Užitočná aplikácia, ktorá podľa nahrávky hlasu môže odhaliť Alzheimerovu alebo Parkinsovovu chorobu, je v záverečnej testovacej fáze. Ochotní dobrovoľníci môžu urýchliť jej spustenie.

Slovenskí odborníci, ktorí už tretí rok vyvíjajú mobilnú aplikáciu nazvanú EWA, sú v cieľovej rovinke. Aplikácia je svetový unikát. Funguje na základe umelej inteligencie, ktorá je „naučená“ na základe hovoreného slova a ďalších jeho špecifík (artikulácia, rýchlosť reakcie, presnosť, hlasitosť,…) vyhodnotiť, či človek netrpí degeneratívnymi ochoreniami mozgu – Parkinsonom alebo Azlheimerom. Ako je to možné?

Medzi prvé príznaky týchto ochorení totiž patrí obmedzenie slovnej zásoby a zabúdanie slov. Hoci sú obe choroby neliečiteľné, včasná diagnostika je veľmi dôležitá. Čím skôr sa totiž ochorenie odhalí, tým väčšia je šanca na spomalenie jeho progresu, čo sa dá dosiahnuť vhodne nastavenou liečbou medikamentmi a vhodnou terapiou.

Svetoví Slováci

Za aplikáciou stojí programátor a riaditeľ počítačovej firmy Axon Pro Alfréd Zimmermann, ktorý sa spojil s ďalšími kolegami i vedcami zo Slovenska – odborníkmi na neurodegeneratívne ochorenia. V spolupráci s Centrom Memory a Ústavom informatiky SAV vytvorili bezplatnú aplikáciu, ktorá má fungovať jednoducho, no pritom efektívne.

„Človek postupne vidí 20 jednoduchých obrázkov predmetov a činností. Po každom obrázku do mobilu jednoslovne povie, čo videl. Následne sa mu zjaví komplikovanejší obrázok výjavu, kde je viac osôb a činností, ktoré navzájom súvisia. Na popis tohto obrázku má k dispozícii 90 sekúnd. Celá výpoveď sa nahrá a vyhodnotí,“ priblížil aplikáciu autor projektu A. Zimmermann.

Hľadajú dobrovoľníkov

Aby boli výsledky skutočne validné, aplikácia prechádza náročným testovaním a učením sa. „Zjednodušene sa dá povedať, že teraz umelú inteligenciu učíme počúvať a vyhodnocovať jednotlivé obrázky s rôznym prízvukom a v rôznych slovenských nárečiach. Zatiaľ máme nahrávky vyše 1 200 dobrovoľníkov, z ktorých je viac ako 60 % z oblasti Bratislavy, časť z východného a zo stredného Slovenska,“ povedal A. Zimmerman.

V hlase a v hovorenom prejave sa toho odráža oveľa viac, než si myslíme. Napríklad región, z ktorého pochádzame, či oblasť, v ktorej žijeme, ale aj dosiahnuté vzdelanie a životný štýl.

„Aktuálne ešte potrebujeme ľudí starších ako 50 rokov z iných regiónov a najmä s nižším vzdelaním, aby mala aplikácia dostatok vzoriek a učebnej látky z naozaj celého spektra. Predpokladáme, že ak sa nám podarí zrealizovať všetky nahrávky a učenie aplikácie, ktoré ešte potrebujeme, koncom roka by sme ju mohli spustiť do ostrej prevádzky.“

Život s chorobou

To, že je v prípade týchto chorôb včasná diagnostika dôležitá, potvrdzuje aj MUDr. Vladimír Klement. „Správne a včas nastavená liečba môže pomôcť udržať vyššiu kvalitu života pacientov na dlhší čas. Napríklad v prípade Alzheimerovej choroby vieme, že keď raz začnú odumierať tie štruktúry v mozgu, ktoré sú dôležité pre dlhodobú a krátkodobú pamäť, myslenie a rozumové schopnosti, ide o nezvratný a neliečiteľný proces. Dá sa však spomaľovať a prejavy demencie zmierňovať, ak sa diagnostikuje včas,“ hovorí odborník z Agapé Senior Park v obci Horný Bar, v ktorom sa špecializujú aj na starostlivosť o seniorov s neurodegeneratívnymi ochoreniami.

Zariadení s podobným zameraním nie je na Slovensku veľa, hoci existuje reálny predpoklad, že počet chorých sa bude zvyšovať. K ich odhaleniu zrejme prispeje aj aplikácia EWA, hoci im umožní žiť dlhší čas samostatnejší život. Skôr či neskôr si však budú vyžadovať inštitucionálnu pomoc, čo prospeje ako chorým, tak ľuďom, ktorí sa o nich starajú, pretože je to mimoriadne časovo, fyzicky aj psychicky náročné.

„To, že sú v zariadení spolu ľudia so širším spektrom diagnóz, môže zdanlivo zhoršovať ich kooperáciu, ale ak sa stíšime, reagujeme v potrebnom tempe, trpezlivo a empaticky, napriek rôznym druhom ochorení môže byť spolupráca veľmi dobrá. Tá potom týchto ľudí podnecuje ku vzájomnej stimulácii a k podobnej aktivite, čo pomáha napĺňať ich potreby,“ uzavrela psychologička z Agapé Senior Parku Jana Janičová.

Zdroj: EWA

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.