Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Medziročný celkový nárast počtu nových prípadov v ČR a SR o 32 %
  • Uchránená hodnota z pokusov o podvod v UNIQA ČR a SR 1,7 milióna Eur
  • Najväčší výskyt podvodov opäť v poistení áut a v poistení majetku

UNIQA pojišťovna so sídlom v Prahe podniká v Česku aj na Slovensku. V tomto roku vyšetrovala počas prvých šiestich mesiacov celkom 1 023 nových prípadov pokusov o podvodné konanie (medziročne bezmála o tretinu viac). Za rovnaké obdobie dokončila vyšetrovanie 450 potvrdených káuz, kde klient poisťovňu klamal, čo znamenalo medziročne 5% nárast. Celková uchránená hodnota v ČR a SR z odhalených podvodov predstavovala takmer 1,7 milióna EUR.

UNIQA Slovenská republika

Slovenská UNIQA odhalila za prvých šesť mesiacov tohto roku celkom 261 nových sporných poistných udalostí, čo bola porovnateľná úroveň s predchádzajúcim rokom. Vyšetrovanie s preukázaním podvodných aktivít bolo v sledovanom období ukončené u 92 káuz. Celkovo sa chceli „tiež klienti“ neoprávnene obohatiť o sumu 586 150 EUR a uchránená čiastka tak medziročne v UNIQA SK stúpla o viac ako tretinu.

Za prvý polrok 2022 predstavovala priemerná čiastka, o ktorú chceli podvodníci UNIQA SK v preukázaných prípadoch obrať, približne 6 400 EUR .

Podobne ako vlani, veľké množstvo nových sporných prípadov registrovala aj tento rok slovenská UNIQA v havarijnom poistení, povinnom zmluvnom poistení (PZP) a v poistení majetku: počty novo šetrených káuz ale vzrástli v tejto trojici odvetví len v poistení majetku (o 22 %), zatiaľ čo oba motoristické segmenty UNIQA zaznamenali pokles. V súčte PZP a havarijného poistenia išlo aj tento rok o najvyšší podiel na všetkých nových kauzách (42 %). V havarijnom poistení bola priemerná výška preukázaného pokusu o podvod tento rok 2 100 EUR. Viac ako dvojnásobnú výšku mal však priemerný odhalený pokus o obohatenie z PZP, a to 4 800 EUR.

Jeden stále sa opakujúci „recept“ podvodníkov: UNIQA mala za klienta z PZP hradiť škodu na vozidle, do ktorého údajne nacúval. Starostlivým vyšetrovaním za účasti znalca sa preukázalo, že havarované časti poškodeného auta takej nehode vôbec nezodpovedajú. Pretože išlo o prémiovú značku, UNIQA tak odmietla vyplatiť pomerne vysokú sumu 32 000 EUR  za „dohodnutú“ poistnú udalosť a vypovedala klientovi zmluvu. Dôvodom nárastu uchránenej hodnoty je tiež zameranie vyšetrovateľov na detailné skúmanie nárokov na poistné plnenie za ujmu na zdraví po dopravných nehodách zavinených klientmi z PZP.

Popri poistení áut sa na Slovensku podvádzalo hlavne v poistení majetku. Uchránená hodnota z odhalených podvodov predstavovala za prvých šesť mesiacov 2022 celkovo viac ako 135 000 EUR. Bola to viac ako dvojnásobná suma v porovnaní s minuloročným prvým polrokom.

Odbor poistenia osôb vlani zaznamenal najvyššiu dynamiku nárastu nových káuz, keď medziročne stúpol ich počet na 2,8 násobok v porovnaní s prvým polrokom 2021. Uchránená hodnota sa zvýšila na 245 000 EUR, keď medziročne vzrástlo podvodne nárokované poistné 4,5-krát.

Suma 180 000 EUR však pripadá na dve výnimočné kauzy: v jednom prípade išlo o hrubé skreslenie podkladov na vyplatenie poistného plnenia za trvalé následky úrazu, v druhom o účelovo uzavreté poistenie schopnosti splácať hypotéku po tom, čo sa klient o dva dni skôr dozvedel fatálnu diagnózu, na ktorú zakrátko zomrel. Ak odpočítame túto sumu, mal priemerný pokus o podvod v oblasti poistenia osôb na Slovensku hodnotu 8 100 EUR.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.