Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Klienti UNIQA poisťovne postupne nahlasujú škody, ktoré v ich bytoch spôsobil požiar následkom výbuchu plynu v bytovke na Mukačevskej ulici v Prešove.

Klientom odporúčame čo najskôr  nahlásiť škody online na našej webstránke 24 hodín denne alebo telefonicky na našom call centre počas prevádzkovej doby v pondelok až v piatok od 8:00-18:00. Naši likvidátori budú následne kontaktovať každého poškodeného telefonicky a dohodnú s ním ďalší postup.

UNIQA je pripravená riešiť nahlásené poistné udalosti bez zbytočnej byrokracie v zrýchlenom konaní.

Menšie škody, ako sú napríklad opravy presklenia okien, bude poisťovňa likvidovať bez obhliadky. Po nahlásení škody online alebo na našom call centre stačí, ak klienti pošlú do poisťovne fotky alebo videodokumentáciu poškodeného majetku a účet za opravu.

V takýchto mimoriadnych situáciách vie klientom pomôcť aj asistenčná služba k poisteniu majetku (majú ju všetky zmluvy UNIQA od roku 2010). Klienti sa na ňu môžu obrátiť so žiadosťou o pomoc 24 hodín denne. Môžu ju využiť najmä ľudia z domov, ktoré susedia s poškodenou bytovkou a boli tiež výbuchom poškodené. V rámci limitov plnenia pri riešení stavu núdze asistenčná služba zaistí okamžitú pomoc. Ide napríklad o príjazd zmluvného dodávateľa na miesto udalosti a práce dodávateľa, ktoré sú spojené s odstránením príčiny stavu núdze (oprava presklenia okien, elektroinštalácie a pod.).

V prípade, ak má klient v poistnej zmluve dojednané aj krytie náhradného ubytovania, poisťovňa preplatí takéto ubytovanie do limitu plnenia.

Pripomíname, že poistenie nehnuteľnosti v prípade bytov chráni všetky steny bytu aj so stavebnými účasťami ako sú napríklad okná, dvere či podlahy, maľovky, sanitu, elektroinštalácie, plynové inštalácie, anténne, satelitné  zariadenia, vstavané skrine a podobne.  Poistenie domácnosti sa vzťahuje na všetky hmotné hnuteľné veci v domácnosti ako je nábytok, koberce, doplnky, šatstvo, športové potreby, elektroniku, domáce spotrebiče alebo veci osobnej potreby. Ideálne je mať poistený domov komplexne, teda uzatvoriť si poistenie nehnuteľnosti aj domácnosti a správne nastaviť poistnú sumu, tak, aby zodpovedala reálnej hodnote nehnuteľnosti a domácnosti.

Značky: