Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Medzinárodná ratingová agentúra Standard & Poor’s (S&P) vystavila značke UNIQA v aktuálnom ratingu priaznivé vysvedčenie.

„Podľa nášho názoru bude skupina naďalej využívať svoje dlhoročné vzťahy so súkromnými klientmi, malými a strednými podnikmi a spoluprácu s bankami na ďalšie posilnenie svojej pozície na trhu v Rakúsku a strednej a východnej Európe,“ píšu analytici.

Prístup orientovaný na klienta a služby bankopoistenia

Odborníci ratingovej agentúry považujú za hlavné dôvody konkurencieschopnosti skupiny jej klientsky orientovaný prístup a spoluprácu s bankami (najmä Raiffeisen), ktoré predávajú poistné produkty (bancassurance).

Úspešná integrácia

Agentúra S&P pozitívne hodnotí aj úspešnú integráciu spoločností AXA, ktorá ďalej zlepšila pozíciu UNIQA v Poľsku, Českej republike a na Slovensku. Analytici očakávajú, že tento trend bude pokračovať.

Očakávajú sa solídne výsledky a kapitalizácia

Ratingová agentúra preto očakáva, že UNIQA si v rokoch 2023 – 2025 udrží ziskovosť aj napriek niektorým geopolitickým a makroekonomickým výzvam. Vďaka upisovacej a nákladovej disciplíne sa v strednodobom horizonte očakáva solídny výsledok. To platí aj pre kapitálové vybavenie UNIQA.

Očakáva sa ďalšia expanzia

Experti ratingovej agentúry zastávajú názor, že UNIQA si vďaka cielenej stratégii organického a anorganického rastu vybudovala na rakúskom a stredoeurópskom poistnom trhu dobre etablovanú trhovú pozíciu a široké a rôznorodé produktové portfólio. Svoje hodnotenie uzatvárajú: „Očakávame, že skupina bude v období 2023 – 2025 pokračovať v úspešnej expanzii vďaka organickému rastu subjektov v strednej a východnej Európe (SVE), ako aj vďaka pokračujúcim synergickým výhodám a stabilnej hlavnej činnosti v Rakúsku.

Potvrdené hodnotenia

Agentúra S&P preto v novembri 2023 opäť potvrdila ratingy UNIQA Österreich Versicherungen AG a UNIQA Re AG na úrovni „A“ a rating UNIQA Insurance Group AG na úrovni „A-“ so stabilným výhľadom.

Značky: