich z krajín EIT RIS,” podčiarkuje Monika Tothová, manažérka programu RIS v EIT Health InnoStars.

HelloAI RIS Online je online školenie pre vysokoškolských študentov a výskumníkov z lekárskych, technických a obchodných fakúlt, ktorí chcú pracovať v oblasti zdravotnej starostlivosti a sú ochotní dozvedieť sa viac o technológiách umelej inteligencie. Za posledné tri roky bolo vyškolených vyše 800 účastníkov. Kurz vedie GE Healthcare a podporuje ho Štokholmský kráľovský inštitút technológie a Technický inštitút Leitat.

Od roku 2021 sa do programu pridá aj Maastrichtská univerzita, Debrecínska univerzita a HealthVentureLab a spoločne so zastrešujúcou organizáciou EIT Health pomôžu vytvárať hodnotný ekosystém na predstavenie umelej inteligencie európskym talentom, ktoré majú o to záujem.

Umelá inteligencia môže viesť k rýchlejšej a presnejšej diagnostike, ktorá má tým pádom potenciál uvoľniť čas pre lepší dialóg s pacientom. Pri tejto úlohe sa usilujeme podporovať novú generáciu zdravotníckych pracovníkov,” povedal profesor. Dr. Mathias Goyen, zdravotný riaditeľ EMEA pre GE Healthcare, ktorý je jedným z kľúčových prednášajúcich a vizionárov tohto programu.

V budúcnosti bude EIT Health naďalej hrať kľúčovú úlohu pri zvyšovaní kvalifikácie a rekvalifikácii pracovníkov v zdravotníctve. Kľúčom bude uľahčiť takú potrebnú transparentnosť a spoluprácu medzi inovátormi a ľuďmi z praxe, ktorá podporí úspešné škálovanie umelej inteligencie v systémoch zdravotnej starostlivosti v Európe a takisto zapojí tvorcov politík do potrebných legislatívnych zmien.

Ak chcete zistiť viac o výskumnom tíme organizácie EIT Health a prečítať si celú správu, navštívte stránku https://thinktank.eithealth.eu/.

Prihlášky na kurz HelloAI RIS Online nájdete na stránke: https://helloaionline.com/

[1] Globálna stratégia o ľudských zdrojoch pre zdravie: Pracovná sila 2030, Svetová zdravotnícka organizácia, 2016, https://www.who.int/hrh/resources/pub_globstrathrh-2030/en/

[2] https://thinktank.eithealth.eu/

[3] EIT Health a McKinsey & Company (2020). „Transformácia zdravotnej starostlivosti s umelou inteligenciou: Vplyv na pracovnú silu a organizácie“ [online]K dispozícii na adrese https://eithealth.eu/wp-content/uploads/2020/03/EIT-Health-and-McKinsey_Transforming-Healthcare-with-AI.pdf